Statistike: Upitnik procjene referentnih pokazatelja osiguravanja kvalitete u naukovanju i učenju temeljenom na radu za odgojno-obrazovne institucije

Ovdje možete pronaći statističke podatke koje su dale obrazovne ustanove a koji se tiču naukovanja i učenja temeljenog na radu. Podatke možete pretraživati po državi ili vrsti obrta/tvrtke. Informacije prate stvarne vremenske pokazatelje UTR-a i vrijedna su potpora planiranju politika.

Odabir kriterija


Vrsta:Sekcija: Veza s nacionalnim sustavom odgoja i obrazovanja

Pitanje: Naša odgojno-obrazovna ustanova omogućuje provođenje UTR programa u skladu sa zahtjevima hrvatskoga kvalifikacijskog okvira ili Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno22%
 
Djelomično točno1213%
 
Uglavnom točno1820%
 
U potpunosti točno5562%
 

Pitanje: Naša odgojno-obrazovna ustanova primjenjuje specifične procedure pomoću kojih prilagođava UTR program nacionalnom zakonskom okviru.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno33%
 
Djelomično točno78%
 
Uglavnom točno1820%
 
U potpunosti točno5966%
 

Pitanje: Naš je UTR program odobren od strane državnih ili županijskih institucija.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno78%
 
Djelomično točno1213%
 
Uglavnom točno89%
 
U potpunosti točno5966%
 

Pitanje: Naš je UTR program dio šireg strukovnog obrazovnog programa kojim se stječe formalna kvalifikacija.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno33%
 
Djelomično točno78%
 
Uglavnom točno67%
 
U potpunosti točno7180%
 

Pitanje: Naš je UTR program u skladu sa širim strukovnim obrazovnim programom.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno22%
 
Djelomično točno33%
 
Uglavnom točno2225%
 
U potpunosti točno6067%
 

Sekcija: Karakteristike programa učenja temeljenog na radu

Pitanje: Potrebna sredstva za UTR program dostupna su u našoj odgojno-obrazovnoj ustanovi.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno67%
 
Djelomično točno1921%
 
Uglavnom točno3034%
 
U potpunosti točno3236%
 

Pitanje: Naš UTR program jasno je strukturiran.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno22%
 
Djelomično točno1213%
 
Uglavnom točno3438%
 
U potpunosti točno3944%
 

Pitanje: Teorija je snažno povezana s praksom u našem UTR programu.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno22%
 
Djelomično točno1315%
 
Uglavnom točno4146%
 
U potpunosti točno3135%
 

Pitanje: Učenici koji sudjeluju u našem UTR programu imaju mogućnost za mobilnost u našoj državi.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno1112%
 
Djelomično točno2022%
 
Uglavnom točno1921%
 
U potpunosti točno3742%
 

Pitanje: Učenici koji sudjeluju u našem UTR programu imaju mogućnost za međunarodnu mobilnost.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno1618%
 
Djelomično točno2022%
 
Uglavnom točno1820%
 
U potpunosti točno3337%
 

Pitanje: Sadržaj UTR programa učeniku je relevantan za njegov trenutni posao u tvrtki.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno33%
 
Djelomično točno78%
 
Uglavnom točno4045%
 
U potpunosti točno3742%
 

Sekcija: Fokus na učenike

Pitanje: Naš je UTR program u skladu s očekivanjima učenika.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno33%
 
Djelomično točno1315%
 
Uglavnom točno5764%
 
U potpunosti točno1517%
 

Pitanje: Učenicima su jasni ciljevi UTR programa.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno22%
 
Djelomično točno1112%
 
Uglavnom točno4348%
 
U potpunosti točno3236%
 

Pitanje: Naš UTR program temelji se na rezultatima ispitivanja potreba i stavova učenika.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno44%
 
Djelomično točno1921%
 
Uglavnom točno4146%
 
U potpunosti točno2427%
 

Pitanje: Učenici imaju adekvatno raspodijeljenu količinu obveza u UTR programu.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno56%
 
Djelomično točno1011%
 
Uglavnom točno4348%
 
U potpunosti točno3034%
 

Pitanje: Učenici od svojih nastavnika dobivaju povratne informacije o svom radu u UTR programu.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno33%
 
Djelomično točno1416%
 
Uglavnom točno4045%
 
U potpunosti točno3135%
 

Pitanje: Naša odgojno-obrazovna ustanova vodi računa o jednakim mogućnostima pristupanja UTR programu.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno56%
 
Djelomično točno1112%
 
Uglavnom točno3135%
 
U potpunosti točno4146%
 

Sekcija: Komunikacija i ugovori između partnera

Pitanje: Državne institucije i drugi relevantni dionici u državi podupiru našu odgojno-obrazovnu ustanovu u provedbi UTR programa.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno78%
 
Djelomično točno2831%
 
Uglavnom točno2528%
 
U potpunosti točno2831%
 

Pitanje: Naša je odgojno-obrazovna ustanova s tvrtkama sklopila ugovor o UTR programu u kojemu su definirane odgovornosti obiju strana.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno44%
 
Djelomično točno910%
 
Uglavnom točno1416%
 
U potpunosti točno6169%
 

Pitanje: Naša je odgojno-obrazovna ustanova sklopila ugovor s učenicima u UTR programu.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno44%
 
Djelomično točno910%
 
Uglavnom točno1719%
 
U potpunosti točno5865%
 

Pitanje: Naši nastavnici surađuju na UTR programu s mentorima u tvrtkama.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno78%
 
Djelomično točno1011%
 
Uglavnom točno3236%
 
U potpunosti točno3944%
 

Pitanje: Komuniciramo s tvrtkama o postignućima učenika u UTR programu.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno67%
 
Djelomično točno89%
 
Uglavnom točno4146%
 
U potpunosti točno3337%
 

Pitanje: Komuniciramo rezultate UTR programa s ključnim dionicima u sustavu poput resornog ministarstva, Hrvatske gospodarske komore i sl.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno1618%
 
Djelomično točno2933%
 
Uglavnom točno2022%
 
U potpunosti točno2326%
 

Sekcija: Praćenje i procjena provedbe naukovanja

Pitanje: Naša odgojno-obrazovna ustanova sustavno nadzire i procjenjuje naš UTR program.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno56%
 
Djelomično točno1315%
 
Uglavnom točno4551%
 
U potpunosti točno2528%
 

Pitanje: Pratimo broj učenika koji ostaju u našem UTR programu i onih koji se iz njega ispisuju

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno67%
 
Djelomično točno1921%
 
Uglavnom točno2730%
 
U potpunosti točno3640%
 

Pitanje: Naša odgojno-obrazovna ustanova prati rad naših nastavnika u UTR programu.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno67%
 
Djelomično točno1112%
 
Uglavnom točno3640%
 
U potpunosti točno3539%
 

Pitanje: Naša odgojno-obrazovna ustanova prati napredak obrazovnih postignuća učenika u UTR programu.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno78%
 
Djelomično točno1315%
 
Uglavnom točno3337%
 
U potpunosti točno3539%
 

Pitanje: Ispitujemo zadovoljstvo učenika UTR programom.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno67%
 
Djelomično točno2730%
 
Uglavnom točno3034%
 
U potpunosti točno2528%
 

Pitanje: Procjena obrazovnih postignuća učenika snažno je povezana s teorijom i praksom u našem UTR programu.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno44%
 
Djelomično točno1416%
 
Uglavnom točno2730%
 
U potpunosti točno4348%
 

Sekcija: Mentori u naukovanju

Pitanje: Ravnatelj preuzima odgovornost za UTR program u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno44%
 
Djelomično točno1213%
 
Uglavnom točno2528%
 
U potpunosti točno4753%
 

Pitanje: Nastavnici angažirani u UTR programu imaju podršku ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno33%
 
Djelomično točno44%
 
Uglavnom točno3438%
 
U potpunosti točno4753%
 

Pitanje: Nastavnici angažirani u UTR program uključeni su u programe kontinuiranog profesionalnog usavršavanja.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno67%
 
Djelomično točno1315%
 
Uglavnom točno2427%
 
U potpunosti točno4551%
 

Pitanje: Nastavnici angažirani u UTR programu imaju licencu/ dozvolu za provođenje UTR programa.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno1112%
 
Djelomično točno1112%
 
Uglavnom točno2022%
 
U potpunosti točno4652%
 

Pitanje: . Nastavnici u UTR programu imaju sve potrebne kompetencije za rad u UTR programu.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno22%
 
Djelomično točno1011%
 
Uglavnom točno3236%
 
U potpunosti točno4449%
 

Pitanje: Nastavnici u UTR programu aktivno prate rad i napredak svojih učenika.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno33%
 
Djelomično točno56%
 
Uglavnom točno3236%
 
U potpunosti točno4854%
 

Sekcija: Buduće perspektive u naukovanju

Pitanje: Naš UTR program odgovara na buduće potrebe tržišta rada.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno22%
 
Djelomično točno2225%
 
Uglavnom točno3843%
 
U potpunosti točno2730%
 

Pitanje: Naša odgojno-obrazovna ustanova ima inovativan pristup UTR programu.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno67%
 
Djelomično točno2124%
 
Uglavnom točno3438%
 
U potpunosti točno2831%
 

Pitanje: Naša odgojno-obrazovna ustanova stalno unaprjeđuje UTR program.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno44%
 
Djelomično točno910%
 
Uglavnom točno4348%
 
U potpunosti točno3337%
 

Pitanje: Sadržaj UTR programa relevantan je za buduće poslove učenika.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno22%
 
Djelomično točno1517%
 
Uglavnom točno3539%
 
U potpunosti točno3742%
 

Pitanje: Naša odgojno-obrazovna ustanova u javnosti promovira izvrsnost i privlačnost našeg UTR programa za buduće učenike.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno33%
 
Djelomično točno1315%
 
Uglavnom točno3539%
 
U potpunosti točno3843%
 

Ukupni zbroj odgovora : 89