Kāpēc esat ieinteresēts BEQUAL.net projektā?

Balsotāju skaits:
9
Pirmais balsojums:
Trešdiena, 22 jūnijs 2016 09:23
Pēdējais balsojums:
Pirmdiena, 07 novembris 2016 12:35

Kāpēc esat ieinteresēts BEQUAL.net projektā?

Hits Percent Graph
Viss augstāk minētais!
5 55.6%
Esmu ieinteresēts veikt pašnovērtējumu
2 22.2%
Interesējos par Kvalitātes Nodrošināšanas aspektiem
1 11.1%
Vēlos uzzināt par EQAVET
1 11.1%
Interesējos par izglītības jomu kopumā
0 0%
Interesējos par BEQUAL.net kopienu
0 0%
You are here:

Atruna

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansē