Τι είναι η BEQUAL;

Η BEQUAL είναι μια Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για διασφάλιση ποιότητας και συγκριτική αξιολόγηση στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της μάθησης βασισμένης στην εργασία (για εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις). 
Η BEQUAL προσφέρει πόρους και εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης για τη διασφάλιση ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση οργανισμών που εμπλέκονται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στη μάθηση που βασίζεται στην εργασία. 

Συγκριτική αξιολόγηση

Υπάρχουν τρία διαφορετικά εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης, τα οποία είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα BEQUAL: 

 1. Διασφάλιση ποιότητας στις μαθητείες και στη μάθηση βασισμένη στην εργασία (εργαλείο για επιχειρήσεις)
 2. Διασφάλιση ποιότητας στις μαθητείες και στη μάθηση βασισμένη στην εργασία (εργαλείο για εκπαιδευτικά ιδρύματα)
 3. Διασφάλιση ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (εργαλείο για εκπαιδευτικά ιδρύματα)
 4. Διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (εργαλείο για e-learning)

 

Ποιοι μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν;
 • Διαμορφωτές πολιτικών και ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να βρουν στατιστικά, άρθρα και συνδέσμους, απ’ όπου θα βασίσουν τις πολιτικές τους. 
 • Ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης, να διαβάσουν καλές πρακτικές ή να συνεισφέρουν με τις δικές τους, ώστε να προωθηθούν εντός της πλατφόρμας. 
 • Επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη μάθηση βασισμένη στην εργασία 

 

Τι είναι το εργαλείο BEQUEL;

Το BEQUEL είναι ένα εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης αφιερωμένο στη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση όσον αφορά την παροχή e-learning (για εκπαιδευτικά ιδρύματα). 

Ελάτε στην BEQUAL!
 • Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης, εντοπίστε τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία σας, και βελτιώστε τον οργανισμό σας
 • Εξερευνήστε τους πλούσιους πόρους μας. Θα βρείτε καλές πρακτικές, άρθρα, βίντεο, έγγραφα και συνδέσμους που σχετίζονται με την ποιότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και στη μάθηση βασισμένη στην εργασία. 
 • Συνεισφέρετε με τη δική σας καλή πρακτική, προωθήστε τον οργανισμό σας
Αποκτήστε το σήμα BEQUAL!

BEQUEL

 

Οι οργανισμοί που λαμβάνουν το σήμα BEQUEL αναγνωρίζονται για τη δέσμευσή τους να αναπτύξουν τη διασφάλιση της ποιότητας στην παροχή e-learning.

 

Benchmarking tool for Educational Institutions
Εργαλείο Συγκριτικής Αξιολόγησης για τη Διασφάλιση Ποιότητας στις Μαθητείες και στη Μάθηση Βασισμένη στην Εργασία για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Companies Questionnaire
Εργαλείο Συγκριτικής Αξιολόγησης για τη Διασφάλιση Ποιότητας στις Μαθητείες και στη Μάθηση Βασισμένη στην Εργασία για Επιχειρήσεις
Quality Assurance
Εργαλείο Συγκριτικής Αξιολόγησης για τη Διασφάλιση Ποιότητας στις Μαθητείες και στη Μάθηση Βασισμένη στην Εργασία για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Quality assurance in Vocational Education and training
Διασφάλιση ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (εργαλείο για e-learning)


Τα τέσσερα διαφορετικά εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης είναι:

 • Το νέο εργαλείο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας e-learning (για εκπαιδευτικά ιδρύματα). Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου BEQUEL.
 • Δύο εργαλεία που αφορούν τη Διασφάλιση Ποιότητας στη Μαθητεία και στη Μάθηση Βασισμένη στην Εργασία (για εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις) και αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Bequal.app.
 • Ένα παλαιότερο εργαλείο που απευθύνεται σε ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου BEQUAL (2008) και επεκτάθηκε στο πλαίσιο των έργων BEQUAL+ (2011), EXPANDVET (2012) και BEQUAL.net (2014).