Statistika: Primerjalni vprašalnik za šole in druge izobraževalne ustanove

In this section you may find overall statistics of the data inserted by educational institutions, regarding apprenticeships and work-based learning, that can be filtered by country and by type of educational institutions.  The section provides real-time information about what is going on in work-based learning and is a valuable support for policy planning. 

Izberite Merila


Tip:Področje: Povezava s sistemom poklicnega in strokovnega izobraževanja

Vprašanje: Usposabljanje z delom, ki ga organiziramo, je del javno veljavnih progamov poklicnega ali strokovnega izobraževanja.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži34%
 
Nekoliko drži67%
 
Večinoma drži67%
 
Popolnoma drži6881%
 

Vprašanje: Naša šola ima opredeljene postopke za organizacijo usposabljanja z delom, ki temeljijo na nacionalnem pravnem okvirju.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži34%
 
Nekoliko drži78%
 
Večinoma drži1720%
 
Popolnoma drži5667%
 

Vprašanje: Usposabljanje z delom organiziramo v skladu s katalogi znanja oz. pričakovanimi učnimi izidi.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži22%
 
Nekoliko drži34%
 
Večinoma drži2024%
 
Popolnoma drži5869%
 

Vprašanje: Za organizacijo usposabljanja z delom izpolnjujemo pogoje, ki jih predpisuje pristojno ministrstvo.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži78%
 
Nekoliko drži1012%
 
Večinoma drži810%
 
Popolnoma drži5768%
 

Vprašanje: Naša šola organizira usposabljanje z delom, ki ustreza zahtevam slovenskega sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži22%
 
Nekoliko drži1214%
 
Večinoma drži1821%
 
Popolnoma drži5161%
 

Področje: Značilnosti usposabljanja z delom

Vprašanje: Vsebina usposabljanja z delom je povezana z delovnimi procesi, v katere se dijaki in študenti vključujejo v podjetjih.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži34%
 
Nekoliko drži78%
 
Večinoma drži4048%
 
Popolnoma drži3339%
 

Vprašanje: Naša šola razpolaga s potrebnimi prostori in sredstvi za izvajanje usposabljanja z delom, predvsem za praktični pouk in vaje.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži67%
 
Nekoliko drži1821%
 
Večinoma drži2935%
 
Popolnoma drži3036%
 

Vprašanje: Dijaki in študenti naše šole imajo možnost opravljati usposabljanje z delom v več podjetjih.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži1113%
 
Nekoliko drži1923%
 
Večinoma drži1720%
 
Popolnoma drži3643%
 

Vprašanje: Usposabljanje z delom, ki ga organiziramo, je načrtovano in jasno strukturirano.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži22%
 
Nekoliko drži1113%
 
Večinoma drži3440%
 
Popolnoma drži3643%
 

Vprašanje: Dijaki in študenti naše šole imajo možnost modnarodne mobilnosti.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži1619%
 
Nekoliko drži2024%
 
Večinoma drži1720%
 
Popolnoma drži3036%
 

Vprašanje: Teoretično znanje je povezano z usposabljanjem z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži22%
 
Nekoliko drži1214%
 
Večinoma drži3946%
 
Popolnoma drži3036%
 

Področje: Osredotočenost na dijake in študente

Vprašanje: Dijaki in študentje poznajo cilje usposabljanje z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži22%
 
Nekoliko drži1012%
 
Večinoma drži4351%
 
Popolnoma drži2935%
 

Vprašanje: Dijaki in študenti dobijo od učiteljev povratne informacije o njihovem napredku pri usposabljanju z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži34%
 
Nekoliko drži1315%
 
Večinoma drži3946%
 
Popolnoma drži2935%
 

Vprašanje: Pri usposabljanju z delom, ki ga organiziramo, upoštevamo potrebe in motivacijo dijakov in študentov.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži45%
 
Nekoliko drži1720%
 
Večinoma drži4048%
 
Popolnoma drži2327%
 

Vprašanje: Naša šola ponuja vsem dijakom in študentom enake možnosti vključevanja v usposabljanje z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži45%
 
Nekoliko drži1113%
 
Večinoma drži3036%
 
Popolnoma drži3946%
 

Vprašanje: Usposabljanje z delom, ki ga organiziramo, je v skladu s pričakovanji dijakov in študentov.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži22%
 
Nekoliko drži1315%
 
Večinoma drži5667%
 
Popolnoma drži1315%
 

Vprašanje: Delovna obremenitev dijakov in študentov pri usposabljanju z delom je ustrezno prilagojena.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži56%
 
Nekoliko drži911%
 
Večinoma drži4149%
 
Popolnoma drži2935%
 

Področje: Komunikacija in dogovori s partnerji

Vprašanje: Različni deležniki (državne institucije, zbornice in drugi) našo šolo podpirajo pri organizaciji in izvajanju usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži78%
 
Nekoliko drži2631%
 
Večinoma drži2530%
 
Popolnoma drži2631%
 

Vprašanje: Naši organizatorji in učitelji sodelujejo z mentorji v podjetjih.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži78%
 
Nekoliko drži1012%
 
Večinoma drži3036%
 
Popolnoma drži3744%
 

Vprašanje: Med našo šolo in podjetji obstaja dogovor o izvajanju usposabljanja z delom, ki določa odgovornosti obeh strani.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži45%
 
Nekoliko drži911%
 
Večinoma drži1315%
 
Popolnoma drži5869%
 

Vprašanje: S podjetji izmenjujemo informacije o učnih dosežkih dijakov in študentov pri usposabljanju z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži67%
 
Nekoliko drži67%
 
Večinoma drži4048%
 
Popolnoma drži3238%
 

Vprašanje: Med našo šolo in posameznim dijakom oz. študentom, obstaja dogovor o usposabljanju z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži45%
 
Nekoliko drži911%
 
Večinoma drži1417%
 
Popolnoma drži5768%
 

Vprašanje: Učne dosežke usposabljanja z delom sporočamo deležnikom, kot so pristojna ministrstva, Gospodarska in Obrtno-podjetniška zbornica, idr.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži1417%
 
Nekoliko drži2833%
 
Večinoma drži2024%
 
Popolnoma drži2226%
 

Področje: Spremljanje in ocenjevanje

Vprašanje: Na naši šoli spremljamo delo organizatorjev in drugih učiteljev glede usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži45%
 
Nekoliko drži1113%
 
Večinoma drži3542%
 
Popolnoma drži3440%
 

Vprašanje: Pri ocenjevanju dijakov in študentov pri usposabljanju z delom smo pozorni tako na teoretično kot praktično znanje.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži34%
 
Nekoliko drži1315%
 
Večinoma drži2631%
 
Popolnoma drži4250%
 

Vprašanje: Naša šola sistematično spremlja in evalvira izvajanje usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži34%
 
Nekoliko drži1315%
 
Večinoma drži4452%
 
Popolnoma drži2429%
 

Vprašanje: Na naši šoli spremljamo razvoj kompetenc dijakov in študentov pri usposabljanju z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži56%
 
Nekoliko drži1315%
 
Večinoma drži3339%
 
Popolnoma drži3339%
 

Vprašanje: Na šoli spremljamo uspešnost in osip dijakov in študentov na usposabljanju z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži45%
 
Nekoliko drži1821%
 
Večinoma drži2732%
 
Popolnoma drži3542%
 

Vprašanje: Na šoli merimo zadovoljstvo dijakov in študentov vključenih v usposabljanje z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži56%
 
Nekoliko drži2631%
 
Večinoma drži3036%
 
Popolnoma drži2327%
 

Področje: Mentorji

Vprašanje: Naši učitelji so ustrezno usposobljeni oz. imajo ustrezne kompetence za izvajanje usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži22%
 
Nekoliko drži911%
 
Večinoma drži3238%
 
Popolnoma drži4149%
 

Vprašanje: Naši organizatorji in učitelji so za izvajanje usposabljanja z delom ustrezno usposobljeni in se redno udeležujejo nadaljnega usposabljanja.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži67%
 
Nekoliko drži1315%
 
Večinoma drži2327%
 
Popolnoma drži4250%
 

Vprašanje: Naši organizatorji usposabljanja z delom in drugi učitelji dijake in študente spremljajo in in jim svetujejo.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži34%
 
Nekoliko drži56%
 
Večinoma drži3238%
 
Popolnoma drži4452%
 

Vprašanje: Vodilni na naši šoli prevzemajo odgovornost za organizacijo usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži45%
 
Nekoliko drži1214%
 
Večinoma drži2530%
 
Popolnoma drži4351%
 

Vprašanje: Naši učitelji izpolnjujejo pogoje za izvajanje usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži1113%
 
Nekoliko drži1113%
 
Večinoma drži1923%
 
Popolnoma drži4351%
 

Vprašanje: Vodilni na naši šoli podpirajo organizatorje in učitelje pri izvajanju nalog, ki so vezane na usposabljanje z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži34%
 
Nekoliko drži45%
 
Večinoma drži3440%
 
Popolnoma drži4351%
 

Področje: Perspektive usposabljanja z delom

Vprašanje: Na naši šoli smo pri organizaciji in izvajanju usposabljanja z delom inovativni.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži56%
 
Nekoliko drži2024%
 
Večinoma drži3440%
 
Popolnoma drži2530%
 

Vprašanje: Naša šola si v javnosti prizadeva za odličnost in privlačnost usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži22%
 
Nekoliko drži1315%
 
Večinoma drži3238%
 
Popolnoma drži3744%
 

Vprašanje: Na naši šoli usposabljanje z delom nenehno izboljšujemo.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži45%
 
Nekoliko drži911%
 
Večinoma drži4250%
 
Popolnoma drži2935%
 

Vprašanje: V usposabljanje z delom vključujemo potrebe trga dela v prihodnje.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži22%
 
Nekoliko drži2125%
 
Večinoma drži3643%
 
Popolnoma drži2530%
 

Vprašanje: Vsebina usposabljanja z delom je pomembna za zaposlitev dijakov in študentov v prihodnje.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži22%
 
Nekoliko drži1518%
 
Večinoma drži3440%
 
Popolnoma drži3339%
 

Skupno število odgovorov : 84