Dobrodošli v statistiki BEQUAL!

Ta razdelek je namenjen predvsem odločevalcem in drugim zainteresiranim stranem. Tu lahko vidite celotno statistiko vseh treh orodij in podatke filtrirate glede na državo in/ali vrsto organizacije

(šola/podjetje). Na ta način lahko vidite določene vzorce, skupne točke in razlike na izbranih interesnih področjih. Ti podatki so vam lahko v pomoč pri pripravi, oblikovanju in izvajanju politik, namenjenih zagotavljanju kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter usposabljanju z delom.
Številke in grafi, prikazani v statističnih podatkih, ustrezajo vsem izpolnjenim odgovorom (ne posameznim) v vprašalniku.


Na voljo so naslednje možnosti kategorizacije:

  • Vsi rezultati
  • Rezultati glede na državo
  • Rezultati glede na vrsto organizacije (šola/podjetje)
  • Rezultati glede na vrsto organizacije in državo

Vsekakor moramo upoštevati, da je statistika dinamična. Bolj ko šole in podjetja uporabljajo platformo, bolj je vzorec odgovorov statistično reprezentativen.