Hyvän käytännön lähetys

Ohjeet

Kirjoita esimerkkejä laadunvarmistukseen liittyvistä hyvistä käytännöistä, joita organisaatiossasi on käytössä. Hyvät käytännöt voivat olla esimerkiksi prosesseja, toimenpiteitä, käytäntöjä tai työnkulkuja, joiden avulla määritetyt tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti. Jos organisaatiossasi on kehitetty onnistuneita toimintatapoja, joita myös muut VET-organisaatiot voivat hyödyntää, parhaat ideat kannattaa jakaa.

Hyvän käytännön kuvaus pitäisi kirjoittaa englanniksi alla olevien ohjeiden ja mallin mukaan. Keskity viestissäsi yhteen hyvään käytäntöön, kuvaile se mahdollisimman selkeästi ja kerro myös tarpeelliset taustatiedot, sillä lukija ei ehkä tunne organisaatiosi toimintaa.

Kun olet lähettänyt ehdotuksesi hyväksi käytännöksi, VET-laatuasiantuntija arvioi sen ennen mahdollista julkaisua sivustossa. Saatamme pyytää tarkennusta tai kirjoittamasi tekstin muokkaamista.

Kiitos yhteistyöstä!

Ammatillisen koulutuksen organisaation profiili

Organisaation nimi (*)
Anna organisaation nimi.
Sähköpostiosoite (*)
Anna kelvollinen sähköpostiosoite.
Maa (*)
Valitse maa.
Ammatillisen oppilaitoksen tyyppi (*)

Valitse oppilaitoksen tyyppi.

Hyvän käytännön nimi

(*)
Määritä hyvän käytännön laatudimensio.

Lähtökohta/ongelma

 • Määritä, onko hyvä käytäntö "Vakiintunut hyvä käytäntö" vai Muutoksesta seurannut hyvä käytäntö".
 • Jos kyseessä on vakiintunut hyvä käytäntö, kerro,
 • - onko organisaatiossasi ollut jo pitkään käytössä jokin hyväksi osoittautunut toimintatapa, josta muutkin voisivat ottaa oppia

  - mitkä organisaation toimet vaikuttavat kaikkein eniten sen toimintaan.

 • Jos kyseessä on muutoksesta seurannut hyvä käytäntö, kerro,
 • - mikä oli organisaation todellinen tilanne ennen hyvän käytännön ottamista käyttöön

  - mitkä ongelmat johtivat tämän käytännön kehittämiseen

  - miten prosesseja päätettiin muuttaa

  - kuinka ongelma saatiin ratkaistua ottamalla käyttöön hyviä käytäntöjä.

  (*)
  Kuvaa hyvään käytäntöön liittyvä lähtökohta / ratkaistu ongelma.

  Hyvä käytäntö: (mittarit, välineet, kriteerit, indikaattorit)

 • Kuvaile hyvän käytännön perusteet (esim. onko kyseessä prosessi, tiimitoiminto, uusi käytäntö, toimenpide, keino tai kriteeri).
 • Mikä on hyvän käytännön tavoiteltava tulos?
 • Kerro hyvän käytännön käyttöönotosta. Kerro,
 • - mitä toimia toteutettiin

  - ketkä osallistuivat toteutukseen

  - käytettiinkö ulkopuolista asiantuntemusta

  - kuinka toteutusta mitattiin ja arvioitiin (kriteerit ja indikaattorit).

 • Mitä keinoja (kriteereitä ja indikaattoreita) käytetään hyvän käytännön seuraamiseen tällä hetkellä (käyttöönoton jälkeen)?
 • Mitä hyötyä organisaatiolle on ollut hyvän käytännön käyttöönotosta? Mihin muihin organisaation toimintoihin käytännöllä on vaikutusta (välillinen hyöty)?
 • Mikäli mahdollista, lisää linkkejä esimerkiksi tiedostoihin tai sivustoihin, jotka havainnollistavat hyvää käytäntöä ja helpottavat sen käyttöönottoa.
 • (*)
  Kuvaa hyvä käytäntö.

  Eteen tulleet ongelmat ja esteet sekä löydetyt ratkaisut

 • Mitä ongelmia hyvän käytännön käyttöönotossa havaittiin? Kuinka ongelmat on saatu ratkaistua?
 • Mitä ongelmia on havaittu hyvän käytännön käyttöönoton jälkeen? Kuinka ongelmat on saatu ratkaistua?
 • Mitä neuvoja antaisit henkilölle, joka haluaisi ottaa tämän hyvän käytännön käyttöön ongelmitta? Mihin on tärkeintä keskittyä?
 • (*)
  Kuvaa ongelmat/esteet ja löydetyt ratkaisut
  Kirjoita seuraavat numerot Kirjoita seuraavat numerot
  Kirjoittamasi merkit eivät vastaa kuvassa olevia merkkejä. Yritä uudelleen.
  You are here:

  Ota meihin yhteyttä!

  Vastuuvapausilmoitus

  Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä portaalista vastaa ainoastaan sen kehittäjät, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

  Rahoittaja