Statistika: Primerjalni vprašalnik za podjetja

In this section you may find overall statistics of the data inserted by companies, regarding apprenticeships and work-based learning, that can be filtered by country and by type of company. The section provides real-time information about what is going on in work-based learning and is a valuable support for policy planning. 

Select Criteria


Tip:
Section: Povezava s sistemom poklicnega in strokovnega izobraževanja

Question: Za izvajanje usposabljanja z delom smo verificirani pri pristojni zbornici.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži233%
 
Popolnoma drži467%
 

Question: Usposabljanje z delom, ki ga izvajamo, je del javno veljavnih progamov poklicnega ali strokovnega izobraževanja.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži117%
 
Nekoliko drži117%
 
Večinoma drži233%
 
Popolnoma drži233%
 

Question: Naše podjetje ponuja usposabljanje z delom, ki ustreza zahtevam slovenskega sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži117%
 
Nekoliko drži233%
 
Večinoma drži233%
 
Popolnoma drži117%
 

Question: Usposabljanje z delom izvajamo v skladu s katalogom praktičnega usposabljanja oz. pričakovanimi učnimi izidi.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži233%
 
Večinoma drži00%
 
Popolnoma drži467%
 

Question: Naše podjetje ima opredeljene postopke za izvajanje usposabljanja z delom, ki temeljijo na nacionalnem pravnem okvirju.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži117%
 
Nekoliko drži233%
 
Večinoma drži117%
 
Popolnoma drži233%
 

Section: Značilnosti usposabljanja z delom

Question: Naše podjetje razpolaga s potrebnimi prostori in sredstvi za usposabljanje z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži117%
 
Nekoliko drži117%
 
Večinoma drži233%
 
Popolnoma drži233%
 

Question: Dijaki in študenti, ki se usposabljajo v našem podjetju, imajo možnost usposabljanja tudi v drugih podjetjih.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži350%
 
Nekoliko drži117%
 
Večinoma drži117%
 
Popolnoma drži117%
 

Question: Dijaki in študenti, ki se usposabljajo v našem podjetju, imajo možnost modnarodne mobilnosti.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži117%
 
Nekoliko drži350%
 
Večinoma drži00%
 
Popolnoma drži233%
 

Question: Usposabljanje z delom, ki ga organiziramo, je načrtovano in jasno strukturirano.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži117%
 
Nekoliko drži350%
 
Večinoma drži00%
 
Popolnoma drži233%
 

Question: Usposabljanje z delom je povezano s teoretičnim znanjem.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži117%
 
Nekoliko drži350%
 
Večinoma drži00%
 
Popolnoma drži233%
 

Section: Osredotočenost na dijake in študente

Question: Pri usposabljanju z delom upoštevamo potrebe in motivacijo dijakov in študentov.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži233%
 
Večinoma drži350%
 
Popolnoma drži117%
 

Question: Delovna obremenitev dijakov in študentov je ustrezno prilagojena.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži233%
 
Večinoma drži233%
 
Popolnoma drži233%
 

Question: Izvajanje usposabljanja z delom je v skladu s pričakovanji dijakov in študentov.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži350%
 
Popolnoma drži350%
 

Question: Dijaki in študenti dobijo od mentorjev povratne informacije o njihovem napredku.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži117%
 
Večinoma drži117%
 
Popolnoma drži467%
 

Question: Dijaki in študentje poznajo cilje usposabljanja z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži117%
 
Večinoma drži233%
 
Popolnoma drži350%
 

Question: Naše podjetje ponuja vsem dijakom in študentom enake možnosti vključevanja v usposabljanje z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži117%
 
Večinoma drži350%
 
Popolnoma drži233%
 

Section: Komunikacija in dogovori s partnerji

Question: Različni deležniki (državne institucije, zbornice in drugi) podpirajo naše podjetje pri izvajanju usposabljanja z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži117%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži233%
 
Popolnoma drži350%
 

Question: Naši mentorji sodelujejo z učitelji iz šol.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži350%
 
Večinoma drži117%
 
Popolnoma drži233%
 

Question: S šolami izmenjujemo informacije o učnih dosežkih dijakov in študentov pri usposabljanju z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži117%
 
Nekoliko drži233%
 
Večinoma drži117%
 
Popolnoma drži233%
 

Question: Med našim podjetjem in šolami obstaja dogovor o usposabljanju z delom, ki določa odgovornosti obeh strani.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži117%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži350%
 
Popolnoma drži233%
 

Question: Učne dosežke usposabljanja z delom sporočamo deležnikom, kot so pristojna ministrstva, Gospodarska in Obrtno-podjeniška zbornica, idr.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži233%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži233%
 
Popolnoma drži233%
 

Question: Med našim podjetjem in posameznim dijakom ali študentom obstaja dogovor o usposabljanju z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži117%
 
Večinoma drži350%
 
Popolnoma drži233%
 

Section: Spremljanje in ocenjevanje

Question: V našem podjetju merimo zadovoljstvo dijakov in študentov pri usposabljanju z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži117%
 
Nekoliko drži350%
 
Večinoma drži117%
 
Popolnoma drži117%
 

Question: V našem podjetju spremljamo uspešnost in osip dijakov in študentov vključenih v usposabljanje z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži117%
 
Nekoliko drži233%
 
Večinoma drži117%
 
Popolnoma drži233%
 

Question: V našem podjetju spremljamo delo naših mentorjev.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži233%
 
Večinoma drži233%
 
Popolnoma drži233%
 

Question: Pri ocenjevanju učnih dosežkov dijakov in študentov smo pozorni tako na teoretično kot praktično znanje.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži233%
 
Večinoma drži350%
 
Popolnoma drži117%
 

Question: V našem podjetju spremljamo razvoj kompetenc dijakov in študentov pri usposabljanju z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži117%
 
Nekoliko drži117%
 
Večinoma drži350%
 
Popolnoma drži117%
 

Question: Naše podjetje sistematično spremlja in evalvira izvajanje usposabljanja z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži467%
 
Popolnoma drži233%
 

Section: Mentorji

Question: Vodilni v našem podjetju podpirajo naše mentorje.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži117%
 
Večinoma drži233%
 
Popolnoma drži350%
 

Question: Naši mentorji dijake in študente pri usposabljanju z delom spremljajo in jim svetujejo.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži117%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži350%
 
Popolnoma drži233%
 

Question: Naši mentorji imajo opravljeno pedagoško-andragoško usposabljanje in se udeležujejo nadaljnega usposabljanja.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži117%
 
Večinoma drži350%
 
Popolnoma drži233%
 

Question: Naši mentorji izpolnjujejo pogoje za izvajanje usposabljanja z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži350%
 
Večinoma drži117%
 
Popolnoma drži233%
 

Question: Vodilni v našem podjetju prevzemajo odgovornost za kakovost usposabljanja z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži117%
 
Večinoma drži233%
 
Popolnoma drži350%
 

Question: Naši mentorji so ustrezno usposobljeni oz. imajo vse potrebne kompetence za izvajanje usposabljanja z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži583%
 
Popolnoma drži117%
 

Section: Perspektive usposabljanja z delom

Question: V našem podjetju smo pri izvajanju usposabljanja z delom inovativni.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži233%
 
Nekoliko drži117%
 
Večinoma drži117%
 
Popolnoma drži233%
 

Question: V našem podjetju usposabljanje z delom nenehno izboljšujemo.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži350%
 
Večinoma drži233%
 
Popolnoma drži117%
 

Question: V usposabljanje z delom vključujemo potrebe trga dela v prihodnje.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži117%
 
Večinoma drži117%
 
Popolnoma drži467%
 

Question: Vsebina usposabljanja z delom je pomembna za zaposlitev dijakov in študentov v prihodnje.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži233%
 
Večinoma drži233%
 
Popolnoma drži233%
 

Question: V usposabljanje z delom vključujemo prihodnje potrebe našega podjetja.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži117%
 
Večinoma drži233%
 
Popolnoma drži350%
 

Question: Naše podjetje si v javnosti prizadeva za odličnost in privlačnost usposabljanja z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži233%
 
Večinoma drži350%
 
Popolnoma drži117%
 

Total answer count : 6