What is your interest at BEQUAL?

Balsotāju skaits:
306
Pirmais balsojums:
Pirmdiena, 09 oktobris 2006 13:01
Pēdējais balsojums:
Otrdiena, 31 jūlijs 2018 14:01

What is your interest at BEQUAL?

Hits Percent Graph
All of the above!
139 45.4%
I am looking more information on Quality Assurance
69 22.5%
I am interested in benchmarking
34 11.1%
I am interested in VET generally
28 9.2%
I am interested in BEQUAL community
17 5.6%
I am interested in CQAF
16 5.2%
You are here:

Atruna

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansē