Στατιστικά: Ερωτηματολόγιο Συγκριτικής Αξιολόγησης για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε το σύνολο των στατιστικών δεδομένων που εισάγονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα, και αφορούν στις μαθητείες και στη μάθηση βασισμένη στην εργασία. Αυτά μπορούν να φιλτραριστούν ανά χώρα και ανά τύπο εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η ενότητα προσφέρει πληροφορίες σε ζωντανό χρόνο, για τα τρέχοντα νέα στον κλάδο της μάθησης βασισμένης στην εργασία και κατάρτισης, αποτελώντας έτσι πολύτιμη υποστήριξη κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών.

Επιλογή κριτηρίων


Τύπος:Ενότητα: Σχετικότητα με το σύστημα

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης που οδηγεί σε επίσημη πιστοποίηση.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς00%
 
Ισχύει κατά πολύ125%
 
Ισχύει απόλυτα375%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ ακολουθεί κοινές κατευθύνσεις με ένα ευρύτερο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς00%
 
Ισχύει κατά πολύ250%
 
Ισχύει απόλυτα250%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας προσφέρει ΜΒΕ που πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς00%
 
Ισχύει κατά πολύ250%
 
Ισχύει απόλυτα250%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες βοηθούν στη συμμόρφωση της παρεχόμενης ΜΒΕ με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς00%
 
Ισχύει κατά πολύ375%
 
Ισχύει απόλυτα125%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ είναι πιστοποιημένο από εθνικούς ή περιφερειακούς θεσμούς.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς125%
 
Ισχύει κατά πολύ125%
 
Ισχύει απόλυτα250%
 

Ενότητα: Χαρακτηριστικά του προγράμματος για τη ΜΒΕ

Ερώτηση: Στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ, η θεωρία σχετίζεται άμεσα με την πράξη.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς250%
 
Ισχύει κατά πολύ125%
 
Ισχύει απόλυτα125%
 

Ερώτηση: Οι μαθητευόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τη ΜΒΕ έχουν δυνατότητα κινητικότητας εντός της χώρας μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου125%
 
Ισχύει μερικώς250%
 
Ισχύει κατά πολύ00%
 
Ισχύει απόλυτα125%
 

Ερώτηση: Υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις στο εκπαιδευτικό ίδρυμά μας για ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου125%
 
Ισχύει μερικώς125%
 
Ισχύει κατά πολύ250%
 
Ισχύει απόλυτα00%
 

Ερώτηση: Οι μαθητευόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τη ΜΒΕ έχουν δυνατότητα διεθνικούς κινητικότητας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου125%
 
Ισχύει μερικώς125%
 
Ισχύει κατά πολύ00%
 
Ισχύει απόλυτα250%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ είναι δομημένο με σαφήνεια.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς250%
 
Ισχύει κατά πολύ125%
 
Ισχύει απόλυτα125%
 

Ερώτηση: Το περιεχόμενο της ΜΒΕ είναι σχετικό με την τωρινή εργασία των μαθητευομένων στην εταιρία.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς00%
 
Ισχύει κατά πολύ250%
 
Ισχύει απόλυτα250%
 

Ενότητα: Εστίαση στους μαθητευόμενους

Ερώτηση: Η ΜΒΕ μας ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των μαθητευόμενών μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς250%
 
Ισχύει κατά πολύ250%
 
Ισχύει απόλυτα00%
 

Ερώτηση: Οι σκοποί της ΜΒΕ είναι σαφείς για τους μαθητευόμενούς μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς00%
 
Ισχύει κατά πολύ375%
 
Ισχύει απόλυτα125%
 

Ερώτηση: Η ΜΒΕ μας λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις στάσεις των μαθητευομένων.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς00%
 
Ισχύει κατά πολύ375%
 
Ισχύει απόλυτα125%
 

Ερώτηση: Στους μαθητευόμενους ανατίθεται εύλογος όγκος εργασιών για τη ΜΒΕ τους.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς00%
 
Ισχύει κατά πολύ4100%
 
Ισχύει απόλυτα00%
 

Ερώτηση: Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν εποικοδομητική κριτική από τους εκπαιδευτές τους σχετικά με τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς125%
 
Ισχύει κατά πολύ250%
 
Ισχύει απόλυτα125%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας προσφέρει ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς00%
 
Ισχύει κατά πολύ250%
 
Ισχύει απόλυτα250%
 

Ενότητα: Επικοινωνία και συμφωνίες με άλλους οργανισμούς

Ερώτηση: Επικοινωνούμε με τις εταιρίες σχετικά με τα επιτεύγματα των μαθητευομένων στη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς00%
 
Ισχύει κατά πολύ375%
 
Ισχύει απόλυτα125%
 

Ερώτηση: Διεθνείς φορείς ή άλλοι σχετικοί ενδιαφερόμενοι εντός της χώρας μας υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας σχετικά με τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου125%
 
Ισχύει μερικώς00%
 
Ισχύει κατά πολύ375%
 
Ισχύει απόλυτα00%
 

Ερώτηση: Γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα της ΜΒΕ σε ενδιαφερομένους όπως το Υπουργείο, το Εμπορικό Επιμελητήριο, κλπ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς125%
 
Ισχύει κατά πολύ250%
 
Ισχύει απόλυτα125%
 

Ερώτηση: Έχουμε συνάψει συμφωνία μεταξύ του εκπαιδευτικού ιδρύματός μας και των εταιριών για τη ΜΒΕ, όπου καθορίζουμε τις ευθύνες αμφότερων των μερών.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς00%
 
Ισχύει κατά πολύ250%
 
Ισχύει απόλυτα250%
 

Ερώτηση: Έχουμε συνάψει συμφωνία μεταξύ του εκπαιδευτικού ιδρύματός μας και του μαθητευόμενου ή του κηδεμόνα μαθητευομένου σχετικά με το πρόγραμμα για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου125%
 
Ισχύει μερικώς125%
 
Ισχύει κατά πολύ125%
 
Ισχύει απόλυτα125%
 

Ερώτηση: Οι καθηγητές μας συνεργάζονται στα πλαίσια της ΜΒΕ με τους εσωτερικούς εκπαιδευτές των εταιριών.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς00%
 
Ισχύει κατά πολύ250%
 
Ισχύει απόλυτα250%
 

Ενότητα: Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Ερώτηση: Η πορεία των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητευομένων στη ΜΒΕ παρακολουθείται από το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς00%
 
Ισχύει κατά πολύ250%
 
Ισχύει απόλυτα250%
 

Ερώτηση: Μετρούμε το βαθμό ικανοποίησης των μαθητευόμενων σχετικά με τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς125%
 
Ισχύει κατά πολύ250%
 
Ισχύει απόλυτα125%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας παρακολουθεί και αξιολογεί συστηματικά τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς125%
 
Ισχύει κατά πολύ375%
 
Ισχύει απόλυτα00%
 

Ερώτηση: Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητευομένων αφορά τη θεωρία και την πράξη στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς00%
 
Ισχύει κατά πολύ125%
 
Ισχύει απόλυτα375%
 

Ερώτηση: Παρακολουθούμε τα ποσοστά παραμονής και εγκατάλειψης από τους μαθητευόμενους στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς125%
 
Ισχύει κατά πολύ375%
 
Ισχύει απόλυτα00%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας παρακολουθεί το έργο των εκπαιδευτών μας στη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς125%
 
Ισχύει κατά πολύ375%
 
Ισχύει απόλυτα00%
 

Ενότητα: Εκπαιδευτές στη ΜΒΕ

Ερώτηση: 35 Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ καθοδηγούν και εποπτεύουν τους μαθητευόμενους.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς00%
 
Ισχύει κατά πολύ125%
 
Ισχύει απόλυτα375%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ υποστηρίζονται από τους διευθυντές στο εκπαιδευτικό ίδρυμά μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς00%
 
Ισχύει κατά πολύ375%
 
Ισχύει απόλυτα125%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ έχουν ολοκληρώσει την αρχική και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση για ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου125%
 
Ισχύει μερικώς125%
 
Ισχύει κατά πολύ00%
 
Ισχύει απόλυτα250%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ έχουν άδεια/πιστοποίηση για διεξαγωγή ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς125%
 
Ισχύει κατά πολύ125%
 
Ισχύει απόλυτα250%
 

Ερώτηση: Οι διευθυντές μας αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη ΜΒΕ στο εκπαιδευτικό ίδρυμα μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς125%
 
Ισχύει κατά πολύ250%
 
Ισχύει απόλυτα125%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ έχουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς00%
 
Ισχύει κατά πολύ250%
 
Ισχύει απόλυτα250%
 

Ενότητα: Μελλοντικές προοπτικές από τη ΜΒΕ

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς375%
 
Ισχύει κατά πολύ125%
 
Ισχύει απόλυτα00%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας καινοτομεί στα πλαίσια της ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς250%
 
Ισχύει κατά πολύ250%
 
Ισχύει απόλυτα00%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας βελτιώνει συνεχώς το πρόγραμμα για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς00%
 
Ισχύει κατά πολύ250%
 
Ισχύει απόλυτα250%
 

Ερώτηση: Το περιεχόμενο της ΜΒΕ είναι επίκαιρο και σχετικό με τις μελλοντικές δουλειές των μαθητευομένων.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς00%
 
Ισχύει κατά πολύ250%
 
Ισχύει απόλυτα250%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας προωθεί δημοσίως την αριστεία και την ελκυστικότητα του προγράμματός μας για τη ΜΒΕ για μελλοντικούς μαθητευομένους.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου00%
 
Ισχύει μερικώς00%
 
Ισχύει κατά πολύ375%
 
Ισχύει απόλυτα125%
 

Σύνολο απαντήσεων : 4