Statistika: Primerjalni vprašalnik za podjetja

In this section you may find overall statistics of the data inserted by companies, regarding apprenticeships and work-based learning, that can be filtered by country and by type of company. The section provides real-time information about what is going on in work-based learning and is a valuable support for policy planning. 

Izberite Merila


Tip:
Področje: Povezava s sistemom poklicnega in strokovnega izobraževanja

Vprašanje: Za izvajanje usposabljanja z delom smo verificirani pri pristojni zbornici.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži612%
 
Nekoliko drži1835%
 
Večinoma drži816%
 
Popolnoma drži1937%
 

Vprašanje: Naše podjetje ponuja usposabljanje z delom, ki ustreza zahtevam slovenskega sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži1937%
 
Večinoma drži1224%
 
Popolnoma drži2039%
 

Vprašanje: Usposabljanje z delom, ki ga izvajamo, je del javno veljavnih progamov poklicnega ali strokovnega izobraževanja.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži510%
 
Nekoliko drži1427%
 
Večinoma drži1325%
 
Popolnoma drži1937%
 

Vprašanje: Naše podjetje ima opredeljene postopke za izvajanje usposabljanja z delom, ki temeljijo na nacionalnem pravnem okvirju.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži48%
 
Nekoliko drži1529%
 
Večinoma drži1427%
 
Popolnoma drži1835%
 

Vprašanje: Usposabljanje z delom izvajamo v skladu s katalogom praktičnega usposabljanja oz. pričakovanimi učnimi izidi.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži36%
 
Nekoliko drži1937%
 
Večinoma drži1427%
 
Popolnoma drži1529%
 

Področje: Značilnosti usposabljanja z delom

Vprašanje: Naše podjetje razpolaga s potrebnimi prostori in sredstvi za usposabljanje z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži12%
 
Nekoliko drži1427%
 
Večinoma drži1529%
 
Popolnoma drži2141%
 

Vprašanje: Dijaki in študenti, ki se usposabljajo v našem podjetju, imajo možnost usposabljanja tudi v drugih podjetjih.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži612%
 
Nekoliko drži1937%
 
Večinoma drži1529%
 
Popolnoma drži1122%
 

Vprašanje: Usposabljanje z delom, ki ga organiziramo, je načrtovano in jasno strukturirano.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži12%
 
Nekoliko drži2039%
 
Večinoma drži2141%
 
Popolnoma drži918%
 

Vprašanje: Dijaki in študenti, ki se usposabljajo v našem podjetju, imajo možnost modnarodne mobilnosti.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži1835%
 
Nekoliko drži1325%
 
Večinoma drži714%
 
Popolnoma drži1325%
 

Vprašanje: Usposabljanje z delom je povezano s teoretičnim znanjem.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži36%
 
Nekoliko drži1733%
 
Večinoma drži1733%
 
Popolnoma drži1427%
 

Področje: Osredotočenost na dijake in študente

Vprašanje: Izvajanje usposabljanja z delom je v skladu s pričakovanji dijakov in študentov.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži12%
 
Nekoliko drži1835%
 
Večinoma drži1937%
 
Popolnoma drži1325%
 

Vprašanje: Dijaki in študenti dobijo od mentorjev povratne informacije o njihovem napredku.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži1224%
 
Večinoma drži1937%
 
Popolnoma drži2039%
 

Vprašanje: Dijaki in študentje poznajo cilje usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži1937%
 
Večinoma drži1529%
 
Popolnoma drži1733%
 

Vprašanje: Naše podjetje ponuja vsem dijakom in študentom enake možnosti vključevanja v usposabljanje z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži12%
 
Nekoliko drži1427%
 
Večinoma drži1224%
 
Popolnoma drži2447%
 

Vprašanje: Pri usposabljanju z delom upoštevamo potrebe in motivacijo dijakov in študentov.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži12%
 
Nekoliko drži1631%
 
Večinoma drži2141%
 
Popolnoma drži1325%
 

Vprašanje: Delovna obremenitev dijakov in študentov je ustrezno prilagojena.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži1427%
 
Večinoma drži1937%
 
Popolnoma drži1835%
 

Področje: Komunikacija in dogovori s partnerji

Vprašanje: Naši mentorji sodelujejo z učitelji iz šol.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži714%
 
Nekoliko drži2039%
 
Večinoma drži1529%
 
Popolnoma drži918%
 

Vprašanje: Med našim podjetjem in šolami obstaja dogovor o usposabljanju z delom, ki določa odgovornosti obeh strani.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži48%
 
Nekoliko drži1937%
 
Večinoma drži1122%
 
Popolnoma drži1733%
 

Vprašanje: S šolami izmenjujemo informacije o učnih dosežkih dijakov in študentov pri usposabljanju z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži510%
 
Nekoliko drži2141%
 
Večinoma drži1427%
 
Popolnoma drži1122%
 

Vprašanje: Med našim podjetjem in posameznim dijakom ali študentom obstaja dogovor o usposabljanju z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži36%
 
Nekoliko drži1937%
 
Večinoma drži1427%
 
Popolnoma drži1529%
 

Vprašanje: Učne dosežke usposabljanja z delom sporočamo deležnikom, kot so pristojna ministrstva, Gospodarska in Obrtno-podjeniška zbornica, idr.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži2141%
 
Nekoliko drži1631%
 
Večinoma drži510%
 
Popolnoma drži918%
 

Vprašanje: Različni deležniki (državne institucije, zbornice in drugi) podpirajo naše podjetje pri izvajanju usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži1122%
 
Nekoliko drži2141%
 
Večinoma drži1427%
 
Popolnoma drži510%
 

Področje: Spremljanje in ocenjevanje

Vprašanje: Naše podjetje sistematično spremlja in evalvira izvajanje usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži24%
 
Nekoliko drži1835%
 
Večinoma drži1631%
 
Popolnoma drži1529%
 

Vprašanje: V našem podjetju spremljamo razvoj kompetenc dijakov in študentov pri usposabljanju z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži2039%
 
Večinoma drži1631%
 
Popolnoma drži1529%
 

Vprašanje: V našem podjetju merimo zadovoljstvo dijakov in študentov pri usposabljanju z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži612%
 
Nekoliko drži2039%
 
Večinoma drži918%
 
Popolnoma drži1631%
 

Vprašanje: V našem podjetju spremljamo uspešnost in osip dijakov in študentov vključenih v usposabljanje z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži1631%
 
Nekoliko drži1631%
 
Večinoma drži1020%
 
Popolnoma drži918%
 

Vprašanje: Pri ocenjevanju učnih dosežkov dijakov in študentov smo pozorni tako na teoretično kot praktično znanje.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži24%
 
Nekoliko drži2039%
 
Večinoma drži1325%
 
Popolnoma drži1631%
 

Vprašanje: V našem podjetju spremljamo delo naših mentorjev.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži1427%
 
Večinoma drži1835%
 
Popolnoma drži1937%
 

Področje: Mentorji

Vprašanje: Vodilni v našem podjetju prevzemajo odgovornost za kakovost usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži12%
 
Nekoliko drži2039%
 
Večinoma drži1020%
 
Popolnoma drži2039%
 

Vprašanje: Naši mentorji izpolnjujejo pogoje za izvajanje usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži510%
 
Nekoliko drži1937%
 
Večinoma drži714%
 
Popolnoma drži2039%
 

Vprašanje: Vodilni v našem podjetju podpirajo naše mentorje.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži1325%
 
Večinoma drži1325%
 
Popolnoma drži2549%
 

Vprašanje: Naši mentorji so ustrezno usposobljeni oz. imajo vse potrebne kompetence za izvajanje usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži1325%
 
Večinoma drži1631%
 
Popolnoma drži2243%
 

Vprašanje: Naši mentorji imajo opravljeno pedagoško-andragoško usposabljanje in se udeležujejo nadaljnega usposabljanja.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži24%
 
Nekoliko drži1631%
 
Večinoma drži1529%
 
Popolnoma drži1835%
 

Vprašanje: Naši mentorji dijake in študente pri usposabljanju z delom spremljajo in jim svetujejo.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži00%
 
Nekoliko drži1631%
 
Večinoma drži1224%
 
Popolnoma drži2345%
 

Področje: Perspektive usposabljanja z delom

Vprašanje: V našem podjetju smo pri izvajanju usposabljanja z delom inovativni.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži24%
 
Nekoliko drži1937%
 
Večinoma drži1631%
 
Popolnoma drži1427%
 

Vprašanje: Naše podjetje si v javnosti prizadeva za odličnost in privlačnost usposabljanja z delom.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži918%
 
Nekoliko drži2039%
 
Večinoma drži1224%
 
Popolnoma drži1020%
 

Vprašanje: V usposabljanje z delom vključujemo potrebe trga dela v prihodnje.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži612%
 
Nekoliko drži2243%
 
Večinoma drži714%
 
Popolnoma drži1631%
 

Vprašanje: V našem podjetju usposabljanje z delom nenehno izboljšujemo.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži12%
 
Nekoliko drži1835%
 
Večinoma drži1733%
 
Popolnoma drži1529%
 

Vprašanje: V usposabljanje z delom vključujemo prihodnje potrebe našega podjetja.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži24%
 
Nekoliko drži1529%
 
Večinoma drži1631%
 
Popolnoma drži1835%
 

Vprašanje: Vsebina usposabljanja z delom je pomembna za zaposlitev dijakov in študentov v prihodnje.

ŠTEVILOODSTOTEKGRAF
Sploh ne drži48%
 
Nekoliko drži1733%
 
Večinoma drži1325%
 
Popolnoma drži1733%
 

Skupno število odgovorov : 51