Kas yra BEQUAL?

BEQUAL – tai Europos platforma, skirta profesinio mokymo, pameistrystės bei mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimui ir lyginamosios analizės sudarymui (švietimo įstaigoms ir įmonėms).

BEQUAL suteikia išteklius ir lyginamosios analizės priemones, padedančias užtikrinti aukštą mokymo kokybę ir nuolatinį tobulėjimą

Lyginamoji analizė

BEQUAL platformoje yra trys skirtingos lyginamosios analizės priemonės, skirtos:

 1. Pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimui (įmonėms skirta priemonė). 
 2. Pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimui (švietimo įstaigoms skirta priemonė);
 3. Profesinio  mokymo kokybės užtikrinimui (švietimo įstaigoms skirta priemonė);

 

Kas gali jomis naudotis?
 • Politikos formuotojai ir suinteresuotieji subjektai, kurie savo politikai paremti gali naudoti statistiką, straipsnius ir nuorodas.
 • Profesinį mokymą teikiančios institucijos, kurios gali naudoti lyginamosios analizės priemones, skaityti apie gerąją praktiką arba pasidalinti savąja ir viešinti savo organizaciją platformoje.
 • Įmonės, susijusios su pameistryste ir mokymusi darbo vietoje.
   

 

Who can use it?

- Policy makers and stakeholders, who can find statistics, articles and links to base their policies. 

- VET institutions, who can use the benchmarking tools, read good practices or contribute with their own and be promoted in the platform. 

- Companies involved in work-based learning

Prisijunkite prie BEQUAL!
 • Naudokite lyginamosios analizės priemones, nustatykite savo stipriąsias bei silpnąsias vietas ir patobulinkite savo organizaciją.
 • Naršydami po daugybę mūsų resursų, rasite informacijos apie gerąją praktiką, straipsnių, vaizdo įrašų, dokumentų ir nuorodų, susijusių su profesinio mokymo bei mokymosi darbo vietoje kokybe.
 • Pasidalinkite savo gerąja praktika ir pareklamuokite savo organizaciją.
Gaukite savo BEQUAL ženklą!
Organizacijos, gaunančios BEQUAL ženklą, yra pripažįstamos už tai, kad jos šalyje ir Europoje plėtoja pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimą.
Benchmarking tool for Educational Institutions
Švietimo įstaigoms pritaikyta pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimui skirta lyginamosios analizės priemonė.
Companies Questionnaire
Įmonėms pritaikyta pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimui skirta lyginamosios analizės priemonė.
Quality Assurance
Švietimo įstaigoms pritaikyta profesinio mokymo kokybės užtikrinimui skirta lyginamosios analizės priemonė.
Quality assurance in Vocational Education and training
Quality assurance in Vocational Education and training (tool for e-learning)

Trys skirtingos lyginamosios analizės priemonės:

 • dvi naujos priemonės, susijusios su pameistrystės ir mokymusi darbo vietoje kokybės užtikrinimu (švietimo įstaigoms ir įmonėms). Jos buvo sukurtos įgyvendinant projektą Bequal.app .
 • senesnė priemonė, skirta profesinio mokymo įstaigoms. Ji buvo sukurta įgyvendinant projektą BEQUAL (2008) ir išplėsta įgyvendinant projektus BEQUAL+ (2011), EXPANDVET (2012) ir BEQUAL.net (2014).