Statistika: Lyginamosios analizės klausimynas mokymo įstaigoms

Šioje dalyje rasite bendrą švietimo institucijų įvestų duomenų, susijusių su pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimu, statistiką, kurią galima filtruoti pagal šalis ir švietimo įstaigos tipą. Skyriuje pateikiama realiu laiku fiksuojama informacija apie tai, kas vyksta mokymosi darbo vietoje srityje. Tokia informacija yra vertinga politikos planavimui.

Pasirinkite kriterijus


Tipas:Skiltis: Sąryšis su sistema

Klausimas: Mūsų MDV programa yra platesnės profesinio mokymo programos dalis, kurią baigus suteikiama formali kvalifikacija.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa125%
 
Tiesa375%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa atitinka platesnės profesinio mokymo programos mokymosi tikslus (formalios kvalifikacijos dalis).

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa250%
 
Tiesa250%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga vykdo mokymąsi darbo vietoje (MDV), atitinkantį LR teisinių dokumentų (pvz.: Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašą) reikalavimus.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa250%
 
Tiesa250%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaigoje vykdomas MDV atitinka/ neprieštarauja šalies teisinei bazei, reglamentuojančiai profesinį mokymą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa375%
 
Tiesa125%
 

Klausimas: Mūsų MDV programą yra patvirtinusios nacionalinės/regioninės institucijos.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa125%
 
Dažniausiai tiesa125%
 
Tiesa250%
 

Skiltis: MDV programos charakteristika

Klausimas: Mūsų MDV mokymo programos teorinė dalis yra glaudžiai susijusi su praktika.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa250%
 
Dažniausiai tiesa125%
 
Tiesa125%
 

Klausimas: Mokiniai turi galimybę mokytis pagal šią MDV programą visoje šalyje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa125%
 
Iš dalies tiesa250%
 
Dažniausiai tiesa00%
 
Tiesa125%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaigoje yra visos MDV įgyvendinimui reikalingos priemonės.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa125%
 
Iš dalies tiesa125%
 
Dažniausiai tiesa250%
 
Tiesa00%
 

Klausimas: Mokiniai, besimokantys pagal šią MDV programą turi tarptautinio mobilumo galimybes.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa125%
 
Iš dalies tiesa125%
 
Dažniausiai tiesa00%
 
Tiesa250%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa turi aiškią struktūrą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa250%
 
Dažniausiai tiesa125%
 
Tiesa125%
 

Klausimas: MDV mokymo turinys yra tiesiogiai susijęs su mokinio dabartiniu darbu įmonėje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa250%
 
Tiesa250%
 

Skiltis: Dėmesys besimokančiajam

Klausimas: Mūsų MDV atitinka besimokančiųjų lūkesčius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa250%
 
Dažniausiai tiesa250%
 
Tiesa00%
 

Klausimas: Mokymosi darbo vietoje tikslai yra aiškiai suprantami mūsų mokiniams.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa375%
 
Tiesa125%
 

Klausimas: Mūsų MDV atsižvelgia į mokinių poreikius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa375%
 
Tiesa125%
 

Klausimas: Besimokantieji turi tinkamą darbo krūvį, kad pasiektų MDV programos tikslus.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa4100%
 
Tiesa00%
 

Klausimas: Mokiniai sulaukia grįžtamojo ryšio iš savo profesijos mokytojų.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa125%
 
Dažniausiai tiesa250%
 
Tiesa125%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga visiems besidomintiems siūlo lygias galimybes pasinaudoti MDV programa.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa250%
 
Tiesa250%
 

Skiltis: Partnerių bendradarbiavimas ir susitarimai

Klausimas: Mes aptariame besimokančiųjų pasiekimus su įmonėmis.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa375%
 
Tiesa125%
 

Klausimas: Nacionalinės institucijos palaiko mūsų mokymo įstaigą įgyvendinant MDV.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa125%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa375%
 
Tiesa00%
 

Klausimas: Mes perduodame MDV mokymosi rezultatus suinteresuotosioms šalims, tokioms kaip ministerijos, Užimtumo tarnyba, darbdavių organizacijoms.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa125%
 
Dažniausiai tiesa250%
 
Tiesa125%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga yra sudariusi sutartį su MDV vykdančiomis įmonėmis, kurioje nurodytos abiejų šalių atsakomybės

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa250%
 
Tiesa250%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga yra sudariusi sutartį su besimokančiuoju pagal MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa125%
 
Iš dalies tiesa125%
 
Dažniausiai tiesa125%
 
Tiesa125%
 

Klausimas: Mūsų mokytojai bendradarbiauja su įmonės instruktoriais.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa250%
 
Tiesa250%
 

Skiltis: Stebėsena ir vertinimas

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga stebi besimokančiųjų mokymosi pažangą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa250%
 
Tiesa250%
 

Klausimas: Mes matuojame besimokančiųjų pasitenkinimą MDV programa.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa125%
 
Dažniausiai tiesa250%
 
Tiesa125%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga sistemingai stebi ir vertina MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa125%
 
Dažniausiai tiesa375%
 
Tiesa00%
 

Klausimas: Mokymosi pasiekimų įvertinimas yra glaudžiai susijęs MDV programos teorine ir praktine dalimis.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa125%
 
Tiesa375%
 

Klausimas: Mes sistemingai stebime ir analizuojame mūsų MDV programą baigusių ir jos nebaigusių asmenų tatistiką.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa125%
 
Dažniausiai tiesa375%
 
Tiesa00%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga stebi MDV programos mokytojų darbą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa125%
 
Dažniausiai tiesa375%
 
Tiesa00%
 

Skiltis: MDV tutoriai (instruktoriai)

Klausimas: Mūsų mokytojai ugdo, vadovauja ir prižiūri besimokančiuosius MDV būdu.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa125%
 
Tiesa375%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaigos vadovai palaiko MDV profesijos mokytojus.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa375%
 
Tiesa125%
 

Klausimas: Mūsų MDV mokytojai turi tinkamą išsilavinimą, kad galėtų mokyti pagal MDV programas.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa125%
 
Iš dalies tiesa125%
 
Dažniausiai tiesa00%
 
Tiesa250%
 

Klausimas: Mūsų MDV mokytojai turi teisę (akreditaciją) dirbti pagal MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa125%
 
Dažniausiai tiesa125%
 
Tiesa250%
 

Klausimas: Mūsų vadovai prisiima atsakomybę už MDV vykdomą mūsų mokymo įstaigoje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa125%
 
Dažniausiai tiesa250%
 
Tiesa125%
 

Klausimas: Mūsų mokytojai turi tinkamas kompetencijas MDV programos vykdymui.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa250%
 
Tiesa250%
 

Skiltis: Mokymosi darbo vietoje ateities perspektyvos

Klausimas: Mūsų MDV programa apima ateities darbo rinkos poreikius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa375%
 
Dažniausiai tiesa125%
 
Tiesa00%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga yra novatoriška MDV atžvilgiu.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa250%
 
Dažniausiai tiesa250%
 
Tiesa00%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga nuolat tobulina MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa250%
 
Tiesa250%
 

Klausimas: MDV turinys yra aktualus būsimoms besimokančiųjų darbo vietoms.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa250%
 
Tiesa250%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga viešina MDV programos išskirtinumą ir patrauklumą, siekdama pritraukti būsimų mokinių.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa375%
 
Tiesa125%
 

Bendras atsakymų rezultatas : 4