Įvadas

Pateikite gerosios praktikos pavyzdžių, susijusių su kokybės užtikrinimu ir mokymusi darbo vietoje, kuriuos naudojate savo organizacijoje. Geroji patirtis gali apimti procesus, veiklas, praktikas, metodikas ir kitus pavyzdžius, veiksmingiausiai padedančius pasiekti konkretų tikslą. Jei yra kažkas, kas tikrai puikiai veikia jūsų organizacijoje ir gali būti naudojama kitose organizacijose, pasidalinkite.

Gerosios praktikos aprašymas turėtų būti parengtas anglų kalba, vadovaujantis toliau pateiktu šablonu ir gairėmis. Stenkitės sutelkti dėmesį į vieną konkrečią praktiką, aiškiai ją apibūdinkite ir pateikite su jūsų organizacijos veikla nesusipažinusiam skaitytojui visą reikalingą informaciją. Klausimai yra orientacinio pobūdžio. Jums nereikia jais griežtai vadovautis.

Kai pateiksite savo gerosios praktikos pasiūlymą, prieš paskelbdamas jį interneto puslapyje ekspertas jį įvertins. Jei reikės paaiškinimų ar reikės suredaguoti arba patobulinti tekstą, mes su jumis susisieksime.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Daugiausia 1 failas.
10 MB limit.
Leidžiami tipai: gif, jpg, jpeg, png.
 • Nurodykite, ar geroji praktika yra „įtvirtinta geroji praktika“ ar „geroji praktika, atsiradusi dėl pokyčių“.
 • Jeigu taikoma įtvirtinta geroji praktika, apibūdinkite:
  • ar jūsų organizacija jau kurį laiką taiko kažką, kas puikiai veikia ir jūs manote, kad kita organizacija galėtų iš jūsų pasimokyti?
  • ką jūsų organizacija daro, kas turi didžiausią įtaką jos veiklai?
 • Jeigu geroji praktika atsirado dėl pokyčių, apibūdinkite:
  • kokia buvo faktinė jūsų organizacijos būklė prieš įgyvendinant gerąją praktiką?
  • kokios problemos paskatino šios gerosios praktikos įgyvendinimą?
  • kaip jūs nusprendėte, kad reikia kažką keisti?
  • ar taikydami gerąją praktiką, išsprendėte buvusias problemas?
 • apibūdinkite, kas yra gerosios praktikos pagrindas (pavyzdžiui: Ar tai procesas? Komandinė veikla? Praktika? Priemonės? Prietaisai? Kriterijai?);
 • kokie yra tiksliniai gerosios praktikos taikymo rezultatai?
 • aprašykite gerosios praktikos įgyvendinimo procesą. Apibūdinkite:
  • kas buvo daroma;
  • kas dalyvavo įgyvendinimo procese?
  • ar naudojotės išoriniu vertinimu;
  • kaip buvo matuojamas ir vertinamas įgyvendinimas (kriterijai ir rodikliai).
 • Kokios priemonės (kriterijai ir rodikliai) naudojamos gerosios praktikos stebėsenai (po jos įgyvendinimo)?
 • Kokią naudą organizacija gavo įgyvendinusi gerąją praktiką? Kokioms kitoms organizacijos veikloms ji daro įtaką (netiesioginė nauda)?
 • Jei įmanoma, pateikite nuorodas į dokumentus, svetaines ir pan., kurios iliustruotų ir padėtų įgyvendinti gerąją praktiką.
 • kokios problemos buvo nustatytos įgyvendinimo metu? Kaip jos buvo išspręstos?
 • Kokios problemos buvo nustatytos po įgyvendinimo? Kaip jos buvo išspręstos?
 • Ką patartumėte tiems, kurie norėtų įgyvendinti šią gerąją praktiką ir išvengtų galimų problemų? Į ką svarbiausia sutelkti dėmesį?