Pokalbis su „Autosabina Motors“ mokiniu Martynu Matusevičiumi. Interviu buvo filmuotas vykdant „Erasmus +“ programą „Bequal.app - Benchmarking for Quality Assurance for Appranticeships and Work Based Learning“ (2018-1-LT01-KA202-046939). Video interviu serija su mokiniais, įmonių ir institucijų atstovais, skirti skatinti pameistrystę ir mokymąsi darbo vietoje Lietuvoje ir Europoje. Dalyviai dalijasi savo patirtimi ir atsako į klausimus apie pameistrystės naudą pameistriams ir įmonėms / institucijoms. Duoda patarimus kitiems mokiniams ir įmonėms / organizacijoms, kurios dar nedalyvavo pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje programose.

(English) Interview with Martynas Matusevičius, apprentices at Autosabina Motors. The interview was conducted in the framework of the Erasmus + program "Bequal.app - Benchmarking for Quality Assurance in Apprenticeships and Work Based Learning" (2018-1-LT01-KA202-046939). It is part of a series of video interviews with students, representatives of companies and of institutions aimed at promoting apprenticeships and work-based learning in Lithuania and Europe. The participants share their experiences and answer questions about (indicatively):

  • Motivation and benefits for students and companies / institutions.
  • Differences in the operation of the company / organization before and after the apprenticeship / work-based learning.
  • Advice to students and companies / organizations that have not yet participated in the institution of apprenticeship / work-based learning.