Καλωσορίσατε στα στατιστικά της BEQUAL!

Αυτή η ενότητα απευθύνεται κυρίως σε διαμορφωτές πολιτικών αλλά και ενδιαφερομένους. Εδώ θα δείτε όλα τα στατιστικά στοιχεία από τα τρία εργαλεία, τα οποία μπορείτε να φιλτράρετε ανά χώρα ή/και ανά τύπο οργανισμού. Συνεπώς, μπορείτε να βρείτε μοτίβα, κοινά στοιχεία και διαφορές επί συγκεκριμένων πεδίων ενδιαφέροντος. 


 Αυτές οι παρατηρήσεις ενδέχεται να στηρίξουν τους ενδιαφερομένους και τους διαμορφωτές πολιτικών κατά την πρόταση, τον σχεδιασμό, και την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και στη μάθηση βασισμένη στην εργασία.


Οι εικόνες και τα γραφήματα που εμφανίζονται στα στατιστικά παρουσιάζουν το σύνολο των απαντήσεων (όχι τις μεμονωμένες).


Οι παρακάτω επιλογές κατηγοριοποίησης είναι διαθέσιμες:

  • Όλα τα αποτελέσματα
  • Αποτελέσματα ανά χώρα
  • Αποτελέσματα ανά τύπο οργανισμού
  • Αποτελέσματα ανά τύπο οργανισμού και ανά χώρα

Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σημειώσουμε ότι τα στατιστικά είναι δυναμικά. Όσο περισσότερο χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί την πλατφόρμα, τόσο μεγαλύτερο και αντιπροσωπευτικό το δείγμα πάνω στο οποίο βασίζονται οι παρουσιάσεις αυτές.