Statistika: Lyginamosios analizės klausimynas mokymo įstaigoms

Šioje dalyje rasite bendrą švietimo institucijų įvestų duomenų, susijusių su pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimu, statistiką, kurią galima filtruoti pagal šalis ir švietimo įstaigos tipą. Skyriuje pateikiama realiu laiku fiksuojama informacija apie tai, kas vyksta mokymosi darbo vietoje srityje. Tokia informacija yra vertinga politikos planavimui.

Pasirinkite kriterijus


Tipas:Skiltis: Sąryšis su sistema

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga vykdo mokymąsi darbo vietoje (MDV), atitinkantį LR teisinių dokumentų (pvz.: Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašą) reikalavimus.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa22%
 
Iš dalies tiesa1213%
 
Dažniausiai tiesa1820%
 
Tiesa5562%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaigoje vykdomas MDV atitinka/ neprieštarauja šalies teisinei bazei, reglamentuojančiai profesinį mokymą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa33%
 
Iš dalies tiesa78%
 
Dažniausiai tiesa1820%
 
Tiesa5966%
 

Klausimas: Mūsų MDV programą yra patvirtinusios nacionalinės/regioninės institucijos.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa78%
 
Iš dalies tiesa1213%
 
Dažniausiai tiesa89%
 
Tiesa5966%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa yra platesnės profesinio mokymo programos dalis, kurią baigus suteikiama formali kvalifikacija.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa33%
 
Iš dalies tiesa78%
 
Dažniausiai tiesa67%
 
Tiesa7180%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa atitinka platesnės profesinio mokymo programos mokymosi tikslus (formalios kvalifikacijos dalis).

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa22%
 
Iš dalies tiesa33%
 
Dažniausiai tiesa2225%
 
Tiesa6067%
 

Skiltis: MDV programos charakteristika

Klausimas: Mūsų mokymo įstaigoje yra visos MDV įgyvendinimui reikalingos priemonės.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa67%
 
Iš dalies tiesa1921%
 
Dažniausiai tiesa3034%
 
Tiesa3236%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa turi aiškią struktūrą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa22%
 
Iš dalies tiesa1213%
 
Dažniausiai tiesa3438%
 
Tiesa3944%
 

Klausimas: Mūsų MDV mokymo programos teorinė dalis yra glaudžiai susijusi su praktika.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa22%
 
Iš dalies tiesa1315%
 
Dažniausiai tiesa4146%
 
Tiesa3135%
 

Klausimas: Mokiniai turi galimybę mokytis pagal šią MDV programą visoje šalyje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa1112%
 
Iš dalies tiesa2022%
 
Dažniausiai tiesa1921%
 
Tiesa3742%
 

Klausimas: Mokiniai, besimokantys pagal šią MDV programą turi tarptautinio mobilumo galimybes.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa1618%
 
Iš dalies tiesa2022%
 
Dažniausiai tiesa1820%
 
Tiesa3337%
 

Klausimas: MDV mokymo turinys yra tiesiogiai susijęs su mokinio dabartiniu darbu įmonėje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa33%
 
Iš dalies tiesa78%
 
Dažniausiai tiesa4045%
 
Tiesa3742%
 

Skiltis: Dėmesys besimokančiajam

Klausimas: Mūsų MDV atitinka besimokančiųjų lūkesčius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa33%
 
Iš dalies tiesa1315%
 
Dažniausiai tiesa5764%
 
Tiesa1517%
 

Klausimas: Mokymosi darbo vietoje tikslai yra aiškiai suprantami mūsų mokiniams.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa22%
 
Iš dalies tiesa1112%
 
Dažniausiai tiesa4348%
 
Tiesa3236%
 

Klausimas: Mūsų MDV atsižvelgia į mokinių poreikius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa44%
 
Iš dalies tiesa1921%
 
Dažniausiai tiesa4146%
 
Tiesa2427%
 

Klausimas: Besimokantieji turi tinkamą darbo krūvį, kad pasiektų MDV programos tikslus.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa56%
 
Iš dalies tiesa1011%
 
Dažniausiai tiesa4348%
 
Tiesa3034%
 

Klausimas: Mokiniai sulaukia grįžtamojo ryšio iš savo profesijos mokytojų.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa33%
 
Iš dalies tiesa1416%
 
Dažniausiai tiesa4045%
 
Tiesa3135%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga visiems besidomintiems siūlo lygias galimybes pasinaudoti MDV programa.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa56%
 
Iš dalies tiesa1112%
 
Dažniausiai tiesa3135%
 
Tiesa4146%
 

Skiltis: Partnerių bendradarbiavimas ir susitarimai

Klausimas: Nacionalinės institucijos palaiko mūsų mokymo įstaigą įgyvendinant MDV.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa78%
 
Iš dalies tiesa2831%
 
Dažniausiai tiesa2528%
 
Tiesa2831%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga yra sudariusi sutartį su MDV vykdančiomis įmonėmis, kurioje nurodytos abiejų šalių atsakomybės

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa44%
 
Iš dalies tiesa910%
 
Dažniausiai tiesa1416%
 
Tiesa6169%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga yra sudariusi sutartį su besimokančiuoju pagal MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa44%
 
Iš dalies tiesa910%
 
Dažniausiai tiesa1719%
 
Tiesa5865%
 

Klausimas: Mūsų mokytojai bendradarbiauja su įmonės instruktoriais.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa78%
 
Iš dalies tiesa1011%
 
Dažniausiai tiesa3236%
 
Tiesa3944%
 

Klausimas: Mes aptariame besimokančiųjų pasiekimus su įmonėmis.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa67%
 
Iš dalies tiesa89%
 
Dažniausiai tiesa4146%
 
Tiesa3337%
 

Klausimas: Mes perduodame MDV mokymosi rezultatus suinteresuotosioms šalims, tokioms kaip ministerijos, Užimtumo tarnyba, darbdavių organizacijoms.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa1618%
 
Iš dalies tiesa2933%
 
Dažniausiai tiesa2022%
 
Tiesa2326%
 

Skiltis: Stebėsena ir vertinimas

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga sistemingai stebi ir vertina MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa56%
 
Iš dalies tiesa1315%
 
Dažniausiai tiesa4551%
 
Tiesa2528%
 

Klausimas: Mes sistemingai stebime ir analizuojame mūsų MDV programą baigusių ir jos nebaigusių asmenų tatistiką.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa67%
 
Iš dalies tiesa1921%
 
Dažniausiai tiesa2730%
 
Tiesa3640%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga stebi MDV programos mokytojų darbą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa67%
 
Iš dalies tiesa1112%
 
Dažniausiai tiesa3640%
 
Tiesa3539%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga stebi besimokančiųjų mokymosi pažangą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa78%
 
Iš dalies tiesa1315%
 
Dažniausiai tiesa3337%
 
Tiesa3539%
 

Klausimas: Mes matuojame besimokančiųjų pasitenkinimą MDV programa.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa67%
 
Iš dalies tiesa2730%
 
Dažniausiai tiesa3034%
 
Tiesa2528%
 

Klausimas: Mokymosi pasiekimų įvertinimas yra glaudžiai susijęs MDV programos teorine ir praktine dalimis.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa44%
 
Iš dalies tiesa1416%
 
Dažniausiai tiesa2730%
 
Tiesa4348%
 

Skiltis: MDV tutoriai (instruktoriai)

Klausimas: Mūsų vadovai prisiima atsakomybę už MDV vykdomą mūsų mokymo įstaigoje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa44%
 
Iš dalies tiesa1213%
 
Dažniausiai tiesa2528%
 
Tiesa4753%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaigos vadovai palaiko MDV profesijos mokytojus.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa33%
 
Iš dalies tiesa44%
 
Dažniausiai tiesa3438%
 
Tiesa4753%
 

Klausimas: Mūsų MDV mokytojai turi tinkamą išsilavinimą, kad galėtų mokyti pagal MDV programas.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa67%
 
Iš dalies tiesa1315%
 
Dažniausiai tiesa2427%
 
Tiesa4551%
 

Klausimas: Mūsų MDV mokytojai turi teisę (akreditaciją) dirbti pagal MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa1112%
 
Iš dalies tiesa1112%
 
Dažniausiai tiesa2022%
 
Tiesa4652%
 

Klausimas: Mūsų mokytojai turi tinkamas kompetencijas MDV programos vykdymui.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa22%
 
Iš dalies tiesa1011%
 
Dažniausiai tiesa3236%
 
Tiesa4449%
 

Klausimas: Mūsų mokytojai ugdo, vadovauja ir prižiūri besimokančiuosius MDV būdu.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa33%
 
Iš dalies tiesa56%
 
Dažniausiai tiesa3236%
 
Tiesa4854%
 

Skiltis: Mokymosi darbo vietoje ateities perspektyvos

Klausimas: Mūsų MDV programa apima ateities darbo rinkos poreikius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa22%
 
Iš dalies tiesa2225%
 
Dažniausiai tiesa3843%
 
Tiesa2730%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga yra novatoriška MDV atžvilgiu.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa67%
 
Iš dalies tiesa2124%
 
Dažniausiai tiesa3438%
 
Tiesa2831%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga nuolat tobulina MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa44%
 
Iš dalies tiesa910%
 
Dažniausiai tiesa4348%
 
Tiesa3337%
 

Klausimas: MDV turinys yra aktualus būsimoms besimokančiųjų darbo vietoms.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa22%
 
Iš dalies tiesa1517%
 
Dažniausiai tiesa3539%
 
Tiesa3742%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga viešina MDV programos išskirtinumą ir patrauklumą, siekdama pritraukti būsimų mokinių.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa33%
 
Iš dalies tiesa1315%
 
Dažniausiai tiesa3539%
 
Tiesa3843%
 

Bendras atsakymų rezultatas : 89