What is your interest at BEQUAL?

Balsotāju skaits:
254
Pirmais balsojums:
Pirmdiena, 09 oktobris 2006 13:01
Pēdējais balsojums:
Otrdiena, 03 oktobris 2017 17:35

What is your interest at BEQUAL?

Hits Percent Graph
All of the above!
88 34.6%
I am looking more information on Quality Assurance
69 27.2%
I am interested in benchmarking
33 13%
I am interested in VET generally
28 11%
I am interested in BEQUAL community
17 6.7%
I am interested in CQAF
16 6.3%
You are here:

Atruna

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansē