Το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ εδώ και 50 χρόνια δραστηριοποιείται στο χώρο της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.
Αυτός ο μισός αιώνας εμπειρίας,μας έχει δείξει τη σημαντικότητα που έχει η συνεχής εξέλιξη και η γρήγορη αφομοίωση νέων τάσεων,τεχνολογιών και των προκλήσεων τους,στις εκπαιδευτικές διαδικασίες αλλα και τη συνολική εμπειρία που αποκομίζει ο σπουδαστής μας.

Στρατηγικά, πολύ πριν την πανδημία επενδύσαμε σε ψηφιακό αποθετήριο εκαπιδευτικού υλικού καταργώντας τις παραδοσιακές εκτυπώσεις,το οποίο εμπλουτίζουμε με πολυμέσα κατάλληλα για κάθε ειδικότητα.
Παράλληλα ψηφιοποιήσαμε το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών μας προκειμένου να επιταχύνουμε και να απλοποιήσουμε διαδικασίες.Όπως η υπηρεσία ηλεκτρονικής γραμματείας,η επικοινωνία με το γραφείο σταδιοδρομίας  και η ψηφιακή πλατφόρμα εύρεσης πρακτικής άσκησης και εργασίας.
Το κίνητρο για τη δημιουργία προγραμμάτων e-learning ηταν η πανδημία,που επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των επιχειρήσεων όλου του κόσμου.Η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν μπορούσε να μείνει πίσω.

Αναφορικά με τις διαδικασίες,οι πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης,οι εφαρμογές για κινητά,οι ψηφιακές τάξεις,ήρθαν για να μείνουν.Και ναι,έχουμε προκλήσεις να ανιμετωπίσουμε όπως η καθολική πρόσβαση,το επίπεδο εξοπλισμού των σπουδαστών αλλα και η διασυνδεσιμότητα των εφαρμογών εκπαίδευσης.
Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς ήταν ο ανασχεδιασμός της εκπαιδευτικής μας προσέγγισης και του εκπαιδευτικού υλικού.Ο εμπλουτισμός της εμπειρίας μάθησης,με διαδραστικά εργαλεία,εφαρμογές αυτοαξιολόγησης,ονλάϊν σεμινάρια αλλα και διαδικτυακές συναντήσεις με επαγγελματίες κάθε κλάδου.
Η τεχνολογία μας κρατάει δικτυωμένους,μας μαθαίνει να εκπαιδέυουμε,να εργαζόμαστε,να σκεφτόμαστε διαφορετικά,μας κρατάει σε επαφή,ενδυναμώνοντας τις σχέσεις της κοινότητας Δέλτα,όχι μόνο κατα τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλα και σε κάθε βήμα της επαγγελματικής πορείας των σπουδαστών μας. Είμαστε ένα κλίκ πιο κοντά.

Good Practice Category