Какъв е интересът Ви към BEQUAL?

Брой гласували:
261
Първо гласуване:
Понеделник, 09 Октомври 2006г. 13:01ч.
Последно гласуване:
Четвъртък, 16 Ноември 2017г. 06:11ч.

Какъв е интересът Ви към BEQUAL?

Hits Percent Graph
Всички горепосочени!
95 36.4%
Търся повече информация относно осигуряване на качество
69 26.4%
Интересувам се от бенчмаркинг
33 12.6%
Интересувам се по-общо от ПОО
28 10.7%
Интересувам се от общността на BEQUAL
17 6.5%
Интересувам се от CQAF
16 6.1%
You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от