Представяне на добри практики

Въведение

Моля, представете примери на добри практики в областта на осигуряването на качеството във Вашата организация. Добрата практика може да бъде под формата на примери за процеси, дейности, процедури, методологии и др., които представят най-ефективния начин за постигането на определена специфична цел. С други думи, ако е налице нещо, което работи наистина добре във Вашата организация и може да бъде приложено от други доставчици на ПОО, моля да го споделите с нас.

Описанието на добрата практика трябва да бъде подготвено на български език, следвайки формата и указанията по-долу. Предложените указания за съдържанието са примерни и са посочени за Ваше улеснение. Опитайте се да се фокусирате върху една специфична практика, като я опишете ясно и представите цялата информация, която би била от практическо значение за читателите, които не са запознати с Вашата организация.

След представянето на Вашето предложение за добра практика, то ще бъде оценено от експерт в областта на качеството в ПОО, преди да бъде публикувано на интернет страницата. Може да се свържем с Вас за пояснения и/или редактиране и подобрение на текста.

Благодарим Ви за сътрудничеството.

Профил на организацията за ПОО

Име на организацията (*)
Моля въведете името на организацията
И-мейл (*)
моля въведете валиден и-мейл
Държава (*)
моля изберете държава
Вид институция за ПОО (*)

Моля изберете вид институция

Наименование на добрата практика

(*)
Моля въведете аспекта на управление на качеството на добрата практика

Изходно положение / проблем

 • Посочете дали добрата практика е “Установена добра практика” (традиционна за Вашата организация) или “Добра практика, резултат от промяна” (въведена като реакция на възникнал проблем).
 • В случай на установена (традиционна) добра практика, опишете:
 • - Има ли нещо, което Вашата институция осъществява на практика от известно време, което работи наистина добре и според Вас може да е от полза за други организации?

  - Какво от дейността на Вашата организация има най-голямо влияние върху начина, по който тя функционира?

 • В случай на добра практика, резултат от промяна, опишете:
 • - Какво е действителното състояние във Вашата организация преди прилагането на добрата практика?

  - С какви проблеми сте се сблъскали, които са довели до прилагането на тази добра практика?

  - Как решихте да въведете промени във вашите процеси?

  - Решихте ли съществуващите проблеми с прилагането на добрата практика?

  (*)
  Моля опишете изходното ниво/проблем на добрата практика

  Добра практика: (Мерки, инструменти, критерии, индикатори)

 • Опишете основните характеристики на добрата практика (например: Тя процес ли е? Дейност на екипа? Нова процедура? Мерки? Инструменти? Критерии?).
 • Какъв резултат се цели с прилагането на добрата практика?
 • Обяснете процеса на прилагане на добрата практика. Опишете:
 • - Предприетите стъпки.

  - Кой е ангажиран в процеса на изпълнението?

  - Ползвали ли сте външна експертиза?

  - Как се измерва и оценява изпълнението (критерии & индикатори)

 • Какви измерители (критерии & индикатори) използвате за мониторинг на добрата практика към момента (след нейното прилагане)?
 • Какви ползи е реализирала организацията от прилагането на добрата практика? Какви други дейности на организацията са се повлияли от нея (непреки ползи)?
 • Ако е възможно, представете интернет връзки към документи, интернет страници и др., които биха илюстрирали и подпомогнали прилагането на добрата практика.
 • (*)
  Моля опишете добрата практика

  Установени проблеми и намерени решения

 • Какви проблеми са идентифицирани в процеса на прилагане на добрата практика? Как са решени?
 • Какви проблеми са идентифицирани след прилагането на добрата практика? Как са решени?
 • Какъв съвет за избягване на потенциални проблеми бихте дали на тези, които биха искали да приложат добрата практика? Върху какво е най-важно да се фокусират?
 • (*)
  Моля опишете проблемите/пречките и намерените решения
  Въведете следните числа Въведете следните числа
  Символите, които сте въвели, не съвпадат с тези в картинката. Моля, опитайте отново.
  You are here:

  Изключване на отговорност

  Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

  Финансиран от