Privatumo politika

BEQUAL.app partneriai užtikrina visų BEQUAL platformoje http://www.bequal.info registruotų BEQUAL lyginamosios analizės priemones naudojančių fizinių asmenų duomenų apsaugą. 

Bet kuriuo atveju ir atsižvelgiant į galimus įstatymais nustatytus apribojimus, duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti informaciją apie duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, netikslių, naujų ar neišsamių duomenų taisymą ir ištrynimą, tvarkymo apribojimą, perkeliamumą ir nesutikimą kurti individualius profilius, naudojant automatizuotas priemones.

Bet kuris fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko BEQUAL platforma, iškilus klausimams ar nesutarimams, gali susisiekti su platformos administratoriumi.

 

Tvarkomi duomenys

Registracijos metu iš naudotojų BEQUAL platformos surenkami duomenys: 

asmens duomenys: vardas ir pavardė (neprivaloma), el. pašto adresas.

Asmens duomenys renkami tam, kad būtų galima identifikuoti asmenį ir pateikti pagrindinę asmeninę profilių kūrimui praktikos Bendrijoje reikalingą informaciją. Vartotojai gali pateikti tik privalomąją asmeninę informaciją, t. y. savo elektroninio pašto adresą. 

Registracijos metu vartotojams suteikiama asmeninė su jų asmens duomenimis susieta paskyra (naudotojo vardas ir slaptažodis). Naudotojo vardas suteikia jiems tiesioginę prieigą prie asmeninių duomenų, kuriuos jie gali bet kuriuo metu ištrinti arba pataisyti. 

Lyginamosios analizės klausimyno pildymo metu BEQUAL platformos surenkami duomenys:

organizaciniai duomenys: organizacijos pavadinimas, šalis, adresas (neprivaloma), el. pašto adresas, tel. Nr. (neprivaloma), universalusis adresas (neprivaloma), organizacijos tipas, įmonės dydis, verslo sektorius, su mokymusi darbo vietoje susijusi užduotis;

asmens duomenys: organizacijoje atliekamas vaidmuo arba funkcija.

Asmens duomenys renkami tam, kad būtų galima identifikuoti platformoje registruotą asmenį ir patikrinti jam (jai) suteiktą leidimą jo (jos) organizacijos vardu naudoti lyginamosios analizės klausimyną. 

Surinkti organizaciniai duomenys padeda identifikuoti organizacijas ir leidžia su jomis susisiekti, kai norima: 

  • retkarčiais nusiųsti priminimus, skatinančius prisijungti prie BEQUAL platformos, aktyviai dalyvauti praktikos bendrijoje ir kasmet užpildyti lyginamąją analizę;
  • pakvieskite į su Bequal.app projektu susijusius renginius;
  • Bequal.app registruotoms įmonėms nusiųsti ženklelį ir pakviesti į ceremonijas.

Be to, BEQUAL platforma renka Jūsų asmens duomenis slapukų forma. Galite nustatyti, kad slapukai nebūtų renkami ir ištrinti juos iš savo naršyklės.
 

Dalyvių teisės

Užpildžius registracijos formą ir lyginamąją analizę, laikoma, kad dalyvis sutinka su dalyvavimo BEQUAL portale sąlygomis ir taisyklėmis.

Vadovaudamiesi (ES) 2016/679 (BDAR) reglamento reikalavimais, kviečiame prireikus pasinaudoti toliau aprašomomis teisėmis.

Teisė į skaidrumą ir informaciją. Duomenų subjektai turi teisę būti tiksliai ir aiškiai informuojami apie jų asmens duomenų rinkimą ir naudojimą (tvarkymą).

Prieigos teisė. Duomenų subjektai turi teisę gauti patvirtinimą dėl jų duomenų tvarkymo bei gauti tokių duomenų kopijas. Pateikus prašymą, šia teise galima pasinaudoti raštu arba žodžiu.

Teisė į taisymą. Duomenų subjektai turi teisę reikalauti pataisyti jų duomenis, jei jie yra netikslūs, arba papildyti, jei jie yra neišsamūs.

Teisė į ištrynimą („teisė būti pamirštam“). Duomenų subjektai turi teisę prašyti ištrinti jų asmens duomenis. 

Teisė į perkeliamumą. Duomenų subjektai turi teisę gauti su jais susijusius asmens duomenis, kuriuos DAP tvarkė naudodamas struktūrizuotą, paprastą naudoti ir skaityti formatą.

Teisė nesutikti. Duomenų subjektai turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi su jais susiję asmens duomenys. Tokiu atveju DAP turi nutraukti tokį duomenų tvarkymą arba pateikti duomenų tvarkymą paremiančias svarbias ir teisėtas priežastis.

 

DAP pareigos 

2016/679 (BDPR) Europos reglamente asmens duomenų apsaugos tikslais skiriamas duomenų apsaugos pareigūnas apibrėžiamas kaip fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir būdą. Duomenų tvarkytojas yra apibrėžiamas kaip fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, tvarkanti asmens duomenis DAP vardu.

IDEC SA, kaip ir DAP, bet kokiu atveju užtikrina duomenų tvarkymo teisėtumą ir taiko tinkamas organizacines bei technines priemones, skirtas jūsų asmens duomenims apsaugoti, pavyzdžiui, saugios informacijos ir tinklo sistemas, fizinės prieigos kontrolę ir apribojimą, kontroliuojamą elektroninę prieigą, prieigos lygius, darbuotojų mokymą, saugius duomenų šifravimo protokolus, ir kt.

Be to, kaip apibrėžta (ES) 2016/679 (BDAR) reglamente, jis turi nedelsdamas atsakyti į dalyvių klausimus bei prašymus pasinaudoti jiems priklausančiomis teisėmis.

 

Asmens duomenų saugojimas ir perdavimas

Mes saugome Jūsų duomenis tiek, kiek reikia, kad galėtumėme užtikrinti kuo aukštesnę teikiamų paslaugų kokybę ir vykdyti savo teisinius įsipareigojimus. Neperduodame jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai reikia atlikti techninę platformos priežiūrą ar ją atnaujinti.

Bet kokiu atveju, pateikę raštišką prašymą, galite pasinaudoti su saugomais asmens duomenimis susijusiomis informacijos teikimo, prieigos, prieštaravimo ir perkeliamumo teisėmis, teise ištrinti (pagal teisės aktų apribojimus) bei teise į taisymą (jei pastebėsite kokią nors klaidą arba norėsite pakeisti kuriuos nors savo duomenis). Pasikeitus jūsų asmeniniams duomenims, teisė į pataisymą nedelsiant tampa ir jūsų pareiga. Jūsų prašymas turi būti išsiųstas el. pašto adresu [email protected].

 

Slapukų naudojimo politika

Bequal.info svetainė (toliau – „Svetainė“) naudoja slapukus, padedančius jūsų kompiuteryje išsaugoti atitinkamus duomenis. Informacijoje apie vartotojų politiką aprašoma, kaip interneto svetainė naudoja slapukus. Naršydami Svetainėje, pagal šios politikos taisykles jūs sutinkate, kad jūsų kompiuteryje būtų naudojami slapukai. Jei nenorite, kad Svetainė naudotų slapukus, vadovaudamiesi toliau pateikiama informacija, pakeiskite atitinkamus nustatymus arba nesinaudokite šia Svetaine.

Kas yra slapukai?

„Slapukai“ yra maži tekstiniai failai su informacija, kurią interneto svetainė (tiksliau – interneto serveris) saugo vartotojo kompiuteryje, nedarydama įtakos vartotojo kompiuteryje esantiems dokumentams ir failams. Slapukuose yra tam tikros informacijos, pavyzdžiui, svetainės pavadinimas ir tam tikri skaitmenys bei skaičiai. Kiekvieną kartą, kai vartotojas prisijungia prie svetainės, pastaroji atkuria tą informaciją ir suteikia vartotojui atitinkamas paslaugas. Tipiškas tokios informacijos pavyzdys yra vartotojo nuostatos, nurodytos tos svetainės vartotojo pasirinktyse (pavyzdžiui, pasirenkant konkrečius mygtukus, paieškas, skelbimus, ir pan.).

Kokie slapukai naudojami svetainėje bequal.info?

Interneto svetainė naudoja slapukus, kad palengvintų ja besinaudojančių vartotojų naršymą ir suteiktų vartotojui unikalią naršymo patirtį. Be to, Svetainėje naudojamas su „Google Analytics“ susijęs slapukas, t. y. platforma, kuri renka anoniminius duomenis apie naudojimąsi Svetaine, duomenų srautą, aplankytus puslapius ir kt. (daugiau informacijos apie „Google Analytics“ renkamus duomenis rasite: https://analytics.google.com/analytics/web/).

Slapukų surinkta informacija nėra parduodama ar atskleidžiama trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai.

Kaip peržiūrėti slapukų nustatymus naršyklėje?

Kai kurie vartotojai gali nesutikti su slapukų surinktos informacijos saugojimu jų kompiuteryje. Visos žiniatinklio naršyklės pateikia aiškias slapukų naudojimo politikos instrukcijas.

Jei nenorite gauti slapukų, galite keisti savo interneto naršyklės nustatymus ir pranešti, kada slapukai yra siunčiami, išjungdami visus ar kai kuriuos Svetainėje naudojamus slapukus arba ištrindami jūsų kompiuteryje jau įdiegtus slapukus.

Dauguma Svetainės paslaugų veikia nenaudodamos slapukų. Tačiau, jei išjungsite slapukus, neturėsite prieigos prie tam tikrų Svetainės paslaugų ir funkcijų.

Toliau pateikiamos nuorodos į pačias pagrindines interneto naršykles, pritaikytas konkrečioms laidoms.

Dėl naujausios informacijos rekomenduojama peržiūrėti oficialią gamintojų bibliografiją.

„Google Chrome“: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647

„Microsoft Edge“:
https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

„Mozilla Firefox“:
https://support.mozilla.org/el/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

„Safari“:
http://support.apple.com/kb/ph5042

Informacija apie kitų gamintojų interneto naršykles pateikiama jų oficialiose bibliografijose.

 

Pagalba

Jei kyla kokių nors klausimų dėl jūsų asmeninių duomenų naudojimo, jų tikslumo, saugojimo laiko ir ištrynimo, susisiekite su mumis adresu [email protected]
 

*

Tam, kad būtumėte informuoti apie bet kokius mūsų privatumo politikos pakeitimus, rekomenduojama šiame puslapyje lankytis kuo dažniau.