Uvod

Pripravite opise primerov dobrih praks na področjih zagotavljanja kakovosti in usposabljanja z delom, ki jih uporabljate v svoji organizaciji. Primeri dobre prakse so lahko primeri procesov, dejavnosti, prakse, metodologije itd., ki predstavljajo najučinkovitejši način za dosego določenega cilja. Če v vaši organizaciji obstaja nekaj, kar resnično deluje in imajo od tega lahko korist tudi druge organizacije, vas prosimo, da to delite z nami.

Opis dobre prakse pripravite v angleščini, po vzorcu in smernicah, ki jih najdete v nadaljevanju. Poskusite se osredotočiti na eno posebno prakso, jo na jasen način opišite in skušajte zagotoviti vse ustrezne informacije za bralca, ki ni seznanjen z vašo organizacijo. Pripravljena vprašanja so vam lahko v pomoč, ni pa jim treba strogo slediti.

Po predložitvi predloga primera dobre prakse ga bo pred objavo na spletni strani pregledal strokovnjak . Morda se bomo obrnili na vas za dodatna pojasnila in nadaljnje urejanje/izboljšanje vašega besedila.

Hvala za vaše sodelovanje.

One file only.
10 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png.
 • Navedite, ali je vaš primer dobre prakse »uveljavljena dobra praksa« ali »dobra praksa, ki je bila uvedena na podlagi rezultatov evalvacij«
 • V primeru uveljavljene dobre prakse opišite:
  • Ali obstaja nekaj, kar v vaši organizaciji zares dobro deluje in za kar menite, da bi lahko koristilo drugi organizaciji?
  • Kaj je tisto, kar počne vaša organizacija,, kar najbolj vpliva na njeno dobro delovanje?
 • V primeru dobre prakse, ki je bila uvedena na podlagi rezultatov evalvacij, opišite:
  • Kakšno je bilo dejansko stanje vaše organizacije pred uvedbo dobre prakse?
  • S katerimi težavami ste se spopadali pri uvajanju te dobre prakse?
  • Kako ste se odločili za spremembe v svojih procesih?
  • Ali ste z uvedbo dobre prakse obstoječo težavo rešili?
 • Opišite, kaj je bistvo dobre prakse (npr. ali gre za proces, skupinsko dejavnost, prakso, ukrepe, instrumente, merila)
 • Kakšen je ciljni rezultat uporabe dobre prakse?
 • Pojasnite postopek uvajanja dobre prakse. Opišite:
  • sprejete ukrepe,
  • kdo je bil vključen v postopek uvajanja,
  • ali ste uporabili zunanje strokovnjake,
  • kako je bilo uvajanje izmerjeno in ovrednoteno (merila in kazalniki).
 • Kateri ukrepi (merila in kazalniki) se trenutno uporabljajo za spremljanje dobre prakse (po uvedbi)?
 • Kakšne koristi ima organizacija od uvedbe dobre prakse? Na katere druge dejavnosti organizacije še vpliva (posredne koristi)?
 • Če je mogoče, dodajte povezave do dokumentov, spletnih mest itd., ki bi morebiti lahko ponazorili in pomagali pri uvedbi dobre prakse.
 • S kakšnimi težavami ste se soočali med uvajanjem? Kako ste jih rešili?
 • Kakšne težave so se pojavile po uvedbi? Kako ste jih rešili?
 • Kakšen nasvet bi dali nekomu, ki bi rad izvajal to dobro prakso, da bi se izognil morebitnim težavam? Na kaj se je najpomembneje osredotočiti?