Care este interesul dvs. la BEQUAL?

Брой гласували:
19
Първо гласуване:
Неделя, 10 Октомври 2010г. 17:00ч.
Последно гласуване:
Понеделник, 26 Декември 2011г. 14:56ч.

Care este interesul dvs. la BEQUAL?

Hits Percent Graph
Toate cele de mai sus!
8 42.1%
Sunt interesat in VET general
3 15.8%
Sunt interesat in comunitatea BEQUAL
3 15.8%
Sunt interesat de analiza comparativa
2 10.5%
Sunt interesat de CQAF
2 10.5%
Caut mai multe informatii de Asigurare a Calitatii
1 5.3%
You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от