Новина Greece blog
Филтриране по заглавие 
Показване на № 
Заглавие на статията Автор Посещения
1 Successful completion of project BEQUAL.net in the final conference “Quality management and leadership in educational institution” Natassa Kazantzidou 166510
2 Latvijas Kvalitātes biedrība rīko konferenci “Kvalitātes vadība un līdera loma izglītības iestādē” quantize 16589
3 Ημερίδα: “Ποιότητα στην εκπαίδευση – Σύνδεση με την αγορά εργασίας” quantize 15018
4 Bequal.info initiative in VET school SOŠE, COP, Hluboká nad Vltavou on 24th of June quantize 10473
5 Bequal.info initiative in VET school Střední škola obchodní on 21st of June quantize 11414
6 Bequal.info initiative in Karlovy Vary region on 15th of June quantize 10371
7 Bequal.info initiative in Czech Republic on 9th of June Natassa Kazantzidou 11543
8 Today 6th of June Bequal.info initiative in Czech Republic Natassa Kazantzidou 11349
9 Aizvadīts seminārs “Kvalitāte profesionālajā izglītībā”. Aicinām profesionālās izglītības iestādes līdzdarboties BEQUAL.net pašnovērtējuma rīka testēšanā! Natassa Kazantzidou 21131
10 Bequal pilot workshop in Espoo, Finland (in Finnish) Natassa Kazantzidou 10805
11 BEQUAL dissemination seminar in Riga (in Latvian) Natassa Kazantzidou 11658
12 Transnational meeting of project Bequal.net in Greece Natassa Kazantzidou 11675
13 Janík, T. et al. (2013). Quality (in) education: content focused approach to analysing and improving instruction. Brno: Masaryk University Natassa Kazantzidou 10950
14 Noslēdzies projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” Natassa Kazantzidou 21555
15 New project for quality improvement in Work-based learning Natassa Kazantzidou 22284
16 The 16th workshop of the TTnet Czech Republic partnership took place in the CULS Forest Establishment at Kostelec n.C.l. in November 23–24, 2015 Natassa Kazantzidou 10725
17 The results are in! Most VET providers in Finland have a functional quality management system Natassa Kazantzidou 23365
18 Assessment criteria for conditions, process and outcomes of education Natassa Kazantzidou 20773
19 The partnership TTnet Czech Republic organized a workshop titled Development of teachers and lectors in VET with respect to contemporary changes in society Natassa Kazantzidou 19158
20 Bequal.net brochure Natassa Kazantzidou 12703

Страница 1 от 5

You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от