Organizacijos, kurios atliktose savianalizės klausimynuose pasiekė aukštus rezultatus, gaus BEQUAL ženklą.

Šiuo ženklu pripažįstamas jų įsitraukimas plėtoti pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimą savo šalyje ir Europoje.


Ženklas galioja vienerius metus nuo jo gavimo dienos.Įveskite galiojantį kodą ir spustelėkite Patvirtinti