Statistika: Lyginamosios analizės klausimynas įmonėms

Šioje dalyje rasite bendrą įmonių įvestų duomenų, susijusių su pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimu, statistiką, kurią galima filtruoti pagal šalis ir įmonės tipą. Skyriuje pateikiama realiu laiku fiksuojama informacija apie tai, kas vyksta mokymosi darbo vietoje srityje. Tokia informacija yra vertinga politikos planavimui.

Pasirinkite kriterijus


Tipas:
Skiltis: Sąryšis su sistema

Klausimas: Mūsų MDV programą yra patvirtinusios nacionalinės/regioninės institucijos.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa713%
 
Iš dalies tiesa1833%
 
Dažniausiai tiesa1019%
 
Tiesa1935%
 

Klausimas: Mūsų įmonė vykdo mokymąsi darbo vietoje (MDV), atitinkantį LR teisinių dokumentų (pvz.: Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašą) reikalavimus.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa12%
 
Iš dalies tiesa2037%
 
Dažniausiai tiesa1120%
 
Tiesa2241%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa yra platesnės profesinio mokymo programos dalis, kurią baigus suteikiama formali kvalifikacija.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa611%
 
Iš dalies tiesa1528%
 
Dažniausiai tiesa1528%
 
Tiesa1833%
 

Klausimas: Mūsų įmonėje vykdomas MDV atitinka/ neprieštarauja šalies teisinei bazei, reglamentuojančiai profesinį mokymą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa47%
 
Iš dalies tiesa1731%
 
Dažniausiai tiesa1528%
 
Tiesa1833%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa atitinka platesnės profesinio mokymo programos mokymosi tikslus (formalios kvalifikacijos dalis).

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa36%
 
Iš dalies tiesa2241%
 
Dažniausiai tiesa1528%
 
Tiesa1426%
 

Skiltis: MDV programos charakteristika

Klausimas: Mūsų įmonėje yra visos MDV įgyvendinimui reikalingos priemonės.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa12%
 
Iš dalies tiesa1630%
 
Dažniausiai tiesa1426%
 
Tiesa2343%
 

Klausimas: Įmonėje besimokantys asmenys turi galimybę mokytis pagal šią MDV programą visoje šalyje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa815%
 
Iš dalies tiesa2139%
 
Dažniausiai tiesa1426%
 
Tiesa1120%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa turi aiškią struktūrą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa12%
 
Iš dalies tiesa2139%
 
Dažniausiai tiesa2343%
 
Tiesa917%
 

Klausimas: Asmenys, besimokantys pagal šią MDV programą turi tarptautinio mobilumo galimybes.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa1935%
 
Iš dalies tiesa1528%
 
Dažniausiai tiesa815%
 
Tiesa1222%
 

Klausimas: Mūsų MDV programos praktinė dalis yra glaudžiai susijusi su teorija.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa36%
 
Iš dalies tiesa1833%
 
Dažniausiai tiesa2037%
 
Tiesa1324%
 

Skiltis: Dėmesys besimokančiajam

Klausimas: Mūsų MDV programa atitinka besimokančiųjų lūkesčius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa12%
 
Iš dalies tiesa1833%
 
Dažniausiai tiesa2139%
 
Tiesa1426%
 

Klausimas: Besimokantieji turi subalansuotą darbo krūvį, kad pasiektų MDV programos tikslus.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa1630%
 
Dažniausiai tiesa2037%
 
Tiesa1833%
 

Klausimas: Besimokantieji sulaukia grįžtamojo ryšio iš savo MDV tutorių (profesijos meistrų).

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa1222%
 
Dažniausiai tiesa2241%
 
Tiesa2037%
 

Klausimas: MDV programos tikslai yra aiškiai suprantami besimokantiesiems.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa1935%
 
Dažniausiai tiesa1833%
 
Tiesa1731%
 

Klausimas: Mūsų įmonė visiems siūlo lygias galimybes pasinaudoti MDV programa.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa12%
 
Iš dalies tiesa1426%
 
Dažniausiai tiesa1324%
 
Tiesa2648%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa atsižvelgia į besimokančiųjų poreikius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa12%
 
Iš dalies tiesa1630%
 
Dažniausiai tiesa2444%
 
Tiesa1324%
 

Skiltis: Partnerių bendradarbiavimas ir susitarimai

Klausimas: Mūsų įmonės profesijos meistras bendradarbiauja su mokymo įstaigos profesijos mokytojais.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa713%
 
Iš dalies tiesa2241%
 
Dažniausiai tiesa1630%
 
Tiesa917%
 

Klausimas: Nacionalinės institucijos teikia pagalbą ir padeda įgyvendinti MDV.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa1222%
 
Iš dalies tiesa2139%
 
Dažniausiai tiesa1630%
 
Tiesa59%
 

Klausimas: Mūsų įmonė yra sudariusi sutartį su mokymo įstaiga, kurioje nurodytos abiejų šalių atsakomybės.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa59%
 
Iš dalies tiesa2139%
 
Dažniausiai tiesa1120%
 
Tiesa1731%
 

Klausimas: Mes aptariame besimokančiųjų pasiekimus su mokymo institucijomis.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa59%
 
Iš dalies tiesa2241%
 
Dažniausiai tiesa1528%
 
Tiesa1222%
 

Klausimas: Mūsų įmonė yra sudariusi sutartį su besimokančiuoju pagal MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa36%
 
Iš dalies tiesa2037%
 
Dažniausiai tiesa1630%
 
Tiesa1528%
 

Klausimas: Mes informuojame apie mokymosi rezultatus suinteresuotąsias šalis (ministerijas, Užimtumo tarnybą, darbdavių organizacijas ir t. t.).

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa2241%
 
Iš dalies tiesa1731%
 
Dažniausiai tiesa611%
 
Tiesa917%
 

Skiltis: Stebėsena ir vertinimas

Klausimas: Mokymosi pasiekimų įvertinimas yra glaudžiai susijęs su programos teorija ir praktika.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa24%
 
Iš dalies tiesa2037%
 
Dažniausiai tiesa1630%
 
Tiesa1630%
 

Klausimas: Mūsų įmonė sistemingai stebi ir vertina mokymąsi darbo vietoje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa24%
 
Iš dalies tiesa1935%
 
Dažniausiai tiesa1630%
 
Tiesa1731%
 

Klausimas: Mūsų įmonė stebi besimokančiųjų mokymosi pažangą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa2139%
 
Dažniausiai tiesa1731%
 
Tiesa1630%
 

Klausimas: Mes matuojame besimokančiųjų pasitenkinimą mokymųsi darbo vietoje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa611%
 
Iš dalies tiesa2037%
 
Dažniausiai tiesa1222%
 
Tiesa1630%
 

Klausimas: Mes sistemingai stebime ir analizuojame mūsų MDV programą baigusių ir jos nebaigusių asmenų statistiką.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa1731%
 
Iš dalies tiesa1630%
 
Dažniausiai tiesa1222%
 
Tiesa917%
 

Klausimas: Mūsų įmonė stebi MDV programos tutorių (instruktorių) darbą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa1630%
 
Dažniausiai tiesa1833%
 
Tiesa2037%
 

Skiltis: MDV tutoriai (instruktoriai)

Klausimas: Mūsų MDV tutoriai (instruktoriai) turi tinkamą išsilavinimą, kad galėtų vykdyti MDV programas.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa24%
 
Iš dalies tiesa1731%
 
Dažniausiai tiesa1426%
 
Tiesa2139%
 

Klausimas: Įmonės vadovybė prisiima atsakomybę už mokymą darbo vietoje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa12%
 
Iš dalies tiesa2037%
 
Dažniausiai tiesa1324%
 
Tiesa2037%
 

Klausimas: Mūsų tutoriai (instruktoriai) turi teisę (akreditaciją) įgyvendinti MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa611%
 
Iš dalies tiesa2037%
 
Dažniausiai tiesa815%
 
Tiesa2037%
 

Klausimas: Mūsų įmonės vadovai palaiko MDV tutorius (instruktorius).

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa1426%
 
Dažniausiai tiesa1426%
 
Tiesa2648%
 

Klausimas: Mūsų tutoriai (instruktoriai) turi tinkamas kompetencijas MDV programos vykdymui.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa1426%
 
Dažniausiai tiesa1731%
 
Tiesa2343%
 

Klausimas: Mūsų tutoriai (instruktoriai) ugdo, vadovauja ir prižiūri besimokančiuosius darbo vietoje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa00%
 
Iš dalies tiesa1731%
 
Dažniausiai tiesa1120%
 
Tiesa2648%
 

Skiltis: Mokymosi darbo vietoje ateities perspektyvos

Klausimas: Mūsų įmonė yra novatoriška MDV atžvilgiu.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa24%
 
Iš dalies tiesa2037%
 
Dažniausiai tiesa1833%
 
Tiesa1426%
 

Klausimas: Mūsų įmonė viešina mokymosi darbo vietoje išskirtinumą ir patrauklumą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa1019%
 
Iš dalies tiesa2037%
 
Dažniausiai tiesa1324%
 
Tiesa1120%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa apima ateities darbo rinkos poreikius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa611%
 
Iš dalies tiesa2241%
 
Dažniausiai tiesa917%
 
Tiesa1731%
 

Klausimas: Mūsų įmonė nuolat tobulina MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa12%
 
Iš dalies tiesa1935%
 
Dažniausiai tiesa1935%
 
Tiesa1528%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa apima būsimus mūsų įmonės poreikius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa24%
 
Iš dalies tiesa1528%
 
Dažniausiai tiesa1833%
 
Tiesa1935%
 

Klausimas: MDV turinys yra aktualus būsimoms besimokančiųjų darbo vietoms.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa47%
 
Iš dalies tiesa1833%
 
Dažniausiai tiesa1630%
 
Tiesa1630%
 

Bendras atsakymų rezultatas : 54