Čo je Bequal?

BEQUAL je európska platforma, ktorá sa venuje zabezpečovaniu kvality a porovnávaniu v odbornom vzdelávaní a príprave a vo vzdelávaní založenom na práci (pre vzdelávacie inštitúcie a spoločnosti). BEQUAL poskytuje zdroje a nástroje benchmarkingu na zabezpečenie kvality a neustále zlepšovanie organizácií zapojených do odborného vzdelávania a prípravy, do učenia sa prácou a do e-learningu.

Čo je Bequel?

BEQUEL je nástroj určený na zabezpečenie kvality a benchmarking e-learningu v odbornom vzdelávaní a príprave (pre vzdelávacie inštitúcie). 

Benchmarking (porovnávanie)

V platforme BEQUAL sú k dispozícii štyri rôzne nástroje benchmarkingu: 

  1. Zabezpečenie kvality v učňovskom vzdelávaní a učení sa prácou (nástroj pre firmy) 
  2. Zabezpečenie kvality v učňovskom vzdelávaní a učení sa prácou (nástroj pre vzdelávacie inštitúcie) 
  3. Zabezpečenie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave (nástroj pre vzdelávacie inštitúcie)
  4. Zabezpečenie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave (nástroj pre e-learning) 

 

Kto ho môže použiť?

- Tvorcovia politík a zainteresované strany, ktorí môžu nájsť štatistiky, články a linky na základné politiky. 

- Inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy, ktoré môžu využívať nástroje benchmarkingu, čítať osvedčené postupy alebo prispieť svojimi vlastnými postupmi a tak môžu byť propagované v platforme. 

- Spoločnosti zapojené do učenia sa prácou.

Pridajte sa k BEQUAL!
  • Použite nástroje benchmarkingu, identifikujte svoje silné a slabé stránky a zlepšite svoju organizáciu. 
  • Prezrite si naše bohaté zdroje, nájdete tu osvedčené postupy, články, videá, dokumenty a odkazy súvisiace s kvalitou v odbornom vzdelávaní a príprave a učením sa prácou.
  • Prispejte vlastnou dobrou praxou, propagujte svoju organizáciu. 
Získajte svoj BEQUEL odznak!
bequel
Organizácie, ktoré získajú BEQUEL odznak, sú uznávané za svoju angažovanosť pri rozvoji zabezpečovania kvality v poskytovaní e-learningu.
Benchmarking tool for Educational Institutions
Zabezpečovanie kvality v učňovskom vzdelávaní a benchmarkingový nástroj pre vzdelávanie na pracovisku pre vzdelávacie inštitúcie. POUŽITE NÁSTROJ
Companies Questionnaire
Zabezpečovanie kvality v učňovskom vzdelávaní a benchmarkingový nástroj pre firmy POUŽITE NÁSTROJ
Quality Assurance
Zabezpečenie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave a Tréningový nástroj benchmarkingu pre vzdelávacie inštitúcie POUŽITE NÁSTROJ
Quality assurance in Vocational Education and training
Zabezpečenie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave (nástroj pre e-learning) POUŽITE NÁSTROJ

 

Štyri rôzne nástroje benchmarkingu:

  • nový nástroj na zabezpečenie kvality v e-learningu (pre vzdelávacie inštitúcie). Tento nástroj bol vyvinutý v rámci projektu BEQUEL
  • dva nástroje zaoberajúce sa zabezpečovaním kvality v učňovskom vzdelávaní a učením na pracovisku (pre vzdelávacie inštitúcie a spoločnosti). Tieto nástroje boli vyvinuté v rámci projektu Bequal.app.
  • starší nástroj určený pre inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy. Tento nástroj bol vyvinutý v rámci projektu BEQUAL (2008) a rozšírený v rámci projektov BEQUAL+ (2011), EXPANDVET (2012) a BEQUAL.net (2014).