Αυτό το σύντομο βίντεο εξηγεί τον τρόπο χρήσης των εργαλείων της πλατφόρμας BEQUAL και απευθύνεται σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα.