What is your interest at BEQUAL?

Balsotāju skaits:
393
Pirmais balsojums:
Pirmdiena, 09 oktobris 2006 13:01
Pēdējais balsojums:
Trešdiena, 27 marts 2019 04:09

What is your interest at BEQUAL?

Hits Percent Graph
All of the above!
226 57.5%
I am looking more information on Quality Assurance
69 17.6%
I am interested in benchmarking
34 8.7%
I am interested in VET generally
28 7.1%
I am interested in BEQUAL community
17 4.3%
I am interested in CQAF
16 4.1%
You are here:

Atruna

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansē