What is your interest at BEQUAL?

Balsotāju skaits:
296
Pirmais balsojums:
Pirmdiena, 09 oktobris 2006 13:01
Pēdējais balsojums:
Piektdiena, 15 jūnijs 2018 00:46

What is your interest at BEQUAL?

Hits Percent Graph
All of the above!
129 43.6%
I am looking more information on Quality Assurance
69 23.3%
I am interested in benchmarking
34 11.5%
I am interested in VET generally
28 9.5%
I am interested in BEQUAL community
17 5.7%
I am interested in CQAF
16 5.4%
You are here:

Atruna

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansē