Statistika: Lyginamosios analizės klausimynas įmonėms

Šioje dalyje rasite bendrą įmonių įvestų duomenų, susijusių su pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimu, statistiką, kurią galima filtruoti pagal šalis ir įmonės tipą. Skyriuje pateikiama realiu laiku fiksuojama informacija apie tai, kas vyksta mokymosi darbo vietoje srityje. Tokia informacija yra vertinga politikos planavimui.

Pasirinkite kriterijus


Tipas:
Skiltis: Sąryšis su sistema

Klausimas: Mūsų MDV programą yra patvirtinusios nacionalinės/regioninės institucijos.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa233%
 
Tiesa467%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa yra platesnės profesinio mokymo programos dalis, kurią baigus suteikiama formali kvalifikacija.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa117%
 
Iš dalies tiesa117%
 
Dažniausiai tiesa233%
 
Tiesa233%
 

Klausimas: Mūsų įmonė vykdo mokymąsi darbo vietoje (MDV), atitinkantį LR teisinių dokumentų (pvz.: Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašą) reikalavimus.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa117%
 
Iš dalies tiesa233%
 
Dažniausiai tiesa233%
 
Tiesa117%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa atitinka platesnės profesinio mokymo programos mokymosi tikslus (formalios kvalifikacijos dalis).

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa233%
 
Dažniausiai tiesa00%
 
Tiesa467%
 

Klausimas: Mūsų įmonėje vykdomas MDV atitinka/ neprieštarauja šalies teisinei bazei, reglamentuojančiai profesinį mokymą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa117%
 
Iš dalies tiesa233%
 
Dažniausiai tiesa117%
 
Tiesa233%
 

Skiltis: MDV programos charakteristika

Klausimas: Mūsų įmonėje yra visos MDV įgyvendinimui reikalingos priemonės.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa117%
 
Iš dalies tiesa117%
 
Dažniausiai tiesa233%
 
Tiesa233%
 

Klausimas: Įmonėje besimokantys asmenys turi galimybę mokytis pagal šią MDV programą visoje šalyje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa350%
 
Iš dalies tiesa117%
 
Dažniausiai tiesa117%
 
Tiesa117%
 

Klausimas: Asmenys, besimokantys pagal šią MDV programą turi tarptautinio mobilumo galimybes.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa117%
 
Iš dalies tiesa350%
 
Dažniausiai tiesa00%
 
Tiesa233%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa turi aiškią struktūrą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa117%
 
Iš dalies tiesa350%
 
Dažniausiai tiesa00%
 
Tiesa233%
 

Klausimas: Mūsų MDV programos praktinė dalis yra glaudžiai susijusi su teorija.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa117%
 
Iš dalies tiesa350%
 
Dažniausiai tiesa00%
 
Tiesa233%
 

Skiltis: Dėmesys besimokančiajam

Klausimas: Mūsų MDV programa atsižvelgia į besimokančiųjų poreikius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa233%
 
Dažniausiai tiesa350%
 
Tiesa117%
 

Klausimas: Besimokantieji turi subalansuotą darbo krūvį, kad pasiektų MDV programos tikslus.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa233%
 
Dažniausiai tiesa233%
 
Tiesa233%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa atitinka besimokančiųjų lūkesčius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa350%
 
Tiesa350%
 

Klausimas: Besimokantieji sulaukia grįžtamojo ryšio iš savo MDV tutorių (profesijos meistrų).

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa117%
 
Dažniausiai tiesa117%
 
Tiesa467%
 

Klausimas: MDV programos tikslai yra aiškiai suprantami besimokantiesiems.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa117%
 
Dažniausiai tiesa233%
 
Tiesa350%
 

Klausimas: Mūsų įmonė visiems siūlo lygias galimybes pasinaudoti MDV programa.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa117%
 
Dažniausiai tiesa350%
 
Tiesa233%
 

Skiltis: Partnerių bendradarbiavimas ir susitarimai

Klausimas: Nacionalinės institucijos teikia pagalbą ir padeda įgyvendinti MDV.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa117%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa233%
 
Tiesa350%
 

Klausimas: Mūsų įmonės profesijos meistras bendradarbiauja su mokymo įstaigos profesijos mokytojais.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa350%
 
Dažniausiai tiesa117%
 
Tiesa233%
 

Klausimas: Mes aptariame besimokančiųjų pasiekimus su mokymo institucijomis.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa117%
 
Iš dalies tiesa233%
 
Dažniausiai tiesa117%
 
Tiesa233%
 

Klausimas: Mūsų įmonė yra sudariusi sutartį su mokymo įstaiga, kurioje nurodytos abiejų šalių atsakomybės.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa117%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa350%
 
Tiesa233%
 

Klausimas: Mes informuojame apie mokymosi rezultatus suinteresuotąsias šalis (ministerijas, Užimtumo tarnybą, darbdavių organizacijas ir t. t.).

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa233%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa233%
 
Tiesa233%
 

Klausimas: Mūsų įmonė yra sudariusi sutartį su besimokančiuoju pagal MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa117%
 
Dažniausiai tiesa350%
 
Tiesa233%
 

Skiltis: Stebėsena ir vertinimas

Klausimas: Mes matuojame besimokančiųjų pasitenkinimą mokymųsi darbo vietoje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa117%
 
Iš dalies tiesa350%
 
Dažniausiai tiesa117%
 
Tiesa117%
 

Klausimas: Mes sistemingai stebime ir analizuojame mūsų MDV programą baigusių ir jos nebaigusių asmenų statistiką.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa117%
 
Iš dalies tiesa233%
 
Dažniausiai tiesa117%
 
Tiesa233%
 

Klausimas: Mūsų įmonė stebi MDV programos tutorių (instruktorių) darbą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa233%
 
Dažniausiai tiesa233%
 
Tiesa233%
 

Klausimas: Mokymosi pasiekimų įvertinimas yra glaudžiai susijęs su programos teorija ir praktika.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa233%
 
Dažniausiai tiesa350%
 
Tiesa117%
 

Klausimas: Mūsų įmonė stebi besimokančiųjų mokymosi pažangą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa117%
 
Iš dalies tiesa117%
 
Dažniausiai tiesa350%
 
Tiesa117%
 

Klausimas: Mūsų įmonė sistemingai stebi ir vertina mokymąsi darbo vietoje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa467%
 
Tiesa233%
 

Skiltis: MDV tutoriai (instruktoriai)

Klausimas: Mūsų įmonės vadovai palaiko MDV tutorius (instruktorius).

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa117%
 
Dažniausiai tiesa233%
 
Tiesa350%
 

Klausimas: Mūsų tutoriai (instruktoriai) ugdo, vadovauja ir prižiūri besimokančiuosius darbo vietoje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa117%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa350%
 
Tiesa233%
 

Klausimas: Mūsų MDV tutoriai (instruktoriai) turi tinkamą išsilavinimą, kad galėtų vykdyti MDV programas.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa117%
 
Dažniausiai tiesa350%
 
Tiesa233%
 

Klausimas: Mūsų tutoriai (instruktoriai) turi teisę (akreditaciją) įgyvendinti MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa350%
 
Dažniausiai tiesa117%
 
Tiesa233%
 

Klausimas: Įmonės vadovybė prisiima atsakomybę už mokymą darbo vietoje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa117%
 
Dažniausiai tiesa233%
 
Tiesa350%
 

Klausimas: Mūsų tutoriai (instruktoriai) turi tinkamas kompetencijas MDV programos vykdymui.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa00%
 
Dažniausiai tiesa583%
 
Tiesa117%
 

Skiltis: Mokymosi darbo vietoje ateities perspektyvos

Klausimas: Mūsų įmonė yra novatoriška MDV atžvilgiu.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa233%
 
Iš dalies tiesa117%
 
Dažniausiai tiesa117%
 
Tiesa233%
 

Klausimas: Mūsų įmonė nuolat tobulina MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa350%
 
Dažniausiai tiesa233%
 
Tiesa117%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa apima ateities darbo rinkos poreikius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa117%
 
Dažniausiai tiesa117%
 
Tiesa467%
 

Klausimas: MDV turinys yra aktualus būsimoms besimokančiųjų darbo vietoms.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa233%
 
Dažniausiai tiesa233%
 
Tiesa233%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa apima būsimus mūsų įmonės poreikius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa117%
 
Dažniausiai tiesa233%
 
Tiesa350%
 

Klausimas: Mūsų įmonė viešina mokymosi darbo vietoje išskirtinumą ir patrauklumą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa233%
 
Dažniausiai tiesa350%
 
Tiesa117%
 

Bendras atsakymų rezultatas : 6