What is your interest at BEQUAL?

Počet hlasujících:
291
První hlas:
Pondělí, 09 Říjen 2006 13:01
Poslední hlas:
Čtvrtek, 01 Únor 2018 13:51

What is your interest at BEQUAL?

Hits Percent Graph
All of the above!
124 42.6%
I am looking more information on Quality Assurance
69 23.7%
I am interested in benchmarking
34 11.7%
I am interested in VET generally
28 9.6%
I am interested in BEQUAL community
17 5.8%
I am interested in CQAF
16 5.5%
You are here:

Odmítnutí odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Financováno