Στατιστικά: Ερωτηματολόγιο Συγκριτικής Αξιολόγησης για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε το σύνολο των στατιστικών δεδομένων που εισάγονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα, και αφορούν στις μαθητείες και στη μάθηση βασισμένη στην εργασία. Αυτά μπορούν να φιλτραριστούν ανά χώρα και ανά τύπο εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η ενότητα προσφέρει πληροφορίες σε ζωντανό χρόνο, για τα τρέχοντα νέα στον κλάδο της μάθησης βασισμένης στην εργασία και κατάρτισης, αποτελώντας έτσι πολύτιμη υποστήριξη κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών.

Επιλογή κριτηρίων


Τύπος:Ενότητα: Σχετικότητα με το σύστημα

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης που οδηγεί σε επίσημη πιστοποίηση.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου34%
 
Ισχύει μερικώς67%
 
Ισχύει κατά πολύ67%
 
Ισχύει απόλυτα6781%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες βοηθούν στη συμμόρφωση της παρεχόμενης ΜΒΕ με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου34%
 
Ισχύει μερικώς78%
 
Ισχύει κατά πολύ1720%
 
Ισχύει απόλυτα5566%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ ακολουθεί κοινές κατευθύνσεις με ένα ευρύτερο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου22%
 
Ισχύει μερικώς34%
 
Ισχύει κατά πολύ2024%
 
Ισχύει απόλυτα5769%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ είναι πιστοποιημένο από εθνικούς ή περιφερειακούς θεσμούς.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου78%
 
Ισχύει μερικώς1012%
 
Ισχύει κατά πολύ810%
 
Ισχύει απόλυτα5667%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας προσφέρει ΜΒΕ που πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου22%
 
Ισχύει μερικώς1214%
 
Ισχύει κατά πολύ1822%
 
Ισχύει απόλυτα5060%
 

Ενότητα: Χαρακτηριστικά του προγράμματος για τη ΜΒΕ

Ερώτηση: Το περιεχόμενο της ΜΒΕ είναι σχετικό με την τωρινή εργασία των μαθητευομένων στην εταιρία.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου34%
 
Ισχύει μερικώς78%
 
Ισχύει κατά πολύ3947%
 
Ισχύει απόλυτα3340%
 

Ερώτηση: Υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις στο εκπαιδευτικό ίδρυμά μας για ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου67%
 
Ισχύει μερικώς1822%
 
Ισχύει κατά πολύ2935%
 
Ισχύει απόλυτα2935%
 

Ερώτηση: Οι μαθητευόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τη ΜΒΕ έχουν δυνατότητα κινητικότητας εντός της χώρας μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1113%
 
Ισχύει μερικώς1923%
 
Ισχύει κατά πολύ1720%
 
Ισχύει απόλυτα3542%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ είναι δομημένο με σαφήνεια.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου22%
 
Ισχύει μερικώς1113%
 
Ισχύει κατά πολύ3441%
 
Ισχύει απόλυτα3542%
 

Ερώτηση: Οι μαθητευόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τη ΜΒΕ έχουν δυνατότητα διεθνικούς κινητικότητας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1619%
 
Ισχύει μερικώς2024%
 
Ισχύει κατά πολύ1619%
 
Ισχύει απόλυτα3036%
 

Ερώτηση: Στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ, η θεωρία σχετίζεται άμεσα με την πράξη.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου22%
 
Ισχύει μερικώς1214%
 
Ισχύει κατά πολύ3947%
 
Ισχύει απόλυτα2935%
 

Ενότητα: Εστίαση στους μαθητευόμενους

Ερώτηση: Οι σκοποί της ΜΒΕ είναι σαφείς για τους μαθητευόμενούς μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου22%
 
Ισχύει μερικώς1012%
 
Ισχύει κατά πολύ4251%
 
Ισχύει απόλυτα2935%
 

Ερώτηση: Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν εποικοδομητική κριτική από τους εκπαιδευτές τους σχετικά με τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου34%
 
Ισχύει μερικώς1316%
 
Ισχύει κατά πολύ3846%
 
Ισχύει απόλυτα2935%
 

Ερώτηση: Η ΜΒΕ μας λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις στάσεις των μαθητευομένων.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου45%
 
Ισχύει μερικώς1720%
 
Ισχύει κατά πολύ3947%
 
Ισχύει απόλυτα2328%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας προσφέρει ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου45%
 
Ισχύει μερικώς1113%
 
Ισχύει κατά πολύ2935%
 
Ισχύει απόλυτα3947%
 

Ερώτηση: Η ΜΒΕ μας ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των μαθητευόμενών μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου22%
 
Ισχύει μερικώς1316%
 
Ισχύει κατά πολύ5566%
 
Ισχύει απόλυτα1316%
 

Ερώτηση: Στους μαθητευόμενους ανατίθεται εύλογος όγκος εργασιών για τη ΜΒΕ τους.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου56%
 
Ισχύει μερικώς911%
 
Ισχύει κατά πολύ4048%
 
Ισχύει απόλυτα2935%
 

Ενότητα: Επικοινωνία και συμφωνίες με άλλους οργανισμούς

Ερώτηση: Διεθνείς φορείς ή άλλοι σχετικοί ενδιαφερόμενοι εντός της χώρας μας υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας σχετικά με τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου78%
 
Ισχύει μερικώς2631%
 
Ισχύει κατά πολύ2429%
 
Ισχύει απόλυτα2631%
 

Ερώτηση: Οι καθηγητές μας συνεργάζονται στα πλαίσια της ΜΒΕ με τους εσωτερικούς εκπαιδευτές των εταιριών.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου78%
 
Ισχύει μερικώς1012%
 
Ισχύει κατά πολύ2935%
 
Ισχύει απόλυτα3745%
 

Ερώτηση: Έχουμε συνάψει συμφωνία μεταξύ του εκπαιδευτικού ιδρύματός μας και των εταιριών για τη ΜΒΕ, όπου καθορίζουμε τις ευθύνες αμφότερων των μερών.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου45%
 
Ισχύει μερικώς911%
 
Ισχύει κατά πολύ1316%
 
Ισχύει απόλυτα5769%
 

Ερώτηση: Επικοινωνούμε με τις εταιρίες σχετικά με τα επιτεύγματα των μαθητευομένων στη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου67%
 
Ισχύει μερικώς67%
 
Ισχύει κατά πολύ3947%
 
Ισχύει απόλυτα3239%
 

Ερώτηση: Έχουμε συνάψει συμφωνία μεταξύ του εκπαιδευτικού ιδρύματός μας και του μαθητευόμενου ή του κηδεμόνα μαθητευομένου σχετικά με το πρόγραμμα για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου45%
 
Ισχύει μερικώς911%
 
Ισχύει κατά πολύ1417%
 
Ισχύει απόλυτα5667%
 

Ερώτηση: Γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα της ΜΒΕ σε ενδιαφερομένους όπως το Υπουργείο, το Εμπορικό Επιμελητήριο, κλπ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1417%
 
Ισχύει μερικώς2834%
 
Ισχύει κατά πολύ1923%
 
Ισχύει απόλυτα2227%
 

Ενότητα: Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας παρακολουθεί το έργο των εκπαιδευτών μας στη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου45%
 
Ισχύει μερικώς1012%
 
Ισχύει κατά πολύ3542%
 
Ισχύει απόλυτα3441%
 

Ερώτηση: Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητευομένων αφορά τη θεωρία και την πράξη στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου34%
 
Ισχύει μερικώς1214%
 
Ισχύει κατά πολύ2631%
 
Ισχύει απόλυτα4251%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας παρακολουθεί και αξιολογεί συστηματικά τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου34%
 
Ισχύει μερικώς1316%
 
Ισχύει κατά πολύ4352%
 
Ισχύει απόλυτα2429%
 

Ερώτηση: Η πορεία των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητευομένων στη ΜΒΕ παρακολουθείται από το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου56%
 
Ισχύει μερικώς1214%
 
Ισχύει κατά πολύ3340%
 
Ισχύει απόλυτα3340%
 

Ερώτηση: Παρακολουθούμε τα ποσοστά παραμονής και εγκατάλειψης από τους μαθητευόμενους στο πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου45%
 
Ισχύει μερικώς1822%
 
Ισχύει κατά πολύ2631%
 
Ισχύει απόλυτα3542%
 

Ερώτηση: Μετρούμε το βαθμό ικανοποίησης των μαθητευόμενων σχετικά με τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου56%
 
Ισχύει μερικώς2530%
 
Ισχύει κατά πολύ3036%
 
Ισχύει απόλυτα2328%
 

Ενότητα: Εκπαιδευτές στη ΜΒΕ

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ έχουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου22%
 
Ισχύει μερικώς810%
 
Ισχύει κατά πολύ3239%
 
Ισχύει απόλυτα4149%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ έχουν ολοκληρώσει την αρχική και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση για ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου67%
 
Ισχύει μερικώς1214%
 
Ισχύει κατά πολύ2328%
 
Ισχύει απόλυτα4251%
 

Ερώτηση: 35 Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ καθοδηγούν και εποπτεύουν τους μαθητευόμενους.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου34%
 
Ισχύει μερικώς56%
 
Ισχύει κατά πολύ3137%
 
Ισχύει απόλυτα4453%
 

Ερώτηση: Οι διευθυντές μας αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη ΜΒΕ στο εκπαιδευτικό ίδρυμα μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου45%
 
Ισχύει μερικώς1214%
 
Ισχύει κατά πολύ2429%
 
Ισχύει απόλυτα4352%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ έχουν άδεια/πιστοποίηση για διεξαγωγή ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου1113%
 
Ισχύει μερικώς1012%
 
Ισχύει κατά πολύ1923%
 
Ισχύει απόλυτα4352%
 

Ερώτηση: Οι εκπαιδευτές μας στη ΜΒΕ υποστηρίζονται από τους διευθυντές στο εκπαιδευτικό ίδρυμά μας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου34%
 
Ισχύει μερικώς45%
 
Ισχύει κατά πολύ3340%
 
Ισχύει απόλυτα4352%
 

Ενότητα: Μελλοντικές προοπτικές από τη ΜΒΕ

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας καινοτομεί στα πλαίσια της ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου56%
 
Ισχύει μερικώς2024%
 
Ισχύει κατά πολύ3340%
 
Ισχύει απόλυτα2530%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας προωθεί δημοσίως την αριστεία και την ελκυστικότητα του προγράμματός μας για τη ΜΒΕ για μελλοντικούς μαθητευομένους.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου22%
 
Ισχύει μερικώς1316%
 
Ισχύει κατά πολύ3137%
 
Ισχύει απόλυτα3745%
 

Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό ίδρυμά μας βελτιώνει συνεχώς το πρόγραμμα για τη ΜΒΕ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου45%
 
Ισχύει μερικώς911%
 
Ισχύει κατά πολύ4149%
 
Ισχύει απόλυτα2935%
 

Ερώτηση: Το πρόγραμμά μας για τη ΜΒΕ λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου22%
 
Ισχύει μερικώς2125%
 
Ισχύει κατά πολύ3542%
 
Ισχύει απόλυτα2530%
 

Ερώτηση: Το περιεχόμενο της ΜΒΕ είναι επίκαιρο και σχετικό με τις μελλοντικές δουλειές των μαθητευομένων.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΠΟΣΟΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δεν ισχύει καθόλου22%
 
Ισχύει μερικώς1518%
 
Ισχύει κατά πολύ3340%
 
Ισχύει απόλυτα3340%
 

Σύνολο απαντήσεων : 83