Какъв е интересът Ви към BEQUAL?

Брой гласували:
254
Първо гласуване:
Понеделник, 09 Октомври 2006г. 13:01ч.
Последно гласуване:
Вторник, 03 Октомври 2017г. 17:35ч.

Какъв е интересът Ви към BEQUAL?

Hits Percent Graph
Всички горепосочени!
88 34.6%
Търся повече информация относно осигуряване на качество
69 27.2%
Интересувам се от бенчмаркинг
33 13%
Интересувам се по-общо от ПОО
28 11%
Интересувам се от общността на BEQUAL
17 6.7%
Интересувам се от CQAF
16 6.3%
You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от