Statistika: Primerjalni vprašalnik za šole in druge izobraževalne ustanove

In this section you may find overall statistics of the data inserted by educational institutions, regarding apprenticeships and work-based learning, that can be filtered by country and by type of educational institutions.  The section provides real-time information about what is going on in work-based learning and is a valuable support for policy planning. 

Izberite Merila


Tip:Področje: Povezava s sistemom poklicnega in strokovnega izobraževanja

Vprašanje: Naša šola organizira usposabljanje z delom, ki ustreza zahtevam slovenskega sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži22%
 
Nekoliko drži1213%
 
Večinoma drži1820%
 
Popolnoma drži5562%
 

Vprašanje: Naša šola ima opredeljene postopke za organizacijo usposabljanja z delom, ki temeljijo na nacionalnem pravnem okvirju.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži33%
 
Nekoliko drži78%
 
Večinoma drži1820%
 
Popolnoma drži5966%
 

Vprašanje: Za organizacijo usposabljanja z delom izpolnjujemo pogoje, ki jih predpisuje pristojno ministrstvo.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži78%
 
Nekoliko drži1213%
 
Večinoma drži89%
 
Popolnoma drži5966%
 

Vprašanje: Usposabljanje z delom, ki ga organiziramo, je del javno veljavnih progamov poklicnega ali strokovnega izobraževanja.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži33%
 
Nekoliko drži78%
 
Večinoma drži67%
 
Popolnoma drži7180%
 

Vprašanje: Usposabljanje z delom organiziramo v skladu s katalogi znanja oz. pričakovanimi učnimi izidi.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži22%
 
Nekoliko drži33%
 
Večinoma drži2225%
 
Popolnoma drži6067%
 

Področje: Značilnosti usposabljanja z delom

Vprašanje: Naša šola razpolaga s potrebnimi prostori in sredstvi za izvajanje usposabljanja z delom, predvsem za praktični pouk in vaje.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži67%
 
Nekoliko drži1921%
 
Večinoma drži3034%
 
Popolnoma drži3236%
 

Vprašanje: Usposabljanje z delom, ki ga organiziramo, je načrtovano in jasno strukturirano.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži22%
 
Nekoliko drži1213%
 
Večinoma drži3438%
 
Popolnoma drži3944%
 

Vprašanje: Teoretično znanje je povezano z usposabljanjem z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži22%
 
Nekoliko drži1315%
 
Večinoma drži4146%
 
Popolnoma drži3135%
 

Vprašanje: Dijaki in študenti naše šole imajo možnost opravljati usposabljanje z delom v več podjetjih.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži1112%
 
Nekoliko drži2022%
 
Večinoma drži1921%
 
Popolnoma drži3742%
 

Vprašanje: Dijaki in študenti naše šole imajo možnost modnarodne mobilnosti.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži1618%
 
Nekoliko drži2022%
 
Večinoma drži1820%
 
Popolnoma drži3337%
 

Vprašanje: Vsebina usposabljanja z delom je povezana z delovnimi procesi, v katere se dijaki in študenti vključujejo v podjetjih.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži33%
 
Nekoliko drži78%
 
Večinoma drži4045%
 
Popolnoma drži3742%
 

Področje: Osredotočenost na dijake in študente

Vprašanje: Usposabljanje z delom, ki ga organiziramo, je v skladu s pričakovanji dijakov in študentov.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži33%
 
Nekoliko drži1315%
 
Večinoma drži5764%
 
Popolnoma drži1517%
 

Vprašanje: Dijaki in študentje poznajo cilje usposabljanje z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži22%
 
Nekoliko drži1112%
 
Večinoma drži4348%
 
Popolnoma drži3236%
 

Vprašanje: Pri usposabljanju z delom, ki ga organiziramo, upoštevamo potrebe in motivacijo dijakov in študentov.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži44%
 
Nekoliko drži1921%
 
Večinoma drži4146%
 
Popolnoma drži2427%
 

Vprašanje: Delovna obremenitev dijakov in študentov pri usposabljanju z delom je ustrezno prilagojena.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži56%
 
Nekoliko drži1011%
 
Večinoma drži4348%
 
Popolnoma drži3034%
 

Vprašanje: Dijaki in študenti dobijo od učiteljev povratne informacije o njihovem napredku pri usposabljanju z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži33%
 
Nekoliko drži1416%
 
Večinoma drži4045%
 
Popolnoma drži3135%
 

Vprašanje: Naša šola ponuja vsem dijakom in študentom enake možnosti vključevanja v usposabljanje z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži56%
 
Nekoliko drži1112%
 
Večinoma drži3135%
 
Popolnoma drži4146%
 

Področje: Komunikacija in dogovori s partnerji

Vprašanje: Različni deležniki (državne institucije, zbornice in drugi) našo šolo podpirajo pri organizaciji in izvajanju usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži78%
 
Nekoliko drži2831%
 
Večinoma drži2528%
 
Popolnoma drži2831%
 

Vprašanje: Med našo šolo in podjetji obstaja dogovor o izvajanju usposabljanja z delom, ki določa odgovornosti obeh strani.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži44%
 
Nekoliko drži910%
 
Večinoma drži1416%
 
Popolnoma drži6169%
 

Vprašanje: Med našo šolo in posameznim dijakom oz. študentom, obstaja dogovor o usposabljanju z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži44%
 
Nekoliko drži910%
 
Večinoma drži1719%
 
Popolnoma drži5865%
 

Vprašanje: Naši organizatorji in učitelji sodelujejo z mentorji v podjetjih.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži78%
 
Nekoliko drži1011%
 
Večinoma drži3236%
 
Popolnoma drži3944%
 

Vprašanje: S podjetji izmenjujemo informacije o učnih dosežkih dijakov in študentov pri usposabljanju z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži67%
 
Nekoliko drži89%
 
Večinoma drži4146%
 
Popolnoma drži3337%
 

Vprašanje: Učne dosežke usposabljanja z delom sporočamo deležnikom, kot so pristojna ministrstva, Gospodarska in Obrtno-podjetniška zbornica, idr.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži1618%
 
Nekoliko drži2933%
 
Večinoma drži2022%
 
Popolnoma drži2326%
 

Področje: Spremljanje in ocenjevanje

Vprašanje: Naša šola sistematično spremlja in evalvira izvajanje usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži56%
 
Nekoliko drži1315%
 
Večinoma drži4551%
 
Popolnoma drži2528%
 

Vprašanje: Na šoli spremljamo uspešnost in osip dijakov in študentov na usposabljanju z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži67%
 
Nekoliko drži1921%
 
Večinoma drži2730%
 
Popolnoma drži3640%
 

Vprašanje: Na naši šoli spremljamo delo organizatorjev in drugih učiteljev glede usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži67%
 
Nekoliko drži1112%
 
Večinoma drži3640%
 
Popolnoma drži3539%
 

Vprašanje: Na naši šoli spremljamo razvoj kompetenc dijakov in študentov pri usposabljanju z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži78%
 
Nekoliko drži1315%
 
Večinoma drži3337%
 
Popolnoma drži3539%
 

Vprašanje: Na šoli merimo zadovoljstvo dijakov in študentov vključenih v usposabljanje z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži67%
 
Nekoliko drži2730%
 
Večinoma drži3034%
 
Popolnoma drži2528%
 

Vprašanje: Pri ocenjevanju dijakov in študentov pri usposabljanju z delom smo pozorni tako na teoretično kot praktično znanje.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži44%
 
Nekoliko drži1416%
 
Večinoma drži2730%
 
Popolnoma drži4348%
 

Področje: Mentorji

Vprašanje: Vodilni na naši šoli prevzemajo odgovornost za organizacijo usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži44%
 
Nekoliko drži1213%
 
Večinoma drži2528%
 
Popolnoma drži4753%
 

Vprašanje: Vodilni na naši šoli podpirajo organizatorje in učitelje pri izvajanju nalog, ki so vezane na usposabljanje z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži33%
 
Nekoliko drži44%
 
Večinoma drži3438%
 
Popolnoma drži4753%
 

Vprašanje: Naši organizatorji in učitelji so za izvajanje usposabljanja z delom ustrezno usposobljeni in se redno udeležujejo nadaljnega usposabljanja.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži67%
 
Nekoliko drži1315%
 
Večinoma drži2427%
 
Popolnoma drži4551%
 

Vprašanje: Naši učitelji izpolnjujejo pogoje za izvajanje usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži1112%
 
Nekoliko drži1112%
 
Večinoma drži2022%
 
Popolnoma drži4652%
 

Vprašanje: Naši učitelji so ustrezno usposobljeni oz. imajo ustrezne kompetence za izvajanje usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži22%
 
Nekoliko drži1011%
 
Večinoma drži3236%
 
Popolnoma drži4449%
 

Vprašanje: Naši organizatorji usposabljanja z delom in drugi učitelji dijake in študente spremljajo in in jim svetujejo.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži33%
 
Nekoliko drži56%
 
Večinoma drži3236%
 
Popolnoma drži4854%
 

Področje: Perspektive usposabljanja z delom

Vprašanje: V usposabljanje z delom vključujemo potrebe trga dela v prihodnje.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži22%
 
Nekoliko drži2225%
 
Večinoma drži3843%
 
Popolnoma drži2730%
 

Vprašanje: Na naši šoli smo pri organizaciji in izvajanju usposabljanja z delom inovativni.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži67%
 
Nekoliko drži2124%
 
Večinoma drži3438%
 
Popolnoma drži2831%
 

Vprašanje: Na naši šoli usposabljanje z delom nenehno izboljšujemo.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži44%
 
Nekoliko drži910%
 
Večinoma drži4348%
 
Popolnoma drži3337%
 

Vprašanje: Vsebina usposabljanja z delom je pomembna za zaposlitev dijakov in študentov v prihodnje.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži22%
 
Nekoliko drži1517%
 
Večinoma drži3539%
 
Popolnoma drži3742%
 

Vprašanje: Naša šola si v javnosti prizadeva za odličnost in privlačnost usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži33%
 
Nekoliko drži1315%
 
Večinoma drži3539%
 
Popolnoma drži3843%
 

Skupno število odgovorov : 89