Statistike: Upitnik procjene referentnih pokazatelja osiguravanja kvalitete u naukovanju i učenju temeljenom na radu za odgojno-obrazovne institucije

Ovdje možete pronaći statističke podatke koje su dale obrazovne ustanove a koji se tiču naukovanja i učenja temeljenog na radu. Podatke možete pretraživati po državi ili vrsti obrta/tvrtke. Informacije prate stvarne vremenske pokazatelje UTR-a i vrijedna su potpora planiranju politika.

Odabir kriterija


Vrsta:Sekcija: Veza s nacionalnim sustavom odgoja i obrazovanja

Pitanje: Naš je UTR program dio šireg strukovnog obrazovnog programa kojim se stječe formalna kvalifikacija.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno34%
 
Djelomično točno57%
 
Uglavnom točno57%
 
U potpunosti točno6282%
 

Pitanje: Naša odgojno-obrazovna ustanova primjenjuje specifične procedure pomoću kojih prilagođava UTR program nacionalnom zakonskom okviru.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno34%
 
Djelomično točno68%
 
Uglavnom točno1520%
 
U potpunosti točno5167%
 

Pitanje: Naš je UTR program u skladu sa širim strukovnim obrazovnim programom.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno23%
 
Djelomično točno34%
 
Uglavnom točno1722%
 
U potpunosti točno5370%
 

Pitanje: Naš je UTR program odobren od strane državnih ili županijskih institucija.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno79%
 
Djelomično točno1013%
 
Uglavnom točno79%
 
U potpunosti točno5066%
 

Pitanje: Naša odgojno-obrazovna ustanova omogućuje provođenje UTR programa u skladu sa zahtjevima hrvatskoga kvalifikacijskog okvira ili Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno23%
 
Djelomično točno1013%
 
Uglavnom točno1824%
 
U potpunosti točno4559%
 

Sekcija: Karakteristike programa učenja temeljenog na radu

Pitanje: Sadržaj UTR programa učeniku je relevantan za njegov trenutni posao u tvrtki.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno34%
 
Djelomično točno79%
 
Uglavnom točno3647%
 
U potpunosti točno2938%
 

Pitanje: Potrebna sredstva za UTR program dostupna su u našoj odgojno-obrazovnoj ustanovi.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno57%
 
Djelomično točno1722%
 
Uglavnom točno2736%
 
U potpunosti točno2634%
 

Pitanje: Učenici koji sudjeluju u našem UTR programu imaju mogućnost za mobilnost u našoj državi.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno1013%
 
Djelomično točno1824%
 
Uglavnom točno1520%
 
U potpunosti točno3242%
 

Pitanje: Naš UTR program jasno je strukturiran.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno23%
 
Djelomično točno1013%
 
Uglavnom točno3242%
 
U potpunosti točno3141%
 

Pitanje: Učenici koji sudjeluju u našem UTR programu imaju mogućnost za međunarodnu mobilnost.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno1621%
 
Djelomično točno1722%
 
Uglavnom točno1621%
 
U potpunosti točno2634%
 

Pitanje: Teorija je snažno povezana s praksom u našem UTR programu.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno23%
 
Djelomično točno1216%
 
Uglavnom točno3445%
 
U potpunosti točno2736%
 

Sekcija: Fokus na učenike

Pitanje: Učenicima su jasni ciljevi UTR programa.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno23%
 
Djelomično točno912%
 
Uglavnom točno3951%
 
U potpunosti točno2634%
 

Pitanje: Učenici od svojih nastavnika dobivaju povratne informacije o svom radu u UTR programu.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno34%
 
Djelomično točno1114%
 
Uglavnom točno3749%
 
U potpunosti točno2533%
 

Pitanje: Naš UTR program temelji se na rezultatima ispitivanja potreba i stavova učenika.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno45%
 
Djelomično točno1722%
 
Uglavnom točno3343%
 
U potpunosti točno2229%
 

Pitanje: Naša odgojno-obrazovna ustanova vodi računa o jednakim mogućnostima pristupanja UTR programu.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno34%
 
Djelomično točno1114%
 
Uglavnom točno2837%
 
U potpunosti točno3445%
 

Pitanje: Naš je UTR program u skladu s očekivanjima učenika.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno23%
 
Djelomično točno1114%
 
Uglavnom točno5268%
 
U potpunosti točno1114%
 

Pitanje: Učenici imaju adekvatno raspodijeljenu količinu obveza u UTR programu.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno57%
 
Djelomično točno912%
 
Uglavnom točno3749%
 
U potpunosti točno2533%
 

Sekcija: Komunikacija i ugovori između partnera

Pitanje: Državne institucije i drugi relevantni dionici u državi podupiru našu odgojno-obrazovnu ustanovu u provedbi UTR programa.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno68%
 
Djelomično točno2533%
 
Uglavnom točno2330%
 
U potpunosti točno2229%
 

Pitanje: Naši nastavnici surađuju na UTR programu s mentorima u tvrtkama.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno68%
 
Djelomično točno811%
 
Uglavnom točno2736%
 
U potpunosti točno3546%
 

Pitanje: Naša je odgojno-obrazovna ustanova s tvrtkama sklopila ugovor o UTR programu u kojemu su definirane odgovornosti obiju strana.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno34%
 
Djelomično točno912%
 
Uglavnom točno1317%
 
U potpunosti točno5167%
 

Pitanje: Komuniciramo s tvrtkama o postignućima učenika u UTR programu.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno57%
 
Djelomično točno57%
 
Uglavnom točno3647%
 
U potpunosti točno3039%
 

Pitanje: Naša je odgojno-obrazovna ustanova sklopila ugovor s učenicima u UTR programu.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno45%
 
Djelomično točno912%
 
Uglavnom točno1317%
 
U potpunosti točno5066%
 

Pitanje: Komuniciramo rezultate UTR programa s ključnim dionicima u sustavu poput resornog ministarstva, Hrvatske gospodarske komore i sl.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno1418%
 
Djelomično točno2634%
 
Uglavnom točno1621%
 
U potpunosti točno2026%
 

Sekcija: Praćenje i procjena provedbe naukovanja

Pitanje: Naša odgojno-obrazovna ustanova prati rad naših nastavnika u UTR programu.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno34%
 
Djelomično točno811%
 
Uglavnom točno3445%
 
U potpunosti točno3141%
 

Pitanje: Procjena obrazovnih postignuća učenika snažno je povezana s teorijom i praksom u našem UTR programu.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno34%
 
Djelomično točno1114%
 
Uglavnom točno2634%
 
U potpunosti točno3647%
 

Pitanje: Naša odgojno-obrazovna ustanova sustavno nadzire i procjenjuje naš UTR program.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno34%
 
Djelomično točno1317%
 
Uglavnom točno3951%
 
U potpunosti točno2128%
 

Pitanje: Naša odgojno-obrazovna ustanova prati napredak obrazovnih postignuća učenika u UTR programu.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno57%
 
Djelomično točno1013%
 
Uglavnom točno3039%
 
U potpunosti točno3141%
 

Pitanje: Pratimo broj učenika koji ostaju u našem UTR programu i onih koji se iz njega ispisuju

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno45%
 
Djelomično točno1722%
 
Uglavnom točno2432%
 
U potpunosti točno3141%
 

Pitanje: Ispitujemo zadovoljstvo učenika UTR programom.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno57%
 
Djelomično točno2432%
 
Uglavnom točno2634%
 
U potpunosti točno2128%
 

Sekcija: Mentori u naukovanju

Pitanje: . Nastavnici u UTR programu imaju sve potrebne kompetencije za rad u UTR programu.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno23%
 
Djelomično točno811%
 
Uglavnom točno2837%
 
U potpunosti točno3850%
 

Pitanje: Nastavnici angažirani u UTR program uključeni su u programe kontinuiranog profesionalnog usavršavanja.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno68%
 
Djelomično točno1114%
 
Uglavnom točno2229%
 
U potpunosti točno3749%
 

Pitanje: Nastavnici u UTR programu aktivno prate rad i napredak svojih učenika.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno34%
 
Djelomično točno45%
 
Uglavnom točno2736%
 
U potpunosti točno4255%
 

Pitanje: Ravnatelj preuzima odgovornost za UTR program u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno45%
 
Djelomično točno1114%
 
Uglavnom točno2026%
 
U potpunosti točno4154%
 

Pitanje: Nastavnici angažirani u UTR programu imaju licencu/ dozvolu za provođenje UTR programa.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno1114%
 
Djelomično točno1114%
 
Uglavnom točno1824%
 
U potpunosti točno3647%
 

Pitanje: Nastavnici angažirani u UTR programu imaju podršku ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno34%
 
Djelomično točno45%
 
Uglavnom točno2736%
 
U potpunosti točno4255%
 

Sekcija: Buduće perspektive u naukovanju

Pitanje: Naša odgojno-obrazovna ustanova ima inovativan pristup UTR programu.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno57%
 
Djelomično točno1925%
 
Uglavnom točno2938%
 
U potpunosti točno2330%
 

Pitanje: Naša odgojno-obrazovna ustanova u javnosti promovira izvrsnost i privlačnost našeg UTR programa za buduće učenike.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno23%
 
Djelomično točno1114%
 
Uglavnom točno2837%
 
U potpunosti točno3546%
 

Pitanje: Naša odgojno-obrazovna ustanova stalno unaprjeđuje UTR program.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno45%
 
Djelomično točno811%
 
Uglavnom točno3850%
 
U potpunosti točno2634%
 

Pitanje: Naš UTR program odgovara na buduće potrebe tržišta rada.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno23%
 
Djelomično točno1925%
 
Uglavnom točno3343%
 
U potpunosti točno2229%
 

Pitanje: Sadržaj UTR programa relevantan je za buduće poslove učenika.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno23%
 
Djelomično točno1418%
 
Uglavnom točno2938%
 
U potpunosti točno3141%
 

Ukupni zbroj odgovora : 76