Pokalbis su „Autosabina Motors“ serviso vadovu Dominyku Tumpa. Interviu buvo filmuotas vykdant „Erasmus +“ programą „Bequal.app - Benchmarking for Quality Assurance for Appranticeships and Work Based Learning“ (2018-1-LT01-KA202-046939). Video interviu serija su mokiniais, įmonių ir institucijų atstovais, skirti skatinti pameistrystę ir mokymąsi darbo vietoje tiek Lietuvoje tiek ir Europoje. Dalyviai dalijasi savo patirtimi ir atsako į klausimus apie pameistrystės naudą įmonėms  bei mokiniams. Duoda patarimus kitoms įmonėms  ir mokiniams, kurie dar nedalyvavo pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje programose.

(English) Interview with Dominykas Tumpa, service manager at Autosabina Motors. The interview was conducted in the framework of the Erasmus + program "Bequal.app - Benchmarking for Quality Assurance in Apprenticeships and Work Based Learning" (2018-1-LT01-KA202-046939). It is part of a series of video interviews with students, representatives of companies and of institutions aimed at promoting apprenticeships and work-based learning in Lithuania and Europe. The participants share their experiences and answer questions about (indicatively):

  • Motivation and benefits for students and companies  
  • Differences in the operation of the company / organization before and after the apprenticeship / work-based learning.
  • Advice to students and companies / organizations that have not yet participated in the institution of apprenticeship / work-based learning.