Τα εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης αποσκοπούν στο να υποστηρίξουν την ανάπτυξη διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και στη μάθηση βασισμένη στην εργασία, προσφέροντας πολλές διαφορετικές δυνατότητες.
 
Υπάρχουν τρία διαφορετικά εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης, δύο νέα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Bequal.app και ένα παλαιότερο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου BEQUAL (2008) και επεκτάθηκε στο πλαίσιο των έργων BEQUAL+ (2011), EXPANDVET (2012) και BEQUAL.net (2014).
 
Τα δύο νέα εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης απευθύνονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις που προσφέρουν μαθητεία και μάθηση βασισμένη στην εργασία, ενώ το παλιό εργαλείο απευθύνονται σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Συγκριτική Αξιολόγηση για τη Διασφάλιση Ποιότητας στη Μάθηση Βασισμένη στην Εργασία (για Επιχειρήσεις)
Συγκριτική Αξιολόγηση για τη Διασφάλιση Ποιότητας στη Μάθηση Βασισμένη στην Εργασία (για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)
Συγκριτική Αξιολόγηση για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)

Για να μεταβείτε στο εργαλείο, πρέπει είτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή (την πρώτη φορά μόνο), ή να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Σημειώστε ότι κάθε οργανισμός δικαιούται μόνο ένα προφίλ, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.