Iesniegt “Labās prakses” piemēru

Ievads

Lūdzu, norādiet labās prakses piemērus kvalitātes nodrošināšanai jūsu organizācijā! Labā prakse var būt piemēri no dažādiem organizācijas procesiem, aktivitātēm, procedūrām, metodoloģijas u.tml., kas atspoguļo visefektīvāko veidu, kādā tiek sasniegts konkrēts mērķis. Vispārēji runājot – ja jūsu organizācijas darbībā kaut kas ļoti labi strādā un ko būtu iespējams pārnest uz citu profesionālās izglītības un apmācības organizāciju darbību, lūdzu, dalieties labās prakses piemēros ar mums!

Labās prakses aprakstu nepieciešams sagatavot angļu valodā, balstoties uz izstrādātām sagatavēm un vadlīnijām (skat. zemāk). Ieteicams koncentrēties uz vienu specifisku labās prakses piemēru, vienkāršā un saprotamā veidā aprakstot to, tādējādi interesentu, kas nav pazīstams ar jūsu organizācijas darbību, nodrošinot ar pašu būtiskāko informāciju.

Pēc jūsu labās prakses priekšlikuma iesniegšanas profesionālās izglītības un apmācības kvalitātes vadības eksperts veiks tā izvērtēšanu pirms priekšlikuma publicēšanas mājas lapā. Nepieciešamības gadījumā sazināsimies ar jums, lai precizētu saņemtā apraksta informāciju, kā arī teksta pilnveidošanas un rediģēšanas nolūkos.

Paldies par sadarbību!

Organizācijas profils

Iestādes nosaukums (*)
Lūdzu, ievadiet iestādes nosaukumu.
E-pasts (*)
Lūdzu, ievadiet derīgu e-pasta adresi.
Valsts (*)
Lūdzu, izvēlieties valsti.
Iestādes veids (*)

Lūdzu, atzīmējiet sev piemēroto iestādes veidu.

Labās prakses nosaukums

(*)
Lūdzu, ievadiet “Labās prakses” jomu vai virzienu.

Problēma/aspekts

 • Lūdzu, norādiet, vai labās prakses piemērs ir “izveidota labā prakse” vai “labā prakse, kas radusies pārmaiņu rezultātā”.
 • Ja tā ir izveidota labā prakse, aprakstiet:
 • - Vai jūsu organizācijā ir veiktas kādas konkrētas darbības noteiktā laika posmā, kas ļoti labi strādā un no kurām citas organizācijas varētu mācīties?

  - Kādas aktivitātes tiek veiktas jūsu organizācijā, kurām ir lielāka ietekme uz to, kā tā darbojas?

 • Ja labā prakse veidojusies pārmaiņu rezultātā, aprakstiet:
 • - Kāda situācija bija jūsu organizācijā pirms labās prakses īstenošanas?

  - Ar kādām problēmām saskārāties, kas noveda pie labās prakses īstenošanas?

  - Kā tika pieņemts lēmums ieviest izmaiņas jūsu organizācijas procesos?

  - Vai esošās problēmas tika atrisinātas līdz ar labās prakses ieviešanu?

  (*)
  Lūdzu, paskaidro pamatproblēmu jeb aspektu, kam rasts risinājums.

  Labā prakse: (rīcības plāns, rezultāti, ieguvumi, kritēriji u.c.)

 • Apakstiet, kāda ir labās prakses būtība! Piemēram, vai tas ir process? Komandas darbība? Jauna procedūra? Dažādi pasākumi? Līdzekļi? Kritēriji?
 • Kāds ir labās prakses izmantošanas paredzamais rezultāts?
 • Raksturojiet labās prakses īstenošanas procesu. Aprakstiet:
 • - Veiktos pasākumus soli pa solim.

  - Kas tika iesaistīti īstenošanas procesā?

  - Vai tika izmantota ārējā ekspertīze.

  - Kā labās prakses īstenošana tika mērīta un novērtēta? Norādiet kritērijus un rādītājus!

 • Kādi mērījumi (kritēriji un rādītāji) tika izmantoti, lai uzraudzītu labo praksi pēc tās īstenošanas?
 • Kādi ir organizācijas ieguvumi no labās prakses īstenošanas? Kuras citas organizācijas aktivitātes tā ietekmē (kādi ir netiešie ieguvumi)?
 • Ja iespējams, norādiet saites un pieejas iespējas dažādiem dokumentiem, mājas lapām u.c., kas vēl vairāk paskaidrotu un palīdzētu labās prakses īstenošanā.
 • (*)
  Lūdzu, apraksti „Labās prakses” piemēru un iestādes pieredzi.

  Problēmas un šķēršļi Labās prakses ieviešanai. Risinājumi!

 • Kādas problēmas tika identificētas labās prakses īstenošanas gaitā? Kā tās tiek/tika risinātas?
 • Kādas problēmas tika identificētas pēc labās prakses īstenošanas? Kā tās tiek/tika risinātas?
 • Kādus ieteikumus jūs sniegtu citu organizāciju pārstāvjiem, lai labās prakses īstenošanas gaitā izvairītos no iespējamām problēmām? Kas ir pats būtiskākais, uz ko koncentrēties?
 • (*)
  Lūdzu, apraksti radušās problēmas/šķēršļus, kā arī piemērotos risinājumus.
  Lūdzu ievadiet attēlā redzamos simbolus Lūdzu ievadiet attēlā redzamos simbolus
  Nepareizi ievadīts kods.
  You are here:

  Atruna

  Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

  Finansē