What is your interest at BEQUAL?

Balsotāju skaits:
408
Pirmais balsojums:
Pirmdiena, 09 oktobris 2006 13:01
Pēdējais balsojums:
Sestdiena, 01 augusts 2020 04:40

What is your interest at BEQUAL?

Hits Percent Graph
All of the above!
238 58.3%
I am looking more information on Quality Assurance
70 17.2%
I am interested in benchmarking
35 8.6%
I am interested in VET generally
28 6.9%
I am interested in CQAF
17 4.2%
I am interested in BEQUAL community
17 4.2%
You are here:

Atruna

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansē