Statistika: Lyginamosios analizės klausimynas įmonėms

Šioje dalyje rasite bendrą įmonių įvestų duomenų, susijusių su pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimu, statistiką, kurią galima filtruoti pagal šalis ir įmonės tipą. Skyriuje pateikiama realiu laiku fiksuojama informacija apie tai, kas vyksta mokymosi darbo vietoje srityje. Tokia informacija yra vertinga politikos planavimui.

Pasirinkite kriterijus


Tipas:
Skiltis: Sąryšis su sistema

Klausimas: Mūsų įmonė vykdo mokymąsi darbo vietoje (MDV), atitinkantį LR teisinių dokumentų (pvz.: Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašą) reikalavimus.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa23%
 
Iš dalies tiesa2338%
 
Dažniausiai tiesa1220%
 
Tiesa2338%
 

Klausimas: Mūsų įmonėje vykdomas MDV atitinka/ neprieštarauja šalies teisinei bazei, reglamentuojančiai profesinį mokymą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa47%
 
Iš dalies tiesa1830%
 
Dažniausiai tiesa1932%
 
Tiesa1932%
 

Klausimas: Mūsų MDV programą yra patvirtinusios nacionalinės/regioninės institucijos.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa813%
 
Iš dalies tiesa1830%
 
Dažniausiai tiesa1423%
 
Tiesa2033%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa yra platesnės profesinio mokymo programos dalis, kurią baigus suteikiama formali kvalifikacija.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa712%
 
Iš dalies tiesa1728%
 
Dažniausiai tiesa1728%
 
Tiesa1932%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa atitinka platesnės profesinio mokymo programos mokymosi tikslus (formalios kvalifikacijos dalis).

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa35%
 
Iš dalies tiesa2440%
 
Dažniausiai tiesa1830%
 
Tiesa1525%
 

Skiltis: MDV programos charakteristika

Klausimas: Mūsų įmonėje yra visos MDV įgyvendinimui reikalingos priemonės.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa12%
 
Iš dalies tiesa1728%
 
Dažniausiai tiesa1830%
 
Tiesa2440%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa turi aiškią struktūrą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa12%
 
Iš dalies tiesa2338%
 
Dažniausiai tiesa2643%
 
Tiesa1017%
 

Klausimas: Mūsų MDV programos praktinė dalis yra glaudžiai susijusi su teorija.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa35%
 
Iš dalies tiesa1932%
 
Dažniausiai tiesa2440%
 
Tiesa1423%
 

Klausimas: Įmonėje besimokantys asmenys turi galimybę mokytis pagal šią MDV programą visoje šalyje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa1118%
 
Iš dalies tiesa2135%
 
Dažniausiai tiesa1728%
 
Tiesa1118%
 

Klausimas: Asmenys, besimokantys pagal šią MDV programą turi tarptautinio mobilumo galimybes.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa2135%
 
Iš dalies tiesa1525%
 
Dažniausiai tiesa1118%
 
Tiesa1322%
 

Skiltis: Dėmesys besimokančiajam

Klausimas: Mūsų MDV programa atitinka besimokančiųjų lūkesčius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa12%
 
Iš dalies tiesa1932%
 
Dažniausiai tiesa2643%
 
Tiesa1423%
 

Klausimas: MDV programos tikslai yra aiškiai suprantami besimokantiesiems.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa1932%
 
Dažniausiai tiesa2440%
 
Tiesa1728%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa atsižvelgia į besimokančiųjų poreikius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa12%
 
Iš dalies tiesa1728%
 
Dažniausiai tiesa2948%
 
Tiesa1322%
 

Klausimas: Besimokantieji turi subalansuotą darbo krūvį, kad pasiektų MDV programos tikslus.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa1627%
 
Dažniausiai tiesa2643%
 
Tiesa1830%
 

Klausimas: Besimokantieji sulaukia grįžtamojo ryšio iš savo MDV tutorių (profesijos meistrų).

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa1322%
 
Dažniausiai tiesa2643%
 
Tiesa2135%
 

Klausimas: Mūsų įmonė visiems siūlo lygias galimybes pasinaudoti MDV programa.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa12%
 
Iš dalies tiesa1423%
 
Dažniausiai tiesa1627%
 
Tiesa2948%
 

Skiltis: Partnerių bendradarbiavimas ir susitarimai

Klausimas: Nacionalinės institucijos teikia pagalbą ir padeda įgyvendinti MDV.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa1322%
 
Iš dalies tiesa2338%
 
Dažniausiai tiesa1932%
 
Tiesa58%
 

Klausimas: Mūsų įmonė yra sudariusi sutartį su mokymo įstaiga, kurioje nurodytos abiejų šalių atsakomybės.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa58%
 
Iš dalies tiesa2338%
 
Dažniausiai tiesa1322%
 
Tiesa1932%
 

Klausimas: Mūsų įmonė yra sudariusi sutartį su besimokančiuoju pagal MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa35%
 
Iš dalies tiesa2135%
 
Dažniausiai tiesa1830%
 
Tiesa1830%
 

Klausimas: Mūsų įmonės profesijos meistras bendradarbiauja su mokymo įstaigos profesijos mokytojais.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa712%
 
Iš dalies tiesa2440%
 
Dažniausiai tiesa1932%
 
Tiesa1017%
 

Klausimas: Mes aptariame besimokančiųjų pasiekimus su mokymo institucijomis.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa58%
 
Iš dalies tiesa2338%
 
Dažniausiai tiesa1932%
 
Tiesa1322%
 

Klausimas: Mes informuojame apie mokymosi rezultatus suinteresuotąsias šalis (ministerijas, Užimtumo tarnybą, darbdavių organizacijas ir t. t.).

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa2440%
 
Iš dalies tiesa1728%
 
Dažniausiai tiesa813%
 
Tiesa1118%
 

Skiltis: Stebėsena ir vertinimas

Klausimas: Mūsų įmonė sistemingai stebi ir vertina mokymąsi darbo vietoje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa23%
 
Iš dalies tiesa2135%
 
Dažniausiai tiesa1932%
 
Tiesa1830%
 

Klausimas: Mes sistemingai stebime ir analizuojame mūsų MDV programą baigusių ir jos nebaigusių asmenų statistiką.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa1728%
 
Iš dalies tiesa1728%
 
Dažniausiai tiesa1627%
 
Tiesa1017%
 

Klausimas: Mūsų įmonė stebi MDV programos tutorių (instruktorių) darbą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa1728%
 
Dažniausiai tiesa2033%
 
Tiesa2338%
 

Klausimas: Mūsų įmonė stebi besimokančiųjų mokymosi pažangą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa2237%
 
Dažniausiai tiesa2135%
 
Tiesa1728%
 

Klausimas: Mes matuojame besimokančiųjų pasitenkinimą mokymųsi darbo vietoje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa610%
 
Iš dalies tiesa2135%
 
Dažniausiai tiesa1728%
 
Tiesa1627%
 

Klausimas: Mokymosi pasiekimų įvertinimas yra glaudžiai susijęs su programos teorija ir praktika.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa23%
 
Iš dalies tiesa2135%
 
Dažniausiai tiesa2033%
 
Tiesa1728%
 

Skiltis: MDV tutoriai (instruktoriai)

Klausimas: Įmonės vadovybė prisiima atsakomybę už mokymą darbo vietoje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa12%
 
Iš dalies tiesa2237%
 
Dažniausiai tiesa1728%
 
Tiesa2033%
 

Klausimas: Mūsų įmonės vadovai palaiko MDV tutorius (instruktorius).

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa1423%
 
Dažniausiai tiesa2033%
 
Tiesa2643%
 

Klausimas: Mūsų MDV tutoriai (instruktoriai) turi tinkamą išsilavinimą, kad galėtų vykdyti MDV programas.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa23%
 
Iš dalies tiesa2033%
 
Dažniausiai tiesa1728%
 
Tiesa2135%
 

Klausimas: Mūsų tutoriai (instruktoriai) turi teisę (akreditaciją) įgyvendinti MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa610%
 
Iš dalies tiesa2338%
 
Dažniausiai tiesa1017%
 
Tiesa2135%
 

Klausimas: Mūsų tutoriai (instruktoriai) turi tinkamas kompetencijas MDV programos vykdymui.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa1423%
 
Dažniausiai tiesa2237%
 
Tiesa2440%
 

Klausimas: Mūsų tutoriai (instruktoriai) ugdo, vadovauja ir prižiūri besimokančiuosius darbo vietoje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa1830%
 
Dažniausiai tiesa1627%
 
Tiesa2643%
 

Skiltis: Mokymosi darbo vietoje ateities perspektyvos

Klausimas: Mūsų MDV programa apima ateities darbo rinkos poreikius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa610%
 
Iš dalies tiesa2440%
 
Dažniausiai tiesa1322%
 
Tiesa1728%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa apima būsimus mūsų įmonės poreikius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa23%
 
Iš dalies tiesa1525%
 
Dažniausiai tiesa2440%
 
Tiesa1932%
 

Klausimas: Mūsų įmonė yra novatoriška MDV atžvilgiu.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa23%
 
Iš dalies tiesa2237%
 
Dažniausiai tiesa2237%
 
Tiesa1423%
 

Klausimas: Mūsų įmonė nuolat tobulina MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa12%
 
Iš dalies tiesa2033%
 
Dažniausiai tiesa2237%
 
Tiesa1627%
 

Klausimas: MDV turinys yra aktualus būsimoms besimokančiųjų darbo vietoms.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa47%
 
Iš dalies tiesa2033%
 
Dažniausiai tiesa2033%
 
Tiesa1627%
 

Klausimas: Mūsų įmonė viešina mokymosi darbo vietoje išskirtinumą ir patrauklumą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa1017%
 
Iš dalies tiesa2237%
 
Dažniausiai tiesa1728%
 
Tiesa1118%
 

Bendras atsakymų rezultatas : 60