Zgłoś dobrą praktykę

Wstęp

Proszę podać przykłady dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości, które są wykorzystywane w Państwa organizacji. Dobrymi praktykami mogą być przykłady procesów, działań, procedur, metod, itp., które stanowią najbardziej skuteczny sposób osiągnięcia konkretnych celów. Jeżeli jest coś, co sprawdza się w Państwa organizacji i może być przeniesione do innych organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego, prosimy o podzielenie się tym.

Opis dobrej praktyki powinien być przygotowany w języku angielskim lub polskim, zgodnie z szablonem i wytycznymi podanymi poniżej. Należy skupić się na jednej określonej praktyce, opisać ją w jasny sposób i podać wszystkie informacje ważne dla czytelnika niezaznajomionego z Państwa organizacją.

Po zgłoszeniu propozycji dobrej praktyki zostanie ona oceniona przez eksperta z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego, a następnie opublikowana na stronie internetowej. Możemy skontaktować się ponownie w celu wyjaśnienia oraz przeredagowania lub ulepszenia Państwa tekstu.

Dziękujemy za współpracę.

Profil organizacji VET

Nazwa organizacji (*)
Proszę podać nazwę organizacji.
E-mail (*)
Proszę podać poprawny adres e-mail.
Kraj (*)
Proszę wybrać kraj.
Rodzaj instytucji VET (*)

Proszę wybrać rodzaj instytucji.

Tytuł dobrej praktyki

(*)
Proszę podać obszar zarządzania jakością dobrej praktyki.

Zagadnienie / problem

 • Należy wskazać, czy dobra praktyka jest "Uznaną dobrą praktyką" czy "Dobrą praktyką wynikającą ze zmiany".
 • W przypadku uznanej dobrej praktyki, proszę opisać:
 • - Czy jest coś, co organizacja robi od jakiegoś czasu, co działa wyjątkowo dobrze i może być dobrym przykładem dla innych instytucji?

  - Które z działań organizacji ma największy wpływ na jej funkcjonowanie?

 • W przypadku dobrej praktyki wynikającej ze zmiany, proszę opisać:
 • - Jaki był rzeczywisty stan organizacji przed wprowadzeniem dobrej praktyki?

  - Jakie problemy zmotywowały organizację do wprowadzenie dobrej praktyki?

  - W jaki sposób podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian w procesach?

  - Czy wprowadzenie dobrej praktyki rozwiązało istniejący problem?

  (*)
  Opis zagadnienia/problemu w którego rozwiązaniu pomogła dobra praktyka.

  Dobra praktyka: (podejście, narzędzia, kryteria, wskaźniki, etc.)

 • Proszę opisać co jest istotą dobrej praktyki (np.: Czy jest to proces? Działalność zespołu? Nowa procedura? Środki? Instrumenty? Kryteria?).
 • Jaki jest docelowy wynik korzystania z dobrej praktyki?
 • Wyjaśnić proces wdrażania dobrej praktyki. Opisać:
 • - Podjęte kroki.

  - Kto brał udział w procesie wdrażania?

  - Czy brał w tym udział ktoś z spoza organizacji?

  - Jak wdrożenie zostało zmierzone i ocenione (kryteria i wskaźniki)?

 • Jakie środki (kryteria i wskaźniki) są obecnie wykorzystywane do monitorowania dobrej praktyki (po jej wprowadzeniu)?
 • Jakie korzyści przyniosło organizacji wprowadzenie dobrej praktyki? Na jakie inne działania organizacji wpływa wskazana dobra praktyka (korzyści pośrednie)?
 • Jeśli to możliwe, proszę podać linki do dokumentów, stron internetowych itp., które ilustrują realizację dobrej praktyki i mogą pomóc w jej realizacji w innych organizacjach.
 • (*)
  Opis dobrej praktyki.

  Napotkane problemy i ograniczenia oraz znalezione rozwiązania

 • Jakie problemy zidentyfikowano w trakcie realizacji praktyki? W jaki sposób zostały one rozwiązane?
 • Jakie problemy zidentyfikowano po wprowadzeniu praktyki? Jak zostały one rozwiązane?
 • Co mogłoby pomóc organizacji chcącej wprowadzić dobrą praktykę w uniknięciu potencjalnych problemów? Na czym powinna się skoncentrować w pierwszej kolejności?
 • (*)
  Opis napotkanych problemów/ograniczeń oraz znalezionych rozwiązań
  Znaki z obrazka Znaki z obrazka
  Wpisane znaki nie odpowiadają tym na obrazku. Proszę spróbować ponownie.
  You are here:

  Zastrzeżenie

  Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Portal odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów, w związku z czym Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

  Finansowany przez