Statistika: Primerjalni vprašalnik za šole in druge izobraževalne ustanove

In this section you may find overall statistics of the data inserted by educational institutions, regarding apprenticeships and work-based learning, that can be filtered by country and by type of educational institutions.  The section provides real-time information about what is going on in work-based learning and is a valuable support for policy planning. 

Select Criteria


Tip:Section: Povezava s sistemom poklicnega in strokovnega izobraževanja

Question: Usposabljanje z delom, ki ga organiziramo, je del javno veljavnih progamov poklicnega ali strokovnega izobraževanja.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži125%
 
Popolnoma drži375%
 

Question: Usposabljanje z delom organiziramo v skladu s katalogi znanja oz. pričakovanimi učnimi izidi.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži250%
 
Popolnoma drži250%
 

Question: Naša šola organizira usposabljanje z delom, ki ustreza zahtevam slovenskega sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži250%
 
Popolnoma drži250%
 

Question: Naša šola ima opredeljene postopke za organizacijo usposabljanja z delom, ki temeljijo na nacionalnem pravnem okvirju.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži375%
 
Popolnoma drži125%
 

Question: Za organizacijo usposabljanja z delom izpolnjujemo pogoje, ki jih predpisuje pristojno ministrstvo.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži125%
 
Večinoma drži125%
 
Popolnoma drži250%
 

Section: Značilnosti usposabljanja z delom

Question: Teoretično znanje je povezano z usposabljanjem z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži250%
 
Večinoma drži125%
 
Popolnoma drži125%
 

Question: Dijaki in študenti naše šole imajo možnost opravljati usposabljanje z delom v več podjetjih.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži125%
 
Nekoliko drži250%
 
Večinoma drži00%
 
Popolnoma drži125%
 

Question: Naša šola razpolaga s potrebnimi prostori in sredstvi za izvajanje usposabljanja z delom, predvsem za praktični pouk in vaje.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži125%
 
Nekoliko drži125%
 
Večinoma drži250%
 
Popolnoma drži00%
 

Question: Dijaki in študenti naše šole imajo možnost modnarodne mobilnosti.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži125%
 
Nekoliko drži125%
 
Večinoma drži00%
 
Popolnoma drži250%
 

Question: Usposabljanje z delom, ki ga organiziramo, je načrtovano in jasno strukturirano.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži250%
 
Večinoma drži125%
 
Popolnoma drži125%
 

Question: Vsebina usposabljanja z delom je povezana z delovnimi procesi, v katere se dijaki in študenti vključujejo v podjetjih.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži250%
 
Popolnoma drži250%
 

Section: Osredotočenost na dijake in študente

Question: Usposabljanje z delom, ki ga organiziramo, je v skladu s pričakovanji dijakov in študentov.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži250%
 
Večinoma drži250%
 
Popolnoma drži00%
 

Question: Dijaki in študentje poznajo cilje usposabljanje z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži375%
 
Popolnoma drži125%
 

Question: Pri usposabljanju z delom, ki ga organiziramo, upoštevamo potrebe in motivacijo dijakov in študentov.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži375%
 
Popolnoma drži125%
 

Question: Delovna obremenitev dijakov in študentov pri usposabljanju z delom je ustrezno prilagojena.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži4100%
 
Popolnoma drži00%
 

Question: Dijaki in študenti dobijo od učiteljev povratne informacije o njihovem napredku pri usposabljanju z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži125%
 
Večinoma drži250%
 
Popolnoma drži125%
 

Question: Naša šola ponuja vsem dijakom in študentom enake možnosti vključevanja v usposabljanje z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži250%
 
Popolnoma drži250%
 

Section: Komunikacija in dogovori s partnerji

Question: S podjetji izmenjujemo informacije o učnih dosežkih dijakov in študentov pri usposabljanju z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži375%
 
Popolnoma drži125%
 

Question: Različni deležniki (državne institucije, zbornice in drugi) našo šolo podpirajo pri organizaciji in izvajanju usposabljanja z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži125%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži375%
 
Popolnoma drži00%
 

Question: Učne dosežke usposabljanja z delom sporočamo deležnikom, kot so pristojna ministrstva, Gospodarska in Obrtno-podjetniška zbornica, idr.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži125%
 
Večinoma drži250%
 
Popolnoma drži125%
 

Question: Med našo šolo in podjetji obstaja dogovor o izvajanju usposabljanja z delom, ki določa odgovornosti obeh strani.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži250%
 
Popolnoma drži250%
 

Question: Med našo šolo in posameznim dijakom oz. študentom, obstaja dogovor o usposabljanju z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži125%
 
Nekoliko drži125%
 
Večinoma drži125%
 
Popolnoma drži125%
 

Question: Naši organizatorji in učitelji sodelujejo z mentorji v podjetjih.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži250%
 
Popolnoma drži250%
 

Section: Spremljanje in ocenjevanje

Question: Na naši šoli spremljamo razvoj kompetenc dijakov in študentov pri usposabljanju z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži250%
 
Popolnoma drži250%
 

Question: Na šoli merimo zadovoljstvo dijakov in študentov vključenih v usposabljanje z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži125%
 
Večinoma drži250%
 
Popolnoma drži125%
 

Question: Naša šola sistematično spremlja in evalvira izvajanje usposabljanja z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži125%
 
Večinoma drži375%
 
Popolnoma drži00%
 

Question: Pri ocenjevanju dijakov in študentov pri usposabljanju z delom smo pozorni tako na teoretično kot praktično znanje.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži125%
 
Popolnoma drži375%
 

Question: Na šoli spremljamo uspešnost in osip dijakov in študentov na usposabljanju z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži125%
 
Večinoma drži375%
 
Popolnoma drži00%
 

Question: Na naši šoli spremljamo delo organizatorjev in drugih učiteljev glede usposabljanja z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži125%
 
Večinoma drži375%
 
Popolnoma drži00%
 

Section: Mentorji

Question: Naši organizatorji usposabljanja z delom in drugi učitelji dijake in študente spremljajo in in jim svetujejo.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži125%
 
Popolnoma drži375%
 

Question: Vodilni na naši šoli podpirajo organizatorje in učitelje pri izvajanju nalog, ki so vezane na usposabljanje z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži375%
 
Popolnoma drži125%
 

Question: Naši organizatorji in učitelji so za izvajanje usposabljanja z delom ustrezno usposobljeni in se redno udeležujejo nadaljnega usposabljanja.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži125%
 
Nekoliko drži125%
 
Večinoma drži00%
 
Popolnoma drži250%
 

Question: Naši učitelji izpolnjujejo pogoje za izvajanje usposabljanja z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži125%
 
Večinoma drži125%
 
Popolnoma drži250%
 

Question: Vodilni na naši šoli prevzemajo odgovornost za organizacijo usposabljanja z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži125%
 
Večinoma drži250%
 
Popolnoma drži125%
 

Question: Naši učitelji so ustrezno usposobljeni oz. imajo ustrezne kompetence za izvajanje usposabljanja z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži250%
 
Popolnoma drži250%
 

Section: Perspektive usposabljanja z delom

Question: V usposabljanje z delom vključujemo potrebe trga dela v prihodnje.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži375%
 
Večinoma drži125%
 
Popolnoma drži00%
 

Question: Na naši šoli smo pri organizaciji in izvajanju usposabljanja z delom inovativni.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži250%
 
Večinoma drži250%
 
Popolnoma drži00%
 

Question: Na naši šoli usposabljanje z delom nenehno izboljšujemo.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži250%
 
Popolnoma drži250%
 

Question: Vsebina usposabljanja z delom je pomembna za zaposlitev dijakov in študentov v prihodnje.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži250%
 
Popolnoma drži250%
 

Question: Naša šola si v javnosti prizadeva za odličnost in privlačnost usposabljanja z delom.

COUNTPERCENTGRAPH
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži00%
 
Večinoma drži375%
 
Popolnoma drži125%
 

Total answer count : 4