Táto časť je určená najmä tvorcom politík a zainteresovaným stranám. Môžete si tu pozrieť celkové štatistiky štyroch benchmarkingových nástrojov a použiť filtre podľa krajiny a/alebo typu organizácie. Môžete sledovať vzorce, spoločné črty a rozdiely v konkrétnych oblastiach záujmu.
 

Tieto informácie môžu pomôcť zainteresovaným stranám a tvorcom politík pri navrhovaní, tvorbe a zavádzaní politík v oblasti zabezpečovania kvality v odbornom vzdelávaní a príprave a vo vzdelávaní na pracovisku.

Čísla a grafy uvedené v štatistike zodpovedajú všetkým odpovediam (nie jednotlivým).

Existujú nasledujúce možnosti kategorizácie:
 

  • Všetky výsledky
  • Výsledky podľa krajiny
  • Výsledky podľa typu organizácie
  • Výsledky podľa typu organizácie a krajiny

Je však potrebné si uvedomiť, že štatistiky sú dynamické. Čím viac podnikov a organizácií platformu používa, tým je vzorka odpovedí štatisticky reprezentatívnejšia.