What is your interest at BEQUAL?

Balsotāju skaits:
261
Pirmais balsojums:
Pirmdiena, 09 oktobris 2006 13:01
Pēdējais balsojums:
Ceturtdiena, 16 novembris 2017 06:11

What is your interest at BEQUAL?

Hits Percent Graph
All of the above!
95 36.4%
I am looking more information on Quality Assurance
69 26.4%
I am interested in benchmarking
33 12.6%
I am interested in VET generally
28 10.7%
I am interested in BEQUAL community
17 6.5%
I am interested in CQAF
16 6.1%
You are here:

Atruna

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansē