Какъв е интересът Ви към BEQUAL?

Брой гласували:
291
Първо гласуване:
Понеделник, 09 Октомври 2006г. 13:01ч.
Последно гласуване:
Четвъртък, 01 Февруари 2018г. 13:51ч.

Какъв е интересът Ви към BEQUAL?

Hits Percent Graph
Всички горепосочени!
124 42.6%
Търся повече информация относно осигуряване на качество
69 23.7%
Интересувам се от бенчмаркинг
34 11.7%
Интересувам се по-общо от ПОО
28 9.6%
Интересувам се от общността на BEQUAL
17 5.8%
Интересувам се от CQAF
16 5.5%
You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от