Τι σας προσέλκυσε στο BEQUAL;

Nombre de votants:
15
Premier vote:
Mardi, 22 Juin 2010 07:39
Dernier vote:
Vendredi, 26 Août 2016 08:29

Τι σας προσέλκυσε στο BEQUAL;

Hits Percent Graph
Ενδιαφέρομαι για την επαγγελματική κατάρτιση γενικά
5 33.3%
Όλα τα παραπάνω!
4 26.7%
Ψάχνω να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας
3 20%
Ενδιαφέρομαι για τη συγκριτική αξιολόγηση
2 13.3%
Ενδιαφέρομαι για την κοινότητα του BEQUAL
1 6.7%
Ενδιαφέρομαι για το Κοινό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας (CQAF)
0 0%
You are here:

Disclaimer

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette communication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Financé par