Organizácie, ktoré dosiahli najvyššie skóre v nástrojoch benchmarkingu, získajú odznak BEQUEL.

Tento odznak vyjadruje ich odhodlanie rozvíjať zabezpečovanie kvality poskytovania e-learningu vo svojej krajine, ako aj v Európe.


Odznak je platný jeden rok od dátumu prijatia.Zadajte platný kód a kliknite na “Overiť”