Statistika: Lyginamosios analizės klausimynas mokymo įstaigoms

Šioje dalyje rasite bendrą švietimo institucijų įvestų duomenų, susijusių su pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimu, statistiką, kurią galima filtruoti pagal šalis ir švietimo įstaigos tipą. Skyriuje pateikiama realiu laiku fiksuojama informacija apie tai, kas vyksta mokymosi darbo vietoje srityje. Tokia informacija yra vertinga politikos planavimui.

Pasirinkite kriterijus


Tipas:Skiltis: Sąryšis su sistema

Klausimas: Mūsų MDV programa atitinka platesnės profesinio mokymo programos mokymosi tikslus (formalios kvalifikacijos dalis).

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa22%
 
Iš dalies tiesa34%
 
Dažniausiai tiesa2024%
 
Tiesa5869%
 

Klausimas: Mūsų MDV programą yra patvirtinusios nacionalinės/regioninės institucijos.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa78%
 
Iš dalies tiesa1012%
 
Dažniausiai tiesa810%
 
Tiesa5768%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga vykdo mokymąsi darbo vietoje (MDV), atitinkantį LR teisinių dokumentų (pvz.: Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašą) reikalavimus.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa22%
 
Iš dalies tiesa1214%
 
Dažniausiai tiesa1821%
 
Tiesa5161%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa yra platesnės profesinio mokymo programos dalis, kurią baigus suteikiama formali kvalifikacija.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa34%
 
Iš dalies tiesa67%
 
Dažniausiai tiesa67%
 
Tiesa6881%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaigoje vykdomas MDV atitinka/ neprieštarauja šalies teisinei bazei, reglamentuojančiai profesinį mokymą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa34%
 
Iš dalies tiesa78%
 
Dažniausiai tiesa1720%
 
Tiesa5667%
 

Skiltis: MDV programos charakteristika

Klausimas: MDV mokymo turinys yra tiesiogiai susijęs su mokinio dabartiniu darbu įmonėje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa34%
 
Iš dalies tiesa78%
 
Dažniausiai tiesa4048%
 
Tiesa3339%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa turi aiškią struktūrą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa22%
 
Iš dalies tiesa1113%
 
Dažniausiai tiesa3440%
 
Tiesa3643%
 

Klausimas: Mokiniai turi galimybę mokytis pagal šią MDV programą visoje šalyje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa1113%
 
Iš dalies tiesa1923%
 
Dažniausiai tiesa1720%
 
Tiesa3643%
 

Klausimas: Mokiniai, besimokantys pagal šią MDV programą turi tarptautinio mobilumo galimybes.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa1619%
 
Iš dalies tiesa2024%
 
Dažniausiai tiesa1720%
 
Tiesa3036%
 

Klausimas: Mūsų MDV mokymo programos teorinė dalis yra glaudžiai susijusi su praktika.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa22%
 
Iš dalies tiesa1214%
 
Dažniausiai tiesa3946%
 
Tiesa3036%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaigoje yra visos MDV įgyvendinimui reikalingos priemonės.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa67%
 
Iš dalies tiesa1821%
 
Dažniausiai tiesa2935%
 
Tiesa3036%
 

Skiltis: Dėmesys besimokančiajam

Klausimas: Mūsų MDV atsižvelgia į mokinių poreikius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa45%
 
Iš dalies tiesa1720%
 
Dažniausiai tiesa4048%
 
Tiesa2327%
 

Klausimas: Mokiniai sulaukia grįžtamojo ryšio iš savo profesijos mokytojų.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa34%
 
Iš dalies tiesa1315%
 
Dažniausiai tiesa3946%
 
Tiesa2935%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga visiems besidomintiems siūlo lygias galimybes pasinaudoti MDV programa.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa45%
 
Iš dalies tiesa1113%
 
Dažniausiai tiesa3036%
 
Tiesa3946%
 

Klausimas: Mūsų MDV atitinka besimokančiųjų lūkesčius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa22%
 
Iš dalies tiesa1315%
 
Dažniausiai tiesa5667%
 
Tiesa1315%
 

Klausimas: Besimokantieji turi tinkamą darbo krūvį, kad pasiektų MDV programos tikslus.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa56%
 
Iš dalies tiesa911%
 
Dažniausiai tiesa4149%
 
Tiesa2935%
 

Klausimas: Mokymosi darbo vietoje tikslai yra aiškiai suprantami mūsų mokiniams.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa22%
 
Iš dalies tiesa1012%
 
Dažniausiai tiesa4351%
 
Tiesa2935%
 

Skiltis: Partnerių bendradarbiavimas ir susitarimai

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga yra sudariusi sutartį su MDV vykdančiomis įmonėmis, kurioje nurodytos abiejų šalių atsakomybės

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa45%
 
Iš dalies tiesa911%
 
Dažniausiai tiesa1315%
 
Tiesa5869%
 

Klausimas: Mes aptariame besimokančiųjų pasiekimus su įmonėmis.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa67%
 
Iš dalies tiesa67%
 
Dažniausiai tiesa4048%
 
Tiesa3238%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga yra sudariusi sutartį su besimokančiuoju pagal MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa45%
 
Iš dalies tiesa911%
 
Dažniausiai tiesa1417%
 
Tiesa5768%
 

Klausimas: Mes perduodame MDV mokymosi rezultatus suinteresuotosioms šalims, tokioms kaip ministerijos, Užimtumo tarnyba, darbdavių organizacijoms.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa1417%
 
Iš dalies tiesa2833%
 
Dažniausiai tiesa2024%
 
Tiesa2226%
 

Klausimas: Nacionalinės institucijos palaiko mūsų mokymo įstaigą įgyvendinant MDV.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa78%
 
Iš dalies tiesa2631%
 
Dažniausiai tiesa2530%
 
Tiesa2631%
 

Klausimas: Mūsų mokytojai bendradarbiauja su įmonės instruktoriais.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa78%
 
Iš dalies tiesa1012%
 
Dažniausiai tiesa3036%
 
Tiesa3744%
 

Skiltis: Stebėsena ir vertinimas

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga stebi besimokančiųjų mokymosi pažangą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa56%
 
Iš dalies tiesa1315%
 
Dažniausiai tiesa3339%
 
Tiesa3339%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga sistemingai stebi ir vertina MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa34%
 
Iš dalies tiesa1315%
 
Dažniausiai tiesa4452%
 
Tiesa2429%
 

Klausimas: Mes sistemingai stebime ir analizuojame mūsų MDV programą baigusių ir jos nebaigusių asmenų tatistiką.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa45%
 
Iš dalies tiesa1821%
 
Dažniausiai tiesa2732%
 
Tiesa3542%
 

Klausimas: Mes matuojame besimokančiųjų pasitenkinimą MDV programa.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa56%
 
Iš dalies tiesa2631%
 
Dažniausiai tiesa3036%
 
Tiesa2327%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga stebi MDV programos mokytojų darbą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa45%
 
Iš dalies tiesa1113%
 
Dažniausiai tiesa3542%
 
Tiesa3440%
 

Klausimas: Mokymosi pasiekimų įvertinimas yra glaudžiai susijęs MDV programos teorine ir praktine dalimis.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa34%
 
Iš dalies tiesa1315%
 
Dažniausiai tiesa2631%
 
Tiesa4250%
 

Skiltis: MDV tutoriai (instruktoriai)

Klausimas: Mūsų mokytojai ugdo, vadovauja ir prižiūri besimokančiuosius MDV būdu.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa34%
 
Iš dalies tiesa56%
 
Dažniausiai tiesa3238%
 
Tiesa4452%
 

Klausimas: Mūsų vadovai prisiima atsakomybę už MDV vykdomą mūsų mokymo įstaigoje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa45%
 
Iš dalies tiesa1214%
 
Dažniausiai tiesa2530%
 
Tiesa4351%
 

Klausimas: Mūsų MDV mokytojai turi tinkamą išsilavinimą, kad galėtų mokyti pagal MDV programas.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa67%
 
Iš dalies tiesa1315%
 
Dažniausiai tiesa2327%
 
Tiesa4250%
 

Klausimas: Mūsų MDV mokytojai turi teisę (akreditaciją) dirbti pagal MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa1113%
 
Iš dalies tiesa1113%
 
Dažniausiai tiesa1923%
 
Tiesa4351%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaigos vadovai palaiko MDV profesijos mokytojus.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa34%
 
Iš dalies tiesa45%
 
Dažniausiai tiesa3440%
 
Tiesa4351%
 

Klausimas: Mūsų mokytojai turi tinkamas kompetencijas MDV programos vykdymui.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa22%
 
Iš dalies tiesa911%
 
Dažniausiai tiesa3238%
 
Tiesa4149%
 

Skiltis: Mokymosi darbo vietoje ateities perspektyvos

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga nuolat tobulina MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa45%
 
Iš dalies tiesa911%
 
Dažniausiai tiesa4250%
 
Tiesa2935%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga viešina MDV programos išskirtinumą ir patrauklumą, siekdama pritraukti būsimų mokinių.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa22%
 
Iš dalies tiesa1315%
 
Dažniausiai tiesa3238%
 
Tiesa3744%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa apima ateities darbo rinkos poreikius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa22%
 
Iš dalies tiesa2125%
 
Dažniausiai tiesa3643%
 
Tiesa2530%
 

Klausimas: MDV turinys yra aktualus būsimoms besimokančiųjų darbo vietoms.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa22%
 
Iš dalies tiesa1518%
 
Dažniausiai tiesa3440%
 
Tiesa3339%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga yra novatoriška MDV atžvilgiu.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa56%
 
Iš dalies tiesa2024%
 
Dažniausiai tiesa3440%
 
Tiesa2530%
 

Bendras atsakymų rezultatas : 84