Statistika: Primerjalni vprašalnik za šole in druge izobraževalne ustanove

In this section you may find overall statistics of the data inserted by educational institutions, regarding apprenticeships and work-based learning, that can be filtered by country and by type of educational institutions.  The section provides real-time information about what is going on in work-based learning and is a valuable support for policy planning. 

Izberite Merila


Tip:Področje: Povezava s sistemom poklicnega in strokovnega izobraževanja

Vprašanje: Usposabljanje z delom, ki ga organiziramo, je del javno veljavnih progamov poklicnega ali strokovnega izobraževanja.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži34%
 
Nekoliko drži57%
 
Večinoma drži57%
 
Popolnoma drži6181%
 

Vprašanje: Naša šola ima opredeljene postopke za organizacijo usposabljanja z delom, ki temeljijo na nacionalnem pravnem okvirju.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži34%
 
Nekoliko drži68%
 
Večinoma drži1419%
 
Popolnoma drži5168%
 

Vprašanje: Usposabljanje z delom organiziramo v skladu s katalogi znanja oz. pričakovanimi učnimi izidi.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži23%
 
Nekoliko drži34%
 
Večinoma drži1723%
 
Popolnoma drži5269%
 

Vprašanje: Za organizacijo usposabljanja z delom izpolnjujemo pogoje, ki jih predpisuje pristojno ministrstvo.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži79%
 
Nekoliko drži1013%
 
Večinoma drži79%
 
Popolnoma drži4965%
 

Vprašanje: Naša šola organizira usposabljanje z delom, ki ustreza zahtevam slovenskega sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži23%
 
Nekoliko drži1013%
 
Večinoma drži1824%
 
Popolnoma drži4459%
 

Področje: Značilnosti usposabljanja z delom

Vprašanje: Dijaki in študenti naše šole imajo možnost modnarodne mobilnosti.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži1621%
 
Nekoliko drži1723%
 
Večinoma drži1520%
 
Popolnoma drži2635%
 

Vprašanje: Naša šola razpolaga s potrebnimi prostori in sredstvi za izvajanje usposabljanja z delom, predvsem za praktični pouk in vaje.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži57%
 
Nekoliko drži1723%
 
Večinoma drži2736%
 
Popolnoma drži2533%
 

Vprašanje: Teoretično znanje je povezano z usposabljanjem z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži23%
 
Nekoliko drži1216%
 
Večinoma drži3445%
 
Popolnoma drži2635%
 

Vprašanje: Vsebina usposabljanja z delom je povezana z delovnimi procesi, v katere se dijaki in študenti vključujejo v podjetjih.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži34%
 
Nekoliko drži79%
 
Večinoma drži3648%
 
Popolnoma drži2837%
 

Vprašanje: Dijaki in študenti naše šole imajo možnost opravljati usposabljanje z delom v več podjetjih.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži1013%
 
Nekoliko drži1824%
 
Večinoma drži1419%
 
Popolnoma drži3243%
 

Vprašanje: Usposabljanje z delom, ki ga organiziramo, je načrtovano in jasno strukturirano.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži23%
 
Nekoliko drži1013%
 
Večinoma drži3141%
 
Popolnoma drži3141%
 

Področje: Osredotočenost na dijake in študente

Vprašanje: Dijaki in študentje poznajo cilje usposabljanje z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži23%
 
Nekoliko drži912%
 
Večinoma drži3851%
 
Popolnoma drži2635%
 

Vprašanje: Delovna obremenitev dijakov in študentov pri usposabljanju z delom je ustrezno prilagojena.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži57%
 
Nekoliko drži912%
 
Večinoma drži3749%
 
Popolnoma drži2432%
 

Vprašanje: Dijaki in študenti dobijo od učiteljev povratne informacije o njihovem napredku pri usposabljanju z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži34%
 
Nekoliko drži1115%
 
Večinoma drži3749%
 
Popolnoma drži2432%
 

Vprašanje: Pri usposabljanju z delom, ki ga organiziramo, upoštevamo potrebe in motivacijo dijakov in študentov.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži45%
 
Nekoliko drži1723%
 
Večinoma drži3344%
 
Popolnoma drži2128%
 

Vprašanje: Naša šola ponuja vsem dijakom in študentom enake možnosti vključevanja v usposabljanje z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži34%
 
Nekoliko drži1115%
 
Večinoma drži2837%
 
Popolnoma drži3344%
 

Vprašanje: Usposabljanje z delom, ki ga organiziramo, je v skladu s pričakovanji dijakov in študentov.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži23%
 
Nekoliko drži1115%
 
Večinoma drži5168%
 
Popolnoma drži1115%
 

Področje: Komunikacija in dogovori s partnerji

Vprašanje: Različni deležniki (državne institucije, zbornice in drugi) našo šolo podpirajo pri organizaciji in izvajanju usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži68%
 
Nekoliko drži2533%
 
Večinoma drži2229%
 
Popolnoma drži2229%
 

Vprašanje: Naši organizatorji in učitelji sodelujejo z mentorji v podjetjih.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži68%
 
Nekoliko drži811%
 
Večinoma drži2635%
 
Popolnoma drži3547%
 

Vprašanje: Učne dosežke usposabljanja z delom sporočamo deležnikom, kot so pristojna ministrstva, Gospodarska in Obrtno-podjetniška zbornica, idr.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži1419%
 
Nekoliko drži2533%
 
Večinoma drži1621%
 
Popolnoma drži2027%
 

Vprašanje: Med našo šolo in podjetji obstaja dogovor o izvajanju usposabljanja z delom, ki določa odgovornosti obeh strani.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži34%
 
Nekoliko drži912%
 
Večinoma drži1216%
 
Popolnoma drži5168%
 

Vprašanje: S podjetji izmenjujemo informacije o učnih dosežkih dijakov in študentov pri usposabljanju z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži57%
 
Nekoliko drži57%
 
Večinoma drži3547%
 
Popolnoma drži3040%
 

Vprašanje: Med našo šolo in posameznim dijakom oz. študentom, obstaja dogovor o usposabljanju z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži45%
 
Nekoliko drži912%
 
Večinoma drži1216%
 
Popolnoma drži5067%
 

Področje: Spremljanje in ocenjevanje

Vprašanje: Na naši šoli spremljamo delo organizatorjev in drugih učiteljev glede usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži34%
 
Nekoliko drži811%
 
Večinoma drži3445%
 
Popolnoma drži3040%
 

Vprašanje: Pri ocenjevanju dijakov in študentov pri usposabljanju z delom smo pozorni tako na teoretično kot praktično znanje.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži34%
 
Nekoliko drži1115%
 
Večinoma drži2533%
 
Popolnoma drži3648%
 

Vprašanje: Naša šola sistematično spremlja in evalvira izvajanje usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži34%
 
Nekoliko drži1317%
 
Večinoma drži3952%
 
Popolnoma drži2027%
 

Vprašanje: Na naši šoli spremljamo razvoj kompetenc dijakov in študentov pri usposabljanju z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži57%
 
Nekoliko drži1013%
 
Večinoma drži3040%
 
Popolnoma drži3040%
 

Vprašanje: Na šoli spremljamo uspešnost in osip dijakov in študentov na usposabljanju z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži45%
 
Nekoliko drži1723%
 
Večinoma drži2432%
 
Popolnoma drži3040%
 

Vprašanje: Na šoli merimo zadovoljstvo dijakov in študentov vključenih v usposabljanje z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži57%
 
Nekoliko drži2432%
 
Večinoma drži2533%
 
Popolnoma drži2128%
 

Področje: Mentorji

Vprašanje: Naši učitelji so ustrezno usposobljeni oz. imajo ustrezne kompetence za izvajanje usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži23%
 
Nekoliko drži811%
 
Večinoma drži2837%
 
Popolnoma drži3749%
 

Vprašanje: Vodilni na naši šoli podpirajo organizatorje in učitelje pri izvajanju nalog, ki so vezane na usposabljanje z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži34%
 
Nekoliko drži45%
 
Večinoma drži2736%
 
Popolnoma drži4155%
 

Vprašanje: Naši organizatorji in učitelji so za izvajanje usposabljanja z delom ustrezno usposobljeni in se redno udeležujejo nadaljnega usposabljanja.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži68%
 
Nekoliko drži1115%
 
Večinoma drži2229%
 
Popolnoma drži3648%
 

Vprašanje: Naši organizatorji usposabljanja z delom in drugi učitelji dijake in študente spremljajo in in jim svetujejo.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži34%
 
Nekoliko drži45%
 
Večinoma drži2736%
 
Popolnoma drži4155%
 

Vprašanje: Vodilni na naši šoli prevzemajo odgovornost za organizacijo usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži45%
 
Nekoliko drži1115%
 
Večinoma drži2027%
 
Popolnoma drži4053%
 

Vprašanje: Naši učitelji izpolnjujejo pogoje za izvajanje usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži1115%
 
Nekoliko drži1115%
 
Večinoma drži1824%
 
Popolnoma drži3547%
 

Področje: Perspektive usposabljanja z delom

Vprašanje: Na naši šoli smo pri organizaciji in izvajanju usposabljanja z delom inovativni.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži57%
 
Nekoliko drži1925%
 
Večinoma drži2837%
 
Popolnoma drži2331%
 

Vprašanje: Vsebina usposabljanja z delom je pomembna za zaposlitev dijakov in študentov v prihodnje.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži23%
 
Nekoliko drži1419%
 
Večinoma drži2939%
 
Popolnoma drži3040%
 

Vprašanje: Naša šola si v javnosti prizadeva za odličnost in privlačnost usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži23%
 
Nekoliko drži1115%
 
Večinoma drži2837%
 
Popolnoma drži3445%
 

Vprašanje: Na naši šoli usposabljanje z delom nenehno izboljšujemo.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži45%
 
Nekoliko drži811%
 
Večinoma drži3749%
 
Popolnoma drži2635%
 

Vprašanje: V usposabljanje z delom vključujemo potrebe trga dela v prihodnje.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži23%
 
Nekoliko drži1925%
 
Večinoma drži3344%
 
Popolnoma drži2128%
 

Skupno število odgovorov : 75