V tejto časti môžete:

Odoslať osvedčený postup

Osvedčený postup sa nenahrá automaticky. Musí ho schváliť jeden z partnerov, ktorý vás v prípade potreby môže kontaktovať. Následne bude osvedčený postup vyhodnotený a v prípade, že bude vyhodnotený kladne, bude nahraný na BEQUAL portál. 


Mať prístup k existujúcemu úložisku osvedčených postupov.

Pozrieť si osvedčené postupy