Новина Greece blog
Филтриране по заглавие 
Показване на № 
Заглавие на статията Автор Посещения
1 Successful completion of project BEQUAL.net in the final conference “Quality management and leadership in educational institution” Natassa Kazantzidou 244287
2 Latvijas Kvalitātes biedrība rīko konferenci “Kvalitātes vadība un līdera loma izglītības iestādē” quantize 21762
3 Ημερίδα: “Ποιότητα στην εκπαίδευση – Σύνδεση με την αγορά εργασίας” quantize 19922
4 Bequal.info initiative in VET school SOŠE, COP, Hluboká nad Vltavou on 24th of June quantize 14736
5 Bequal.info initiative in VET school Střední škola obchodní on 21st of June quantize 15741
6 Bequal.info initiative in Karlovy Vary region on 15th of June quantize 13075
7 Bequal.info initiative in Czech Republic on 9th of June Natassa Kazantzidou 14276
8 Today 6th of June Bequal.info initiative in Czech Republic Natassa Kazantzidou 14037
9 Aizvadīts seminārs “Kvalitāte profesionālajā izglītībā”. Aicinām profesionālās izglītības iestādes līdzdarboties BEQUAL.net pašnovērtējuma rīka testēšanā! Natassa Kazantzidou 27911
10 Bequal pilot workshop in Espoo, Finland (in Finnish) Natassa Kazantzidou 13483
11 BEQUAL dissemination seminar in Riga (in Latvian) Natassa Kazantzidou 14353
12 Transnational meeting of project Bequal.net in Greece Natassa Kazantzidou 14345
13 Janík, T. et al. (2013). Quality (in) education: content focused approach to analysing and improving instruction. Brno: Masaryk University Natassa Kazantzidou 13693
14 Noslēdzies projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” Natassa Kazantzidou 27881
15 New project for quality improvement in Work-based learning Natassa Kazantzidou 28702
16 The 16th workshop of the TTnet Czech Republic partnership took place in the CULS Forest Establishment at Kostelec n.C.l. in November 23–24, 2015 Natassa Kazantzidou 13314
17 The results are in! Most VET providers in Finland have a functional quality management system Natassa Kazantzidou 29390
18 Assessment criteria for conditions, process and outcomes of education Natassa Kazantzidou 26791
19 The partnership TTnet Czech Republic organized a workshop titled Development of teachers and lectors in VET with respect to contemporary changes in society Natassa Kazantzidou 24779
20 Bequal.net brochure Natassa Kazantzidou 15343

Страница 1 от 5

You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от