Οι οργανισμοί που έχουν επιτύχει υψηλότερη βαθμολογία στα εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης θα λάβουν το σήμα BEQUEL.

Αυτό το σήμα αναγνωρίζει τη δέσμευσή τους για την ανάπτυξη της διασφάλισης ποιότητας στην παροχή ηλεκτρονικής μάθησης Ελλάδα και στην Ευρώπη.


Το σήμα ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία παραλαβής του.Εισάγετε έναν έγκυρο κωδικό και κάντε κλικ στο Επικύρωση