What is your interest at BEQUAL?

Numărul votanţilor:
286
Primul vot:
Luni, 09 Octombrie 2006 13:01
Ultimul vot:
Luni, 15 Ianuarie 2018 14:34

What is your interest at BEQUAL?

Hits Percent Graph
All of the above!
120 42%
I am looking more information on Quality Assurance
69 24.1%
I am interested in benchmarking
33 11.5%
I am interested in VET generally
28 9.8%
I am interested in BEQUAL community
17 5.9%
I am interested in CQAF
16 5.6%
You are here:

Disclaimer

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Finanţat de