Какъв е интересът Ви към BEQUAL?

Брой гласували:
408
Първо гласуване:
Понеделник, 09 Октомври 2006г. 13:01ч.
Последно гласуване:
Събота, 01 Август 2020г. 04:40ч.

Какъв е интересът Ви към BEQUAL?

Hits Percent Graph
Всички горепосочени!
238 58.3%
Търся повече информация относно осигуряване на качество
70 17.2%
Интересувам се от бенчмаркинг
35 8.6%
Интересувам се по-общо от ПОО
28 6.9%
Интересувам се от CQAF
17 4.2%
Интересувам се от общността на BEQUAL
17 4.2%
You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от