Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να:

A. Υποβάλετε μία καλή πρακτική

Η καλή πρακτική δεν μεταφορτώνεται αυτόματα στην ιστοσελίδα μας. Ένας/μια από τους εταίρους μας πρέπει να την εγκρίνει, ενώ ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας για τυχόν διευκρινίσεις, εάν απαιτηθούν. Έπειτα, η καλή πρακτική θα εξετασθεί, και σε περίπτωση που αξιολογηθεί θετικά, θα μεταφορτωθεί στην πλατφόρμα BEQUAL. 

B. Αποκτήστε πρόσβαση στην ήδη υπάρχουσα γκάμα καλών πρακτικών μας.

Εξερευνήστε καλές πρακτικές