Statistika: Lyginamosios analizės klausimynas mokymo įstaigoms

Šioje dalyje rasite bendrą švietimo institucijų įvestų duomenų, susijusių su pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimu, statistiką, kurią galima filtruoti pagal šalis ir švietimo įstaigos tipą. Skyriuje pateikiama realiu laiku fiksuojama informacija apie tai, kas vyksta mokymosi darbo vietoje srityje. Tokia informacija yra vertinga politikos planavimui.

Pasirinkite kriterijus


Tipas:Skiltis: Sąryšis su sistema

Klausimas: Mūsų MDV programą yra patvirtinusios nacionalinės/regioninės institucijos.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa79%
 
Iš dalies tiesa1013%
 
Dažniausiai tiesa79%
 
Tiesa4965%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa atitinka platesnės profesinio mokymo programos mokymosi tikslus (formalios kvalifikacijos dalis).

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa23%
 
Iš dalies tiesa34%
 
Dažniausiai tiesa1723%
 
Tiesa5269%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga vykdo mokymąsi darbo vietoje (MDV), atitinkantį LR teisinių dokumentų (pvz.: Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašą) reikalavimus.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa23%
 
Iš dalies tiesa1013%
 
Dažniausiai tiesa1824%
 
Tiesa4459%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa yra platesnės profesinio mokymo programos dalis, kurią baigus suteikiama formali kvalifikacija.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa34%
 
Iš dalies tiesa57%
 
Dažniausiai tiesa57%
 
Tiesa6181%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaigoje vykdomas MDV atitinka/ neprieštarauja šalies teisinei bazei, reglamentuojančiai profesinį mokymą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa34%
 
Iš dalies tiesa68%
 
Dažniausiai tiesa1419%
 
Tiesa5168%
 

Skiltis: MDV programos charakteristika

Klausimas: Mokiniai turi galimybę mokytis pagal šią MDV programą visoje šalyje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa1013%
 
Iš dalies tiesa1824%
 
Dažniausiai tiesa1419%
 
Tiesa3243%
 

Klausimas: MDV mokymo turinys yra tiesiogiai susijęs su mokinio dabartiniu darbu įmonėje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa34%
 
Iš dalies tiesa79%
 
Dažniausiai tiesa3648%
 
Tiesa2837%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa turi aiškią struktūrą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa23%
 
Iš dalies tiesa1013%
 
Dažniausiai tiesa3141%
 
Tiesa3141%
 

Klausimas: Mokiniai, besimokantys pagal šią MDV programą turi tarptautinio mobilumo galimybes.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa1621%
 
Iš dalies tiesa1723%
 
Dažniausiai tiesa1520%
 
Tiesa2635%
 

Klausimas: Mūsų MDV mokymo programos teorinė dalis yra glaudžiai susijusi su praktika.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa23%
 
Iš dalies tiesa1216%
 
Dažniausiai tiesa3445%
 
Tiesa2635%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaigoje yra visos MDV įgyvendinimui reikalingos priemonės.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa57%
 
Iš dalies tiesa1723%
 
Dažniausiai tiesa2736%
 
Tiesa2533%
 

Skiltis: Dėmesys besimokančiajam

Klausimas: Mokiniai sulaukia grįžtamojo ryšio iš savo profesijos mokytojų.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa34%
 
Iš dalies tiesa1115%
 
Dažniausiai tiesa3749%
 
Tiesa2432%
 

Klausimas: Mūsų MDV atsižvelgia į mokinių poreikius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa45%
 
Iš dalies tiesa1723%
 
Dažniausiai tiesa3344%
 
Tiesa2128%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga visiems besidomintiems siūlo lygias galimybes pasinaudoti MDV programa.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa34%
 
Iš dalies tiesa1115%
 
Dažniausiai tiesa2837%
 
Tiesa3344%
 

Klausimas: Mūsų MDV atitinka besimokančiųjų lūkesčius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa23%
 
Iš dalies tiesa1115%
 
Dažniausiai tiesa5168%
 
Tiesa1115%
 

Klausimas: Besimokantieji turi tinkamą darbo krūvį, kad pasiektų MDV programos tikslus.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa57%
 
Iš dalies tiesa912%
 
Dažniausiai tiesa3749%
 
Tiesa2432%
 

Klausimas: Mokymosi darbo vietoje tikslai yra aiškiai suprantami mūsų mokiniams.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa23%
 
Iš dalies tiesa912%
 
Dažniausiai tiesa3851%
 
Tiesa2635%
 

Skiltis: Partnerių bendradarbiavimas ir susitarimai

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga yra sudariusi sutartį su MDV vykdančiomis įmonėmis, kurioje nurodytos abiejų šalių atsakomybės

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa34%
 
Iš dalies tiesa912%
 
Dažniausiai tiesa1216%
 
Tiesa5168%
 

Klausimas: Mes aptariame besimokančiųjų pasiekimus su įmonėmis.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa57%
 
Iš dalies tiesa57%
 
Dažniausiai tiesa3547%
 
Tiesa3040%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga yra sudariusi sutartį su besimokančiuoju pagal MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa45%
 
Iš dalies tiesa912%
 
Dažniausiai tiesa1216%
 
Tiesa5067%
 

Klausimas: Mes perduodame MDV mokymosi rezultatus suinteresuotosioms šalims, tokioms kaip ministerijos, Užimtumo tarnyba, darbdavių organizacijoms.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa1419%
 
Iš dalies tiesa2533%
 
Dažniausiai tiesa1621%
 
Tiesa2027%
 

Klausimas: Nacionalinės institucijos palaiko mūsų mokymo įstaigą įgyvendinant MDV.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa68%
 
Iš dalies tiesa2533%
 
Dažniausiai tiesa2229%
 
Tiesa2229%
 

Klausimas: Mūsų mokytojai bendradarbiauja su įmonės instruktoriais.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa68%
 
Iš dalies tiesa811%
 
Dažniausiai tiesa2635%
 
Tiesa3547%
 

Skiltis: Stebėsena ir vertinimas

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga sistemingai stebi ir vertina MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa34%
 
Iš dalies tiesa1317%
 
Dažniausiai tiesa3952%
 
Tiesa2027%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga stebi besimokančiųjų mokymosi pažangą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa57%
 
Iš dalies tiesa1013%
 
Dažniausiai tiesa3040%
 
Tiesa3040%
 

Klausimas: Mes sistemingai stebime ir analizuojame mūsų MDV programą baigusių ir jos nebaigusių asmenų tatistiką.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa45%
 
Iš dalies tiesa1723%
 
Dažniausiai tiesa2432%
 
Tiesa3040%
 

Klausimas: Mes matuojame besimokančiųjų pasitenkinimą MDV programa.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa57%
 
Iš dalies tiesa2432%
 
Dažniausiai tiesa2533%
 
Tiesa2128%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga stebi MDV programos mokytojų darbą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa34%
 
Iš dalies tiesa811%
 
Dažniausiai tiesa3445%
 
Tiesa3040%
 

Klausimas: Mokymosi pasiekimų įvertinimas yra glaudžiai susijęs MDV programos teorine ir praktine dalimis.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa34%
 
Iš dalies tiesa1115%
 
Dažniausiai tiesa2533%
 
Tiesa3648%
 

Skiltis: MDV tutoriai (instruktoriai)

Klausimas: Mūsų MDV mokytojai turi tinkamą išsilavinimą, kad galėtų mokyti pagal MDV programas.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa68%
 
Iš dalies tiesa1115%
 
Dažniausiai tiesa2229%
 
Tiesa3648%
 

Klausimas: Mūsų mokytojai ugdo, vadovauja ir prižiūri besimokančiuosius MDV būdu.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa34%
 
Iš dalies tiesa45%
 
Dažniausiai tiesa2736%
 
Tiesa4155%
 

Klausimas: Mūsų vadovai prisiima atsakomybę už MDV vykdomą mūsų mokymo įstaigoje.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa45%
 
Iš dalies tiesa1115%
 
Dažniausiai tiesa2027%
 
Tiesa4053%
 

Klausimas: Mūsų MDV mokytojai turi teisę (akreditaciją) dirbti pagal MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa1115%
 
Iš dalies tiesa1115%
 
Dažniausiai tiesa1824%
 
Tiesa3547%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaigos vadovai palaiko MDV profesijos mokytojus.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa34%
 
Iš dalies tiesa45%
 
Dažniausiai tiesa2736%
 
Tiesa4155%
 

Klausimas: Mūsų mokytojai turi tinkamas kompetencijas MDV programos vykdymui.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa23%
 
Iš dalies tiesa811%
 
Dažniausiai tiesa2837%
 
Tiesa3749%
 

Skiltis: Mokymosi darbo vietoje ateities perspektyvos

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga viešina MDV programos išskirtinumą ir patrauklumą, siekdama pritraukti būsimų mokinių.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa23%
 
Iš dalies tiesa1115%
 
Dažniausiai tiesa2837%
 
Tiesa3445%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga nuolat tobulina MDV programą.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa45%
 
Iš dalies tiesa811%
 
Dažniausiai tiesa3749%
 
Tiesa2635%
 

Klausimas: Mūsų MDV programa apima ateities darbo rinkos poreikius.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa23%
 
Iš dalies tiesa1925%
 
Dažniausiai tiesa3344%
 
Tiesa2128%
 

Klausimas: MDV turinys yra aktualus būsimoms besimokančiųjų darbo vietoms.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa23%
 
Iš dalies tiesa1419%
 
Dažniausiai tiesa2939%
 
Tiesa3040%
 

Klausimas: Mūsų mokymo įstaiga yra novatoriška MDV atžvilgiu.

SKAIČIAVIMO REZULTATASPROCENTAISGRAFIKAS
Netiesa57%
 
Iš dalies tiesa1925%
 
Dažniausiai tiesa2837%
 
Tiesa2331%
 

Bendras atsakymų rezultatas : 75