Intervju sa gđom Jagodom Dundur, vlasnicom frizerskog salona „ Jagoda“. Intervju je izrađen u okviru Erasmus+ programa – „Ocjenjivanje prema referentnim pokazateljima (benchmarking) za osiguravanje kvalitete u naukovanju i učenju temeljenom na radu“ (2018-1-LT01-KA202-046939).Ovaj materijal napravljen je u seriji video intervjua kojim se obuhvaćaju učenici, predstavnici tvrtki i institucija koje se bave promoviranjem naukovanja i učenja temeljenog na radu u Hrvatskoj i u Europi. Sudionici intervjua dijele svoja iskustva i odgovaraju na pitanja koja obuhvaćaju:

-             motivaciju i prednosti naukovanja/učenja temeljenog na radu u okviru institucije/tvrtke.

-             savjete učenicima i tvrtkama/organizacijama koje još nisu sudjelovale u programima naukovanja/učenja temeljenog na radu

-             mišljenja o trenutnom naukovanju/učenju temeljenom na radu

 

(English) Interview with Ms. Jagoda Dundur, owner of hair salon „Jagoda“. The interview was conducted in the framework of the Erasmus + program "Bequal.app - Benchmarking for Quality Assurance in Apprenticeships and Work Based Learning" (2018-1-LT01-KA202-046939). This material is part of a series of video interviews with students, representatives of companies and of institutions aimed at promoting apprenticeships and work-based learning in Croatia and Europe. The participants share their experiences and answer questions about:

  • Motivation and benefits for students and companies / institutions.
  • Advice to students and companies / organizations that have not yet participated in the institution of apprenticeship / work-based learning.
  • Opinion about the current experiences in aprenticeship/work-based learning