Ovaj kratki informativni video namijenjen je obrazovnim institucijama širom Europe i objašnjava korake kako se koriste alati platforme BEQUAL.