Cieľom benchmarkingových nástrojov je podporiť rozvoj procesov
zabezpečovania kvality v odbornom vzdelávaní a príprave a v
organizáciách tým, že ponúkajú niekoľko možností.

Benchmarkingový nástroj umožňuje: 
 

  • zistiť, aké sú ukazovatele kvality, ktoré môžete ovplyvniť
  • zistiť, či vaša organizácia dosahuje v ukazovateľoch vysoké alebo nízke skóre
  • využiť nízke skóre na to, aby ste zaviedli opatrenia na zlepšenie týchto ukazovateľov 
  • porovnať svoju organizáciu s podobnými organizáciami vo vašej krajine
  • porovnať svoju organizáciu s podobnými organizáciami v iných krajinách
  • zistiť, v akých oblastiach máte nižšie skóre ako iné organizácie a využiť tieto informácie tak, aby ste zlepšili kvalitu v danej oblasti
  • zistiť, v akej oblasti dosahujete vyššie skóre, a snažiť sa ho udržať
  • porovnávať svoje skóre v čase a zistiť, či vaše opatrenia viedli k zlepšeniu v danej oblasti

Existujú štyri rôzne benchmarkingové nástroje. Jeden nový nástroj vznikol v rámci projektu BEQUEL, dva vznikli v rámci projektu Bequal.app a jeden
vznikol v rámci projektu BEQUAL (2008) a bol rozšírený v rámci projektov BEQUAL+ (2011), EXPANDVET (2012) a BEQUAL.net (2014).

Nový benchmarkingový nástroj je vytvorený pre vzdelávacie inštitúcie, ďalšie dva benchmarkingové nástroje sú vytvorené pre vzdelávacie inštitúcie a podniky, ktoré ponúkajú učňovskú prax a vzdelávanie na pracovisku, zatiaľ čo starší benchmarkingový nástroj je určený pre inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy.


Benchmarking zabezpečenia kvality v oblasti vzdelávania na pracovisku (pre podniky)

Benchmarking  zabezpečenia kvality v oblasti vzdelávania na pracovisku (pre vzdelávacie
inštitúcie)

Benchmarking  zabezpečenia kvality pre inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy (pre vzdelávacie inštitúcie)

Benchmarking zabezpečenia kvality v oblasti e-learningu 


Ak chcete použiť nástroj, musíte sa buď zaregistrovať, alebo použiť svoje používateľské meno a heslo. Upozorňujeme, že na jednu
organizáciu je oprávnený len jeden profil, aby sa zabezpečila dôveryhodnosť výsledkov.