Lyginamosios analizės priemonių tikslas – suteikiant atitinkamas galimybes padėti profesinio mokymo bei  pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje organizacijoms pagerinti jų darbo kokybę.

Naudokite palyginimo įrankį:

  • sužinokite, kokie yra kokybės rodikliai, kuriuos galite įtakoti
  • pažiūrėkite ar jūsų organizacijos rodikliai yra aukšti ar žemi
  • naudokite žemus balus veiksmams pagerinti 
  • palyginkite savo organizaciją su panašiomis organizacijomis jūsų šalyje
  • palyginkite savo organizaciją su panašiomis organizacijomis kitose šalyse
  • sužinokite, kur jūsų rezultatai yra žemesni nei kitų organizacijų, ir naudokite šią informaciją veiksmams, kad tuo metu pagerintumėte kokybę
  • pažiūrėkite, kur jūs esate geresni ir pasistenkite tai išlaikyti 
  • vėliau, kai vėl užpildysite anketą, palyginkite savo balus ir sužinokite, ar jūsų veiksmai įtakojo geresnius balus

Yra trys skirtingos lyginamosios analizės priemonės, dvi naujos priemonės, susijusios su pameistrystės ir mokymusi darbo vietoje kokybės užtikrinimu (švietimo įstaigoms ir įmonėms). Jos buvo sukurtos įgyvendinant projektą Bequal.app, senesnė priemonė sukurta BEQUAL projekto metu ir skirta švietimo įstaigoms kokybės užtikrinimui profesiniame mokyme (2008). Priemonė  išplėsta įgyvendinant projektus BEQUAL+ (2011), EXPANDVET (2012) ir BEQUAL.net (2014).

Pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimui skirta lyginamoji analizė (skirta įmonėms).

Pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimui skirta lyginamoji analizė (skirta švietimo įstaigoms);

Profesinio  mokymo kokybės užtikrinimui skirta lyginamoji analizė (skirta švietimo įstaigoms);

Norėdami prisijungti prie priemonės, turite būti užsiregistravę (jei tai pirmas kartas) arba naudoti savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Atkreipkite dėmesį, kad, siekiant užtikrinti rezultatų patikimumą, vienai organizacijai leidžiama susikurti tik vieną profilį.