Sveikiname prisijungus prie BEQUAL statistikos!

Šioje dalyje pateikiama informacija labiausiai tinkama politikos formuotojams ir suinteresuotiesiems subjektams. Čia galite pamatyti bendrą trijų priemonių statistiką ir filtruoti jas pagal šalis ir (arba) organizacijos tipą. Tokiu būdu galite stebėti atitinkamų dominančių sričių modelius, panašumus ir skirtumus. 

Ši informacija gali padėti suinteresuotiesiems subjektams ir politikos formuotojams siūlyti, kurti ir įgyvendinti profesinio mokymo bei mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimo politiką.

Statistikoje pateikti skaičiai ir diagramos atitinka bendruosius (ne atskirus) klausimyno atsakymus.

Galima rinktis tokias kategorijas:

  • visi rezultatai;
  • rezultatai pagal šalis;
  • rezultatai pagal organizacijos tipą;
  • rezultatai pagal organizacijos tipą ir šalį.

Bet kokiu atveju, turime pažymėti, kad statistika yra dinamiška: kuo daugiau įmonių ir organizacijų naudojasi platforma, tuo statistikoje pateikiama daugiau atsakymų.