Introduction

Uveďte príklady dobrej praxe v oblasti zabezpečenia kvality v e-learningu, ktoré používate vo vašej organizácii. Osvedčené postupy môžu byť príkladmi procesov, činností, praktík, metodík atď., ktoré predstavujú najefektívnejší spôsob dosiahnutia konkrétneho cieľa. Vo všeobecnosti, ak existuje niečo, čo vo vašej organizácii naozaj dobre funguje a možno to preniesť na iné organizácie, podeľte sa o to s nami.

Opis overených postupov by mal byť pripravený v angličtine podľa vzoru a pokynov uvedených nižšie. Skúste sa zamerať na jednu konkrétnu prax, zrozumiteľne ju opíšte a poskytnite všetky relevantné informácie pre čitateľa, ktorý vašu organizáciu nepozná. Otázky majú za cieľ vás usmerniť nemusíte sa nimi striktne riadiť.

Po predložení vášho návrhu dobrej praxe ho pred zverejnením na webovej stránke vyhodnotí odborník. Môžeme vás znova kontaktovať kvôli objasneniu a ďalšej úprave / vylepšeniu vášho textu.

Ďakujem za spoluprácu.

Iba jeden súbor.
10 MB limit.
Povolené typy: gif, jpg, jpeg, png.
 • Uveďte, či osvedčený postup je “zavedený osvedčený postup” alebo “dobrý postup vyplývajúci zo zmeny;.
 • V prípade zavedenej dobrej praxe opíšte:
  • Existuje niečo, čo vaša organizácia už nejaký čas robila, čo funguje naozaj dobre a z čoho by sa podľa vás mohla poučiť aj iná organizácia?
  • Čo je to, čo vaša organizácia robí a má najväčší vplyv na jej fungovanie?
 • V prípade osvedčeného postupu vyplývajúceho zo zmeny opíšte:
  • Aký bol skutočný stav vašej organizácie pred implementáciou dobrej praxe?
  • Akým problémom ste čelili, ktoré viedli k implementácii tohto osvedčeného postupu?
  • Ako ste sa rozhodli zaviesť zmeny vo vašich procesoch?
  • Vyriešili ste existujúci problém implementáciou dobrej praxe?
 • Popíšte, čo je jadrom dobrej praxe (napr.: Je to proces? Tímová aktivita? Postup? Opatrenia? Nástroje? Kritériá?).
 • Aký je cieľový výsledok využitia dobrej praxe?
 • Vysvetlite proces implementácie osvedčených postupov. Popíšte:
  • Podniknuté kroky.
  • Kto bol zapojený do procesu implementácie?
  • Ako sa merala a hodnotila implementácia (kritériá a ukazovatele).
  • Či ste použili externú expertízu alebo nie.
 • Aké opatrenia (kritériá a ukazovatele) sa v súčasnosti (po implementácii) používajú na monitorovanie dobrej praxe?
 • Aké výhody má organizácia z implementácie dobrej praxe? Aké ďalšie aktivity organizácie ovplyvňuje (nepriame benefity)?
 • Ak je to možné, uveďte odkazy na akékoľvek dokumenty, webové stránky atď., ktoré by ilustrovali a pomohli pri implementácii dobrej praxe.
 • Aké problémy boli identifikované počas implementácie? Ako boli vyriešené?
 • Aké problémy boli identifikované po implementácii? Ako boli vyriešené?
 • Čo by ste poradili niekomu, kto by chcel zaviesť tento osvedčený postup, aby sa predišlo prípadným problémom? Na čo je najdôležitejšie sa zamerať?