Kaj je BEQUAL?

BEQUAL je evropska platforma, namenjena zagotavljanju kakovosti in primerjalni analizi pri poklicnem in strokovnem izobraževanju ter usposabljanju z delom (za šole in podjetja).

BEQUAL zagotavlja vire in orodja za primerjalno analizo za zagotavljanje kakovosti in nenehno izboljševanje šol in podjetij, ki izvajajo poklicno in strokovno izobraževanje ter usposabljanje z delom (za šole in podjetja). 

Primerjalna analiza

Na platformi BEQUAL so na voljo tri različna orodja za primerjalno analizo:

  1. Zagotavljanje kakovosti pri vajeništvu in usposabljanju z delom (orodje za podjetja)
  2. Zagotavljanje kakovosti pri vajeništvu in usposabljanju z delom (orodje za šole)
  3. Zagotavljanje kakovosti pri poklicnem in strokovnem izobraževanju(orodje za šole)

 

Kdo jo lahko uporablja?

- Odločevalci in ostali zainteresirani, ki lahko na tem mestu najdejo statistične podatke, članke in povezave, ki jim bodo v pomoč pri oblikovanju politik.

- Šole, ki lahko uporabljajo orodja za primerjalno analizo, najdejo primere dobrih praks ali prispevajo svoje in se promovirajo na platformi.

- Podjetja, ki sodelujejo pri usposabljanju z delom.

 

Who can use it?

- Policy makers and stakeholders, who can find statistics, articles and links to base their policies. 

- VET institutions, who can use the benchmarking tools, read good practices or contribute with their own and be promoted in the platform. 

- Companies involved in work-based learning

Pridružite se platformi BEQUAL!
  • Uporabite orodja za primerjalno analizo, prepoznajte svoje močne in šibke točke ter izboljšajte svojo šolo/podjetje.
  • Brskajte po naših bogatih virih, kjer boste našli primere dobrih praks, članke, videoposnetke, dokumente in povezave, povezane z zagotavljanjem kakovosti pri poklicnem in strokovnem izobraževanju ter usposabljanju z delom.
  • Prispevajte primer/-e dobre prakse in promovirajte svojo šolo oz. podjetje
Pridobi si BEQUAL značko!
Organizacijam, ki prejmejo značko BEQUAL, je priznano njihovo prizadevanje za razvoj zagotavljanja kakovosti v vajeništvu in pri usposabljanju z delom v svoji državi in v Evropi.
Benchmarking tool for Educational Institutions
Orodje za primerjalno analizo za zagotavljanje kakovosti pri vajeništvu in usposabljanju z delom za šole
Companies Questionnaire
Orodje za primerjano analizo za zagotavljanje kakovosti pri vajeništvu in usposabljanju z delom za podjetja
Quality Assurance
Orodje za primerjalno analizo za zagotavljanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju za šole
Quality assurance in Vocational Education and training
Quality assurance in Vocational Education and training (tool for e-learning)

Na voljo so tri različna orodja za primerjalno analizo:

  • dve novi orodji za zagotavljanje kakovosti pri vajeništvu in usposabljanju z delom (za šole in podjetja). Razviti sta bili v okviru projekta Bequal.app.
  • starejše orodje, namenjeno poklicnim in strokovnim šolam. Razvito je bil v okviru projekta BEQUAL (2008) in razširjeno v okviru projektov BEQUAL+ (2011), EXPANDVET (2012) in BEQUAL.net (2014).