Εισαγωγή

Παρακαλούμε αναφέρετε μας παραδείγματα καλών πρακτικών στον τομέα της διασφάλισης ποιότητας και μάθησης βασισμένης στην εργασία, τις οποίες χρησιμοποιείτε στον οργανισμό σας. Οι καλές πρακτικές μπορούν να είναι, για παράδειγμα, διαδικασίες, δραστηριότητες, πρακτικές, μεθοδολογίες, κλπ., οι οποίες αποτελούν τον πιο αποδοτικό τρόπο ολοκλήρωσης ενός στόχου. Γενικά μιλώντας, εάν υπάρχει κάτι που λειτουργεί πολύ θετικά για τον οργανισμό σας και μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλους οργανισμούς, παρακαλούμε μοιραστείτε το μαζί μας.

Η περιγραφή της καλής πρακτικής πρέπει να γραφτεί στα Αγγλικά, ακολουθώντας τη φόρμα και τις κατευθυντήριες γραμμές παρακάτω. Προσπαθήστε να εστιάσετε σε μια συγκεκριμένη πρακτική, περιγράψτε την με ξεκάθαρο τρόπο, και δώστε μας όλες τις σχετικές πληροφορίες για κάποιον αναγνώστη, ο οποίος τυχαίνει να μην γνωρίζει τον οργανισμό σας. Οι ερωτήσεις έχουν ως σκοπό να σας καθοδηγήσουν, δεν χρειάζεται να τις ακολουθείτε κατά γράμμα.

Αφού υποβάλετε την καλή πρακτική σας, ένας/μια ειδικός θα την εξετάσει, προτού αυτή εκδοθεί στην ιστοσελίδα. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας για διευκρινίσεις και περαιτέρω επεξεργασία/βελτιώσεις πάνω στο κείμενό σας.

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας.

Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 10 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: gif, jpg, jpeg, png.
 • Αναφέρετε εάν η καλή πρακτική πρόκειται για μια “Εδραιωμένη καλή πρακτική” ή μια “Καλή πρακτική που προέκυψε από μία αλλαγή”.
 • Σε περίπτωση που είναι εδραιωμένη καλή πρακτική περιγράψτε:
  • Είναι κάτι που κάνει ο οργανισμός σας εδώ και καιρό, το οποίο του αποφέρει εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα, και νομίζετε ότι οι άλλοι οργανισμοί θα μπορούσαν να μάθουν απ’ αυτό;
  • Τι είναι αυτό που κάνει ο οργανισμός σας, το οποίο ασκεί τον πιο σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία του;
 • Σε περίπτωση καλής πρακτικής που προέκυψε από μία αλλαγή, περιγράψτε:
  • Ποια ήταν η πραγματική κατάσταση του οργανισμού σας προτού την εφαρμογή της καλή πρακτικής;
  • Τι προβλήματα αντιμετωπίζατε που οδήγησαν στην εφαρμογή αυτής της καλής πρακτικής;
  • Πώς αποφασίσατε να εισάγετε αλλαγές στις διαδικασίες σας;
  • Έλυσες το τρέχον πρόβλημα με την εφαρμογή της καλή πρακτικής
 • Περιγράψτε την ουσία της καλής πρακτικής (π.χ. Είναι μια διαδικασία; Μια ομαδική δραστηριότητα; Μια πρακτική; Ορισμένα μέτρα, όργανα, ή και κριτήρια;).
 • Ποιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα της χρήσης της καλής πρακτικής;
 • Εξηγήστε τη διαδικασία εφαρμογής της καλής πρακτικής. Περιγράψτε:
  • Τα βήματα που ακολουθήθηκαν.
  • Ποιος αναμίχθηκε στη διαδικασία εφαρμογής;
  • Εάν χρησιμοποιήσατε εξωτερικούς ειδήμονες επί του θέματος ή όχι.
  • Πώς μετρήθηκε και αξιολογήθηκε η εφαρμογή (κριτήρια & δείκτες).
 • Ποια μέτρα (κριτήρια & δείκτες) χρησιμοποιούνται συνήθως για την παρακολούθηση των καλών πρακτικών (μετά την εφαρμογή);
 • Με ποια προνόμια για τον οργανισμό μας συνεπαγόταν η εφαρμογή της καλής πρακτικής; Ποιες άλλες δραστηριότητες του οργανισμού επηρεάζει (έμμεσα προνόμια);
 • Εάν είναι δυνατό, παρακαλούμε στείλτε μας συνδέσμους προς οποιαδήποτε έγγραφα, ιστοσελίδες, κλπ., έτσι ώστε να ενημερωνόμαστε και να βοηθηθούμε στη διαδικασία εφαρμογής της καλής πρακτικής.
 • Ποια προβλήματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής; Πώς αυτά επιλύθηκαν;
 • Ποια προβλήματα εντοπίστηκαν μετά τη εφαρμογή; Πώς αυτά επιλύθηκαν;
 • Τι συμβουλές θα δίνατε σε κάποιον/-α που θα ήθελε να εφαρμόσει αυτήν την καλή πρακτική, έτσι ώστε να αποφύγει ενδεχόμενα προβλήματα; Πού θα πρέπει οπωσδήποτε να εστιάσει κάποιος/-α;