Τα εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης αποσκοπούν στο να υποστηρίξουν την ανάπτυξη διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και στη μάθηση βασισμένη στην εργασία, προσφέροντας πολλές διαφορετικές δυνατότητες.

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης για:

  • να μάθετε ποιοι είναι οι δείκτες ποιότητας που μπορείτε να επηρεάσετε
  • να δείτε εάν ο οργανισμός σας έχει υψηλή ή χαμηλή βαθμολογία στους δείκτες
  • να αναλάβετε δράσεις για να βελτιώσετε τους δείκτες ποιότητας στους οποίους έχετε χαμηλή βαθμολογία
  • να συγκρίνετε τον οργανισμό σας με παρόμοιους οργανισμούς στη χώρα σας
  • να συγκρίνετε τον οργανισμό σας με παρόμοιους οργανισμούς σε άλλες χώρες
  • να δείτε πού βαθμολογείστε χαμηλότερα από άλλους οργανισμούς και να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να δράσετε ώστε να βελτιώσετε την ποιότητα σε αυτό το σημείο
  • να δείτε πού βαθμολογείστε υψηλότερα και να προσπαθήσετε να το διατηρήσετε
  • να συγκρίνετε τις βαθμολογίες σας αργότερα όταν συμπληρώσετε ξανά το ερωτηματολόγιο και να δείτε εάν οι ενέργειές σας οδήγησαν σε καλύτερες βαθμολογίες

Υπάρχουν τρία διαφορετικά εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης, δύο νέα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Bequal.app και ένα παλαιότερο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου BEQUAL (2008) και επεκτάθηκε στο πλαίσιο των έργων BEQUAL+ (2011), EXPANDVET (2012) και BEQUAL.net (2014).
 
Τα δύο νέα εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης απευθύνονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις που προσφέρουν μαθητεία και μάθηση βασισμένη στην εργασία, ενώ το παλιό εργαλείο απευθύνονται σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Συγκριτική Αξιολόγηση για τη Διασφάλιση Ποιότητας στη Μάθηση Βασισμένη στην Εργασία (για Επιχειρήσεις)


Συγκριτική Αξιολόγηση για τη Διασφάλιση Ποιότητας στη Μάθηση Βασισμένη στην Εργασία (για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)


Συγκριτική Αξιολόγηση για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)

Για να μεταβείτε στο εργαλείο, πρέπει είτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή (την πρώτη φορά μόνο), ή να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Σημειώστε ότι κάθε οργανισμός δικαιούται μόνο ένα προφίλ, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.